Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Wtorek, 7 czerwca 2005 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (ogłoszenie propozycji zgłoszonych rezolucji)
 4.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 5.Walka z teroryzmem (debata)
 6.Głosowanie
  6.1.Transeuropejskie sieci energetyczne ***I (głosowanie)
  6.2.Wydajność energii końcowej ***I (głosowanie)
  6.3.Infrastruktura informacji przestrzennej we Wspólnocie (INSPIRE) ***I (głosowanie)
  6.4.Reasekuracja ***I (głosowanie)
  6.5.Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przez EFRROW * (głosowanie)
  6.6.Wymiana informacji w odniesieniu do poważnych przestępstw, w tym aktów terrorystycznych * (głosowanie)
  6.7.Wymiana informacji i współpraca w odniesieniu do przestępstw terrorystycznych * (głosowanie)
  6.8.Zapobieganie, dochodzenie, wykrywanie i ściganie przestępczości i przestępstw, w tym terroryzmu * (głosowanie)
  6.9.Ochrona interesów finansowych Wspólnot i zwalczanie nadużyć finansowych (głosowanie)
  6.10.Plan działania Unii Europejskiej w zakresie zwalczania terroryzmu (głosowanie)
  6.11.Ataki terrorystyczne: zapobieganie, przygotowanie i odpowiedź (głosowanie)
  6.12.Ochrona infrastruktury o kluczowym znaczeniu w ramach walki z terroryzmem (głosowanie)
  6.13.Walka z finansowaniem terroryzmu (głosowanie)
  6.14.Wymiana informacji i współpracy w odniesieniu do przestępstw o charakterze terrorystycznym (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 8.Korekty do głosowania
 9.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 10.Skład komisji i delegacji
 11.Wyzwania polityczne i środki budżetowe (2007-2013) (debata)
 12.Tura pytań (pytania do Komisji)
 13.Ochrona mniejszości i polityka zwalczania dyskryminacji w rozszerzonej Europie (debata)
 14.Migracja legalna i nielegalna oraz integracja osób migrujących (debata)
 15.Kontrola środków pieniężnych ***II (debata)
 16.Wyroby objęte podatkiem akcyzowym * (debata)
 17.Mobilność pacjentów i rozwój służby zdrowia (debata)
 18.Porządek dzienny następnego posiedzenia
 19.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (194 kb) Lista obecności (61 kb)    Głosowanie imienne (823 kb) 
 
Protokół (153 kb) Lista obecności (23 kb) Wyniki głosowania (380 kb) Głosowanie imienne (312 kb) 
 
Protokół (225 kb) Lista obecności (68 kb) Wyniki głosowania (175 kb) Głosowanie imienne (219 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności