Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Dinsdag 7 juni 2005 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 4.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 5.Strijd tegen het terrorisme (debat)
 6.Stemmingen
  
6.1.Richtsnoeren voor trans-Europese netwerken in de energiesector ***I (stemming)
  
6.2.Energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten ***I (stemming)
  
6.3.Infrastructuur voor geografische informatie in de Gemeenschap (INSPIRE) ***I (stemming)
  
6.4.Herverzekering ***I (stemming)
  
6.5.Steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds (ELFPO) * (stemming)
  
6.6.Uitwisseling van informatie en inlichtingen ten aanzien van zware misdrijven, zoals terroristische daden * (stemming)
  
6.7.Informatie-uitwisseling en samenwerking in verband met strafbare feiten van terroristische aard * (stemming)
  
6.8.Voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten, daaronder begrepen terrorisme * (stemming)
  
6.9.Bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen en fraudebestrijding (stemming)
  
6.10.EU-actieplan ter bestrijding van het terrorisme (stemming)
  
6.11.Voorkomen van, zich voorbereiden op en beantwoorden van terroristische aanvallen (stemming)
  
6.12.Bescherming van kritieke infrastructuur in het kader van de terrorismebestrijding (stemming)
  
6.13.Strijd tegen de financiering van het terrorisme (stemming)
  
6.14.Uitwisseling van informatie en inlichtingen op het gebied van strafbare feiten van terroristische aard (stemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 10.Samenstelling commissies en delegaties
 11.Beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie 2007 -2013 (debat)
 12.Vragenuur (vragen aan de Commissie)
 13.Bescherming van de minderheden en maatregelen ter bestrijding van discriminatie in een uitgebreid Europa (debat)
 14.Samenhang tussen legale en illegale immigratie en integratie van migranten (debat)
 15.Controle op de bewegingen van contant geld ***II (debat)
 16.Accijnsproducten * (debat)
 17.Mobiliteit van patiënten en ontwikkelingen in de gezondheidszorg (debat)
 18.Agenda van de volgende vergadering
 19.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (201 kb) Presentielijst (61 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (823 kb) 
 
Notulen (157 kb) Presentielijst (23 kb) Stemmingsuitslagen (118 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (323 kb) 
 
Notulen (212 kb) Presentielijst (67 kb) Stemmingsuitslagen (164 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (218 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid