Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Utorok, 7. júna 2005 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty
 3.Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (oznámenie o predložených návrhoch uznesenia)
 4.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia)
 5.Boj proti terorizmu (rozprava)
 6.Hlasovanie
  6.1.Usmernenia pre transeurópske siete v energetike ***I (hlasovanie)
  6.2.Účinnosť konečnej spotreby energie, energetické služby ***I (hlasovanie)
  6.3.Infraštruktúra pre priestorové informácie v Spoločenstve (INSPIRE) ***I (hlasovanie)
  6.4.Zaistenie ***I (hlasovanie)
  6.5.Podpora rozvoja vidieka prostredníctvom FEADER * (hlasovanie)
  6.6.Výmena informácií, najmä o závažnej trestnej činnosti vrátane teroristických činov * (hlasovanie)
  6.7.Výmena informácií a spolupráca v oblasti teroristických trestných činov (rozhodnutie) * (hlasovanie)
  6.8.Prevencia, vyšetrovanie, odhaľovanie a stíhanie priestupkov a trestných činov vrátane terorizmu * (hlasovanie)
  6.9.Ochrana finančných záujmov Spoločenstva a boj proti podvodom (hlasovanie)
  6.10.Akčný plán Európskej únie proti terorizmu (hlasovanie)
  6.11.Teroristické útoky: predchádzanie, príprava a reakcia (hlasovanie)
  6.12.Ochrana najdôležitejšej infraštruktúry v rámci boja proti terorizmu (hlasovanie)
  6.13.Boj proti financovaniu terorizmu (hlasovanie)
  6.14.Výmena informácií a spolupráca v oblasti teroristických trestných činov (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Opravy výsledkov hlasovania
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 10.Zloženie výborov a delegácií
 11.Politické výzvy a rozpočtové prostriedky rozšírenej Únie 2007-2013 (rozprava)
 12.Hodina otázok (pre Komisiu)
 13.Ochrana menšín a politiky boja proti diskriminácii v rozšírenej Európe (rozprava)
 14.Vzťahy medzi legálnym a nelegálnym prisťahovalectvom a začlenenie prisťahovalcov (rozprava)
 15.Kontrola pohybov peňažných prostriedkov v hotovosti ***II (rozprava)
 16.Výrobky podliehajúce spotrebnej dani * (rozprava)
 17.Mobilita pacientov, vývoj v oblasti zdravotnej starostlivosti (rozprava)
 18.Program rokovania na nasledujúci deň
 19.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica (199 kb) Prezenčná listina (61 kb)    Hlasovania podľa mien (823 kb) 
 
Zápisnica (149 kb) Prezenčná listina (23 kb) Výsledky hlasovaní (141 kb) Hlasovania podľa mien (319 kb) 
 
Zápisnica (216 kb) Prezenčná listina (68 kb) Výsledky hlasovaní (178 kb) Hlasovania podľa mien (218 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia