Index 
Jegyzőkönyv
PDF 214kWORD 154k
2005. június 7., Kedd - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Dokumentumok benyújtása
 3.A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség (benyújott állásfoglalási indítványok bejelentése)
 4.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalási indítványok bejelentése)
 5.A terrorizmus elleni küzdelem (vita)
 6.Szavazások órája
  
6.1.Transzeurópai energiahálózatokra vonatkozó iránymutatások ***I (szavazás)
  
6.2.Az energia végfelhasználásának hatékonysága, energiával kapcsolatos szolgáltatások ***I (szavazás)
  
6.3.Térinformációs infrastruktúra a Közösségben (INSPIRE) ***I (szavazás)
  
6.4.Viszontbiztosítás ***I (szavazás)
  
6.5.Az EMVA-ból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás * (szavazás)
  
6.6.Információcsere a súlyos bűncselekmények, köztük a terroristacselekmények terén * (szavazás)
  
6.7.Információcsere és együttműködés a terrorista bűncselekményekkel kapcsolatban (határozat) * (szavazás)
  
6.8.A bűncselekmények, többek között a terrorizmus megelőzése, vizsgálata, feltárása és bűnüldözése * (szavazás)
  
6.9.A Közösség pénzügyi érdekeinek védelme és a csalás elleni küzdelem (szavazás)
  
6.10.Európai uniós cselekvési terv a terrorizmus ellen (szavazás)
  
6.11.Terrorista támadások: megelőzés, felkészülés és reagálás (szavazás)
  
6.12.A kritikus infrastruktúrák védelme a terrorizmus elleni küzdelem keretében (szavazás)
  
6.13.A terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem (szavazás)
  
6.14.Javaslat a terrorista bűncselekményekre vonatkozó információcseréről és együttműködésről (szavazás)
 7.A szavazáshoz fűzött indokolások
 8.A szavazatok helyesbítései
 9.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 10.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 11.A kibővült Unió 2007 és 2013 közötti politikai kihívásai és költségvetési eszközei (vita)
 12.Kérdések órája (a Bizottsághoz intézett kérdések)
 13.A kisebbségek védelme és a megkülönböztetés elleni politikák a bővítés utáni Európában (vita)
 14.A legális és az illegális bevándorlás közötti összefüggések, valamint a migránsok integrációja (vita)
 15.Készpénzmozgások ellenőrzése ***II (vita)
 16.Jövedékiadó-köteles termékek * (vita)
 17.Betegmobilitás és az egészségügyi ellátás terén bekövetkezett fejlemények (vita)
 18.A következő ülés napirendje
 19.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


JEGYZŐKÖNYV

ELNÖKSÉG: Antonios TRAKATELLIS
alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.00 órakor nyitják meg.


2. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

a Tanács és a Bizottság

- Javaslat a mezőgazdasági termékek ökológiai termeléséről, valamint a mezőgazdasági termékeken és élelmiszereken erre utaló jelölésekről szóló 2092/91/EGK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre (COM(2005)0194 - C6-0140/2005 - 2005/0094(CNS)).

A következõ bizottságokhoz utalva:

felelős bizottság

AGRI

- Javaslat az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló 1210/90/EGK rendeletnek az igazgatói hivatali idő tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2005)0190 [01] - C6-0141/2005 - 2005/0072(COD)).

A következõ bizottságokhoz utalva:

felelős bizottság

JURI

véleménynyilvánításra felkért

ENVI

- Javaslat az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ létrehozásáról szóló 337/75/EGK rendeletnek az igazgatói hivatali idő tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2005)0190 [02] - C6-0142/2005 - 2005/0073(COD)).

A következõ bizottságokhoz utalva:

felelős bizottság

JURI

véleménynyilvánításra felkért

EMPL

- Javaslat az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért létrehozásáról szóló 1365/75/EGK rendeletnek az igazgatói hivatali idő tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2005)0190 [03] - C6-0143/2005 - 2005/0074(COD)).

A következõ bizottságokhoz utalva:

felelős bizottság

JURI

véleménynyilvánításra felkért

EMPL

- Javaslat az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendeletnek az igazgatói hivatali idő tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2005)0190 [04] - C6-0144/2005 - 2005/0075(COD)).

A következõ bizottságokhoz utalva:

felelős bizottság

JURI

véleménynyilvánításra felkért

EMPL

- Javaslat a Kábítószerek és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontjának létrehozásáról szóló 302/93/EGK rendeletnek az igazgatói hivatali idő tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2005)0190 [05] - C6-0145/2005 - 2005/0076(COD)).

A következõ bizottságokhoz utalva:

felelős bizottság

JURI

véleménynyilvánításra felkért

LIBE

- Javaslat a 178/2002/EK rendeletnek az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság ügyvezető igazgatója hivatali idejének tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2005)0190 [10] - C6-0146/2005 - 2005/0081(COD)).

A következõ bizottságokhoz utalva:

felelős bizottság

JURI

véleménynyilvánításra felkért

ENVI

- Javaslat az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ létrehozásáról szóló 851/2004/EK rendeletnek az igazgatói hivatali idő tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2005)0190 [11] - C6-0147/2005 - 2005/0082(COD)).

A következõ bizottságokhoz utalva:

felelős bizottság

JURI

véleménynyilvánításra felkért

ENVI

- Javaslat a 726/2004/EK rendeletnek az Európai Gyógyszerügynökség ügyvezető igazgatója hivatali idejének tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (EGT vonatkozású szöveg) (COM(2005)0190 [12] - C6-0148/2005 - 2005/0083(COD)).

A következõ bizottságokhoz utalva:

felelős bizottság

JURI

véleménynyilvánításra felkért

ENVI

- Javaslat az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség létrehozásáról szóló 2062/94/EK rendeletnek az igazgatói hivatali idő tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2005)0190 [14] - C6-0149/2005 - 2005/0085(COD)).

A következõ bizottságokhoz utalva:

felelős bizottság

JURI

véleménynyilvánításra felkért

EMPL

- Javaslat az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló 1406/2002/EK rendeletnek az ügyvezető igazgatói hivatali idő tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (EGT vonatkozású szöveg) (COM(2005)0190 [15] - C6-0150/2005 - 2005/0086(COD)).

A következõ bizottságokhoz utalva:

felelős bizottság

JURI

véleménynyilvánításra felkért

TRAN

- Javaslat az 1592/2002/EK rendeletnek az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség ügyvezető igazgatója és igazgatói hivatali idejének tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (EGT vonatkozású szöveg) (COM(2005)0190 [16] - C6-0151/2005 - 2005/0087(COD)).

A következõ bizottságokhoz utalva:

felelős bizottság

JURI

véleménynyilvánításra felkért

TRAN

- Javaslat az Európai Vasúti Ügynökség létrehozásáról szóló 881/2004/EK rendeletnek az ügyvezető igazgatói hivatali idő tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2005)0190 [17] - C6-0152/2005 - 2005/0088(COD)).

A következõ bizottságokhoz utalva:

felelős bizottság

JURI

véleménynyilvánításra felkért

TRAN

- Javaslat a hajók által okozott szennyezés esetén történő beavatkozás területén az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség intézkedéseinek többéves finanszírozásáról és az 1406/2002/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2005)0210 - C6-0153/2005 - 2005/0098(COD)).

A következõ bizottságokhoz utalva:

felelős bizottság

TRAN

véleménynyilvánításra felkért

BUDG, CONT, ENVI, ITRE

- Javaslat az Európai Gazdasági Közösség és a Comore-i Iszlám Szövetségi Köztársaság között a Comore-szigetek partjainál folytatott halászatról szóló megállapodásban előírt tonhalhalászati lehetőségeknek és pénzügyi ellenszolgáltatásnak a 2005. január 1-jétől 2010. december 31-ig tartó időszakra történő meghatározásáról szóló jegyzőkönyv elfogadásáról szóló tanácsi rendeletre (COM(2005)0187 - C6-0154/2005 - 2005/0092(CNS)).

A következõ bizottságokhoz utalva:

felelős bizottság

PECH

véleménynyilvánításra felkért

DEVE, BUDG

- Javaslat az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló 2004/18/EK irányelv helyesbítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2005)0214 - C6-0155/2005 - 2005/0100(COD)).

A következõ bizottságokhoz utalva:

felelős bizottság

IMCO

véleménynyilvánításra felkért

ECON, EMPL, ENVI, ITRE

- Javaslat a külső közösségi támogatásokban való részvételről szóló tanácsi rendeletre (8977/2005 - C6-0156/2005 - 2005/0806(CNS)).

A következõ bizottságokhoz utalva:

felelős bizottság

DEVE

véleménynyilvánításra felkért

AFET, INTA, BUDG

- Javaslat az Európai Közösség és a Horvát Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra (COM(2005)0159 - C6-0173/2005 - 2005/0059(CNS)).

A következõ bizottságokhoz utalva:

felelős bizottság

TRAN


3. A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség (benyújott állásfoglalási indítványok bejelentése)

A vita lefolytatásának időpontja: 2005.4.11 (2005.04.11-i jegyzőkönyv 15. pont ).

A vita lezárását követően, az Eljárási Szabályzat 108. cikkének (5) bekezdése alapján az alábbi állásfoglalási indítványt nyújtották be:

- Jean-Marie Cavada, a LIBE bizottság nevében, a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének térsége (ELSJ) létrehozása terén 2004-ben elért eredményekről (EU-Szerződés 2. és 39. cikk) (B6-0327/2005)


4. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalási indítványok bejelentése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az Eljárási Szabályzat 115. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalási indítványokkal kapcsolatban:

I.   BOLÍVIA

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, ALDE, a bolíviai helyzetről (B6-0361/2005);

- Pasqualina Napoletano és Margrietus van den Berg, PSE, a bolíviai helyzetről (B6-0362/2005);

- Alain Lipietz, Monica Frassoni, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Raül Romeva i Rueda és Eva Lichtenberger, Verts/ALE, a bolíviai helyzetről (B6-0365/2005);

- Jonas Sjöstedt, Helmuth Markov, Luisa Morgantini, Vittorio Agnoletto, Ilda Figueiredo és Athanasios Pafilis, GUE/NGL, a bolíviai helyzetről (B6-0367/2005);

- Fernando Fernández Martín, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra és Bernd Posselt, PPE-DE, a bolíviai helyzetről (B6-0376/2005).

II.   A SAJTÓSZABADSÁG ALGÉRIÁBAN

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, ALDE, Algériáról (B6-0359/2005);

- Pasqualina Napoletano és Raimon Obiols i Germà, PSE, az algériai sajtószabadságról (B6-0363/2005);

- Hélène Flautre és Raül Romeva i Rueda, Verts/ALE, az algériai sajtószabadságról (B6-0366/2005);

- Francis Wurtz, GUE/NGL, az algériai sajtószabadságról (B6-0368/2005);

- Ģirts Valdis Kristovskis, UEN, az algériai sajtószabadságról (B6-0380/2005);

- Luisa Fernanda Rudi Ubeda, PPE-DE, az algériai sajtószabadságról (B6-0381/2005).

III.   AZERBAJDZSÁN

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, ALDE, Azerbajdzsánról (B6-0360/2005);

- Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda és Jan Marinus Wiersma, PSE, Azerbajdzsánról (B6-0364/2005);

- Vittorio Agnoletto, GUE/NGL, az azerbajdzsáni helyzetről (B6-0369/2005);

- Charles Tannock, Vytautas Landsbergis, Árpád Duka-Zólyomi és Bernd Posselt, PPE-DE, Azerbajdzsánról (B6-0375/2005);

- Bastiaan Belder, IND/DEM, Azerbajdzsánról (B6-0378/2005);

- Marie Anne Isler Béguin és Cem Özdemir, Verts/ALE, az emberi jogok Azerbajdzsánban történő megsértéséről (B6-0379/2005);

- Anna Elzbieta Fotyga, UEN, az emberi jogokról és a demokráciáról Azerbajdzsánban (B6-0382/2005).

A felszólalási időkeretet az Eljárási Szabályzat 142. cikkének megfelelően osztják fel.


5. A terrorizmus elleni küzdelem (vita)

Európai uniós cselekvési terv a terrorizmus ellen

Jelentés az Európai Tanácshoz és a Tanácshoz intézett, az Európai Unió terrorizmus elleni cselekvési tervéről szóló európai parlamenti ajánlásra irányuló javaslatról [2004/2214(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Rosa Díez González (A6-0164/2005)

Terrorista támadások: megelőzés, felkészülés és reagálás

Jelentés az Európai Tanácshoz és a Tanácshoz intézett, a terrortámadások megelőzéséről, az azokra történő felkészülésről és reagálásról szóló európai parlamenti ajánlásra irányuló javaslatról [2005/2043(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Jaime Mayor Oreja (A6-0166/2005)

A kritikus infrastruktúrák védelme a terrorizmus elleni küzdelem keretében

Jelentés az Európai Tanácshoz és a Tanácshoz intézett, a terrorizmus elleni küzdelem keretében a létfontosságú infrastruktúrák védelméről szóló európai parlamenti ajánlásra irányuló javaslatról [2005/2044(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Stavros Lambrinidis (A6-0161/2005)

A terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem

Jelentés az Európai Tanácshoz és a Tanácshoz intézett, a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemről szóló európai parlamenti ajánlásra irányuló javaslatról [2005/2065(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Mario Borghezio (A6-0159/2005)

Információcsere a súlyos bűncselekmények, köztük a terroristacselekmények terén *

Jelentés a Svéd Királyságnak az Európai Unió tagállamai bűnüldözési hatóságai közötti, különösen a súlyos bűncselekményekre, köztük a terroristacselekményekre vonatkozó információ és bűnüldözési operatív információ cseréjének leegyszerűsítéséről szóló tanácsi határozat elfogadására irányuló kezdeményezéséről [10215/2004 - C6-0153/2004 - 2004/0812(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Antoine Duquesne (A6-0162/2005)

Információcsere és együttműködés a terrorista bűncselekményekkel kapcsolatban (határozat) *

Jelentés a terrorista bűncselekményekre vonatkozó információcseréről és együttműködésről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [15599/2004 – C6-0007/2004 – 2004/0069(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Antoine Duquesne (A6-0160/2005)

Javaslat a terrorista bűncselekményekre vonatkozó információcseréről és együttműködésről

Jelentés az Európai Tanácshoz és a Tanácshoz intézett, a terrorista bűncselekményekre vonatkozó információcseréről és együttműködésről szóló európai parlamenti ajánlásra irányuló javaslatról [2005/2046(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Antoine Duquesne (A6-0165/2005)

A bűncselekmények, többek között a terrorizmus megelőzése, vizsgálata, feltárása és bűnüldözése *

Jelentés a Francia Köztársaság, Írország, a Svéd Királyság és az Egyesült Királyság a nyilvánosan elérhető elektronikus kommunikációs szolgáltatások nyújtásával összefüggésben feldolgozásra és megőrzésre kerülő vagy nyilvános kommunikációs hálózatokon tárolt adatoknak a bűnözéssel, bűncselekményekkel, többek között a terrorizmussal kapcsolatos megelőzési, nyomozási, feltárási és bűnüldözési tevékenységek céljából történő tárolásáról szóló tanácsi kerethatározat elfogadására irányuló kezdeményezéséről [8958/2004 - C6-0198/2004 - 2004/0813(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Alexander Nuno Alvaro (A6-0174/2005)

Bioterrorizmus

Szóbeli választ igénylő kérdést tesz fel: Karl-Heinz Florenz, az ENVI bizottság nevében, a Tanácshoz: Az Európai Unió lehetőségei a bioterrorizmus okozta közegészségügyi veszélyekre való reagálás terén (B6-0243/2005)

Szóbeli választ igénylő kérdést tesz fel: Karl-Heinz Florenz, az ENVI bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az Európai Unió lehetőségei a bioterrorizmus okozta közegészségügyi veszélyekre való reagálás terén (B6-0244/2005)

Rosa Díez González előterjeszti a jelentést (A6-0164/2005).

Jaime Mayor Oreja előterjeszti a jelentést (A6-0166/2005).

Stavros Lambrinidis előterjeszti a jelentést (A6-0161/2005).

Mario Borghezio előterjeszti a jelentést (A6-0159/2005).

Antoine Duquesne előterjeszti a jelentéseket (A6-0162/2005, A6-0160/2005 és A6-0165/2005).

Alexander Nuno Alvaro előterjeszti a jelentést (A6-0174/2005).

Karl-Heinz Florenz kifejti a szóbeli választ igénylő kérdéseket (B6-0243/2005 és B6-0244/2005).

Felszólal: Franco Frattini (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Jaime Mayor Oreja (az AFET bizottság véleményének előadója) (A6-0164/2005), István Szent-Iványi (az AFET bizottság véleményének előadója) (A6-0160/2005), Antonio López-Istúriz White (a JURI bizottság véleményének előadója) (A6-0160/2005), és Angelika Niebler (az ITRE bizottság véleményének előadója) (A6-0174/2005).

ELNÖKSÉG: Gérard ONESTA
alelnök

Felszólal: Manuel Medina Ortega (a JURI bizottság véleményének előadója) (A6-0174/2005), Agustín Díaz de Mera García Consuegra, PPE-DE, Martine Roure, PSE, Ignasi Guardans Cambó, ALDE, Johannes Voggenhuber, Verts/ALE, Giusto Catania, GUE/NGL, James Hugh Allister, független, Frederika Brepoels, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Sarah Ludford, Kathalijne Maria Buitenweg, Kyriacos Triantaphyllides, Georgios Karatzaferis, Frank Vanhecke, Panayiotis Demetriou, Edith Mastenbroek, Sophia in 't Veld, Hélène Flautre, Sylvia-Yvonne Kaufmann és Carlos Coelho.

ELNÖKSÉG: Ingo FRIEDRICH
alelnök

Felszólal: Genowefa Grabowska, Anneli Jäätteenmäki, Athanasios Pafilis, Ioannis Varvitsiotis, Erika Mann, Alexander Stubb, Marek Maciej Siwiec, Timothy Kirkhope, Nikolaos Sifunakis, Charlotte Cederschiöld, Proinsias De Rossa, Piia-Noora Kauppi, Lasse Lehtinen, John Bowis, Luís Queiró, Geoffrey Van Orden, Herbert Reul, Nicolas Schmit (a Tanács soros elnöke) és Franco Frattini.

ELNÖKSÉG: Pierre MOSCOVICI
alelnök

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2005.06.07-i jegyzőkönyv 6.10. pont , 2005.06.07-i jegyzőkönyv 6.11. pont , 2005.06.07-i jegyzőkönyv 6.12. pont , 2005.06.07-i jegyzőkönyv 6.13. pont , 2005.06.07-i jegyzőkönyv 6.6. pont , 2005.06.07-i jegyzőkönyv 6.7. pont , 2005.06.07-i jegyzőkönyv 6.14. pont és 2005.06.07-i jegyzőkönyv 6.8. pont .


6. Szavazások órája

A szavazás eredményei részletesen (módosítások, külön és részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt 1. számú mellékletben találhatók.


6.1. Transzeurópai energiahálózatokra vonatkozó iránymutatások ***I (szavazás)

Jelentés a transzeurópai energiahálózatokra vonatkozó iránymutatások megállapításáról és a 96/391/EK és az 1229/2003/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2003)0742 - C5-0064/2004 - 2003/0297(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Anne Laperrouze (A6-0134/2005)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: 1. melléklet, 1. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2005)0211)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2005)0211)


6.2. Az energia végfelhasználásának hatékonysága, energiával kapcsolatos szolgáltatások ***I (szavazás)

Jelentés az energia végfelhasználásának hatékonyságáról és az energiával kapcsolatos szolgáltatásokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2003)0739 - C5-0642/2003 - 2003/0300(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Mechtild Rothe (A6-0130/2005)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: 1. melléklet, 2. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2005)0212)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2005)0212)


6.3. Térinformációs infrastruktúra a Közösségben (INSPIRE) ***I (szavazás)

Jelentés a Közösségen belül a térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2004)0516 - C6-0099/2004 - 2004/0175(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Frederika Brepoels (A6-0108/2005)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: 1. melléklet, 3. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2005)0213)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2005)0213)


6.4. Viszontbiztosítás ***I (szavazás)

Jelentés a viszontbiztosításról, valamint a 73/239/EGK és a 92/49/EGK tanácsi irányelv, illetve a 98/78/EK és a 2002/83/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2004)0273 - C6-0038/2004 - 2004/0097(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Peter Skinner (A6-0146/2005)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: 1. melléklet, 4. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2005)0214)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2005)0214)


6.5. Az EMVA-ból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás * (szavazás)

Jelentés az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2004)0490 - C6-0181/2004 - 2004/0161(CNS)] - Mezőgazdasági és vidékfejlesztési bizottság. Előadó: Agnes Schierhuber (A6-0145/2005)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: 1. melléklet, 5. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2005)0215)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2005)0215)


6.6. Információcsere a súlyos bűncselekmények, köztük a terroristacselekmények terén * (szavazás)

Jelentés a Svéd Királyságnak az Európai Unió tagállamai bűnüldözési hatóságai közötti, különösen a súlyos bűncselekményekre, köztük a terroristacselekményekre vonatkozó információ és bűnüldözési operatív információ cseréjének leegyszerűsítéséről szóló tanácsi kerethatározat elfogadására irányuló kezdeményezéséről [10215/2004 - C6-0153/2004 - 2004/0812(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Antoine Duquesne (A6-0162/2005)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: 1. melléklet, 6. pont)

A SVÉD KIRÁLYSÁG KEZDEMÉNYEZÉSE

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2005)0216)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2005)0216)


6.7. Információcsere és együttműködés a terrorista bűncselekményekkel kapcsolatban (határozat) * (szavazás)

Jelentés a terrorista bűncselekményekre vonatkozó információcseréről és együttműködésről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [15599/2004 – C6-0007/2004 – 2004/0069(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Antoine Duquesne (A6-0160/2005)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: 1. melléklet, 7. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2005)0217)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2005)0217)


6.8. A bűncselekmények, többek között a terrorizmus megelőzése, vizsgálata, feltárása és bűnüldözése * (szavazás)

Jelentés a Francia Köztársaság, Írország, a Svéd Királyság és az Egyesült Királyság a nyilvánosan elérhető elektronikus kommunikációs szolgáltatások nyújtásával összefüggésben feldolgozásra és megőrzésre kerülő vagy nyilvános kommunikációs hálózatokon tárolt adatoknak a bűnözéssel, bűncselekményekkel, többek között a terrorizmussal kapcsolatos megelőzési, nyomozási, feltárási és bűnüldözési tevékenységek céljából történő tárolásáról szóló tanácsi kerethatározat elfogadására irányuló kezdeményezéséről [8958/2004 - C6-0198/2004 - 2004/0813(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Alexander Nuno Alvaro (A6-0174/2005)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: 1. melléklet, 8. pont)

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG, A SVÉD KIRÁLYSÁG ÉS AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG KEZDEMÉNYEZÉSE

Elutasítva

Felszólal: Nicolas Schmit (a Tanács soros elnöke), aki közli, hogy a Tanács fenntartja javaslatát.

A kérdést bizottsághoz utalják az Eljárási Szabályzat 52. cikkének (3) bekezdése értelmében.


6.9. A Közösség pénzügyi érdekeinek védelme és a csalás elleni küzdelem (szavazás)

Jelentés a Közösség pénzügyi érdekeinek védelméről és a csalás elleni küzdelemről [2004/2198(INI)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Herbert Bösch (A6-0151/2005)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: 1. melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2005)0218)


6.10. Európai uniós cselekvési terv a terrorizmus ellen (szavazás)

Jelentés az Európai Tanácshoz és a Tanácshoz intézett, az Európai Unió terrorizmus elleni cselekvési tervéről szóló európai parlamenti ajánlásra irányuló javaslatról [2004/2214(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Rosa Díez González (A6-0164/2005)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: 1. melléklet, 10. pont)

AJÁNLÁSRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P6_TA(2005)0219)

Felszólalások a szavazásról:

- Martine Roure közli, hogy a PSE képviselőcsoportja visszavonta a 14. módosítást.


6.11. Terrorista támadások: megelőzés, felkészülés és reagálás (szavazás)

Jelentés az Európai Tanácshoz és a Tanácshoz intézett, a terrortámadások megelőzéséről, az azokra történő felkészülésről és reagálásról szóló európai parlamenti ajánlásra irányuló javaslatról [2005/2043(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Jaime Mayor Oreja (A6-0166/2005)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: 1. melléklet, 11. pont)

AJÁNLÁSRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P6_TA(2005)0220)

Felszólalások a szavazásról:

- Vytautas Landsbergis szóbeli módosító javaslatot terjeszt elő a C. preambulumbekezdéshez, amelyet nem fogadnak el, mivel több mint 37 képviselő ellenzi figyelembevételét.


6.12. A kritikus infrastruktúrák védelme a terrorizmus elleni küzdelem keretében (szavazás)

Jelentés az Európai Tanácshoz és a Tanácshoz intézett, a terrorizmus elleni küzdelem keretében a létfontosságú infrastruktúrák védelméről szóló európai parlamenti ajánlásra irányuló javaslatról [2005/2044(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Stavros Lambrinidis (A6-0161/2005)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: 1. melléklet, 12. pont)

AJÁNLÁSRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P6_TA(2005)0221)


6.13. A terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem (szavazás)

Jelentés az Európai Tanácshoz és a Tanácshoz intézett, a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemről szóló európai parlamenti ajánlásra irányuló javaslatról [2005/2065(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Mario Borghezio (A6-0159/2005)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: 1. melléklet, 13. pont)

AJÁNLÁSRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P6_TA(2005)0222)

Felszólalások a szavazásról:

- Giusto Catania az 1. módosítással kapcsolatban;

- Sarah Ludford, ALDE, szóbeli módosító javaslatot terjeszt elő a 4/jav. módosításhoz, amelyet elfogadnak;

- Rosa Díez González, PSE, támogatja a Sarah Ludford által előterjesztett szóbeli módosító javaslatot.


6.14. Javaslat a terrorista bűncselekményekre vonatkozó információcseréről és együttműködésről (szavazás)

Jelentés az Európai Tanácshoz és a Tanácshoz intézett, a terrorista bűncselekményekre vonatkozó információcseréről és együttműködésről szóló európai parlamenti ajánlásra irányuló javaslatról [2005/2046(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Antoine Duquesne (A6-0165/2005)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: 1. melléklet, 14. pont)

AJÁNLÁSRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P6_TA(2005)0223)


7. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az Eljárási Szabályzat 163. cikke (3) bekezdésének értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Antoine Duquesne -jelentés - A6-0162/2005

Andreas Mölzer


8. A szavazatok helyesbítései

A következő képviselők nyilatkoztak szavazatuk alábbiak szerinti helyesbítéséről:

Mechtild Rothe -jelentés - A6-0130/2005

- módosítás: 28

   mellette: John Attard-Montalto, Anders Wijkman

   ellene: Maria Martens

Agnes Schierhuber -jelentés - A6-0145/2005

- módosítás: 114

   mellette: Claude Turmes

- módosított javaslat

   mellette: Claude Turmes

- jogalkotási állásfoglalás

   mellette: Charlotte Cederschiöld, Claude Turmes

Antoine Duquesne -jelentés - A6-0160/2005

- jogalkotási állásfoglalás

   mellette: John Attard-Montalto

Jaime Mayor Oreja -jelentés - A6-0166/2005

- módosítás: 13

   mellette: Charlotte Cederschiöld, Claude Turmes

   ellene: Othmar Karas

- módosítás: 5

   ellene: Othmar Karas

- módosítás 10

   mellette: Evelyne Gebhardt, Willi Piecyk, Pierre Schapira

- módosítás: 1/11 (azonosak)

   ellene: Luis de Grandes Pascual

(A 12.50 órakor megszakított ülést 15.00 órakor folytatják.)


ELNÖKSÉG: Josep BORRELL FONTELLES
elnök

9. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.

Marie-Hélène Descamps közli, hogy jelen volt, a neve ennek ellenére nem szerepel a jelenléti íven.


10. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

A Parlament a PSE képviselőcsoport kérésére ratifikálja a következő kinevezéseket:

AFET bizottság:

- Massimo D'Alema helyett Pasqualina Napoletano.

INTA bizottság:

- Pasqualina Napoletano helyett Massimo D'Alema.

A délkelet-ázsiai országokkal és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségével (ASEAN) fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség:

- Vincenzo Lavarra


11. A kibővült Unió 2007 és 2013 közötti politikai kihívásai és költségvetési eszközei (vita)

Jelentés a kibővült Unió 2007 és 2013 közötti politikai kihívásairól és költségvetési eszközeiről [2004/2209(INI)] - A kibővült Unió 2007 és 2013 közötti politikai kihívásaival és költségvetési eszközeivel foglalkozó ideiglenes bizottság. Előadó: Reimer Böge (A6-0153/2005)

Reimer Böge előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Nicolas Schmit (a Tanács soros elnöke) és José Manuel Barroso (a Bizottság elnöke).

Felszólal: Véronique De Keyser (az AFET bizottság véleményének előadója), Margrietus van den Berg (a DEVE bizottság véleményének előadója), Pierre Jonckheer (az INTA bizottság véleményének előadója), Enrico Letta (az ECON bizottság véleményének előadója), Jamila Madeira (az EMPL bizottság véleményének előadója), Jutta D. Haug (az ENVI bizottság véleményének előadója), Paul Rübig (az ITRE bizottság véleményének előadója), Phillip Whitehead (az IMCO bizottság véleményének előadója), Etelka Barsi-Pataky (a TRAN bizottság véleményének előadója), Constanze Angela Krehl (a REGI bizottság véleményének előadója), Albert Jan Maat (az AGRI bizottság véleményének előadója), Ruth Hieronymi (a CULT bizottság véleményének előadója), Gérard Deprez (a LIBE bizottság véleményének előadója), Johannes Voggenhuber (az AFCO bizottság véleményének előadója), Ilda Figueiredo (a FEMM bizottság véleményének előadója), Jan Mulder (a CONT bizottság véleményének előadója), Paulo Casaca (a PECH bizottság véleményének előadója), Alain Lamassoure, PPE-DE, Catherine Guy-Quint, PSE, Anne E. Jensen, ALDE, Kathalijne Maria Buitenweg, Verts/ALE, Esko Seppänen, GUE/NGL, és Dariusz Maciej Grabowski, IND/DEM.

ELNÖKSÉG: Edward McMILLAN-SCOTT
alelnök

Felszólal: Wojciech Roszkowski, UEN, Jana Bobošíková, független, Gerardo Galeote Quecedo, Bárbara Dührkop Dührkop, Jean Marie Beaupuy, Alyn Smith, Helmuth Markov, Hélène Goudin, Umberto Pirilli, Jean-Claude Martinez, Janusz Lewandowski, Terence Wynn, Bronisław Geremek, Helga Trüpel, Pedro Guerreiro, Vladimír Železný, Roberta Angelilli, Hans-Peter Martin, Ville Itälä, Dariusz Rosati, Jan Mulder, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Dimitrios Papadimoulis, Seán Ó Neachtain, Ryszard Czarnecki, Markus Ferber, Ralf Walter, Kyösti Tapio Virrankoski, Elisabeth Schroedter, Sergej Kozlík, Othmar Karas, Inés Ayala Sender, Margarita Starkevičiūtė, Françoise Grossetête, Szabolcs Fazakas, Chris Davies, Konstantinos Hatzidakis, Robert Goebbels, László Surján, Giovanni Pittella, Francesco Musotto, Catherine Trautmann, José Albino Silva Peneda, Marilisa Xenogiannakopoulou, Jean-Luc Dehaene, Valdis Dombrovskis, Rolf Berend és James Elles.

ELNÖKSÉG: Sylvia-Yvonne KAUFMANN
alelnök

Felszólal: José Manuel García-Margallo y Marfil, Gunnar Hökmark, Timothy Kirkhope, Nicolas Schmit, José Manuel Barroso és Reimer Böge.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2005.06.08-i jegyzőkönyv 6.2. pont


12. Kérdések órája (a Bizottsághoz intézett kérdések)

A Parlament számos, a Bizottsághoz intézett kérdést megvizsgál (B6-0246/2005 ).

Első rész

31. kérdés (Alfredo Antoniozzi): A olasz nyelv támogatása Európában (2005-ös Eurydice-jelentés) és a nyelvi szabályok megállapítása a közösségi intézményekben.

Ján Figeľ (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre, illetve Alfredo Antoniozzi és Paul Rübig pótkérdéseire.

32. kérdés (Yiannakis Matsis): Ciprus részvétele a Partnerség a Békéért programban és kapcsolatok a NATO-val.

Ján Figeľ válaszol a kérdésre, illetve Yiannakis Matsis és Georgios Papastamkos pótkérdéseire.

33. kérdés (Alexander Nuno Alvaro): Biometrikus adatok a vízumokban.

Franco Frattini (a Bizottság alelnöke) válaszol a kérdésre, illetve Paul Rübig, David Martin és Alexander Nuno Alvaro pótkérdéseire.

Második rész

34. kérdés (Mairead McGuinness): Közszolgálati műsorszolgáltatási díjak.

Viviane Reding (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre, illetve Mairead McGuinness pótkérdésére.

35. kérdés (Manolis Mavrommatis): A MEDIA program.

Viviane Reding válaszol a kérdésre, illetve Manolis Mavrommatis pótkérdésére.

36. kérdés (Åsa Westlund): Közszolgálat a televíziós műsorszórásról szóló új irányelvben.

Viviane Reding válaszol a kérdésre, illetve Åsa Westlund pótkérdésére.

37. kérdés (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Az Európai Ifjúsági Egyezmény végrehajtására irányuló intézkedések.

Ján Figeľ válaszol a kérdésre, illetve Marie Panayotopoulos-Cassiotou pótkérdésére.

38. kérdés (Bernd Posselt): A kultúra határokon átnyúló támogatása.

Ján Figeľ válaszol a kérdésre, illetve Bernd Posselt pótkérdésére.

A 39-44. kérdésekre írásban válaszolnak majd.

45. kérdés (Bart Staes): A megújuló energiaforrások terén folytatott kutatásra és fejlesztésre szánt költségvetési források.

Janez Potočnik (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre, illetve Bart Staes pótkérdésére.

Felszólal: Gay Mitchell, a 47. kérdés szerzője a kérdések órájának lebonyolításával kapcsolatban.

46. kérdés (John Bowis): A siketséggel és a hallássérültekkel kapcsolatos kutatás.

Janez Potočnik válaszol a kérdésre, illetve John Bowis pótkérdésére.

A 47-88. kérdésekre írásban válaszolnak majd.

A Bizottsághoz intézett kérdések órája lezárva.

(A 19.45 órakor megszakított ülést 21.00 órakor folytatják.)


ELNÖKSÉG: Miroslav OUZKÝ
alelnök

13. A kisebbségek védelme és a megkülönböztetés elleni politikák a bővítés utáni Európában (vita)

Jelentés a kisebbségek védelméről és a hátrányos megkülönböztetés-ellenes politikákról a bővítés utáni Európában [2005/2008(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Claude Moraes (A6-0140/2005)

Claude Moraes előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Vladimír Špidla (a Bizottság tagja).

Felszólal: Maria Matsouka (az EMPL bizottság véleményének előadója), Edit Bauer, PPE-DE, Martine Roure, PSE, Sophia in 't Veld, ALDE, Tatjana Ždanoka, Verts/ALE, Giusto Catania, GUE/NGL, Johannes Blokland, IND/DEM, Romano Maria La Russa, UEN, Csaba Sándor Tabajdi, Henrik Lax, Jean Lambert, Mary Lou McDonald, Ģirts Valdis Kristovskis, Panagiotis Beglitis, Proinsias De Rossa és Vladimír Špidla.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2005.06.08-i jegyzőkönyv 6.6. pont


14. A legális és az illegális bevándorlás közötti összefüggések, valamint a migránsok integrációja (vita)

Jelentés a legális és az illegális bevándorlás közötti összefüggésekről, valamint a migránsok integrációjáról [2004/2137(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Patrick Gaubert (A6-0136/2005)

Patrick Gaubert előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Franco Frattini (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Martine Roure, PSE, Sophia in 't Veld, ALDE, Cem Özdemir, Verts/ALE, Giusto Catania, GUE/NGL, Gerard Batten, IND/DEM, Jan Tadeusz Masiel, független, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Magda Kósáné Kovács, Jacky Henin, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Ioannis Varvitsiotis, Simon Busuttil és Franco Frattini.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2005.06.09-i jegyzőkönyv 9.7. pont


15. Készpénzmozgások ellenőrzése ***II (vita)

Ajánlás második olvasatra a Tanács közös álláspontjára vonatkozóan a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel [14843/1/2004 - C6-0038/2005 - 2002/0132(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Vincent Peillon (A6-0167/2005)

Felszólal: László Kovács (a Bizottság tagja).

Vincent Peillon előterjeszti az ajánlást második olvasatra.

Felszólal: Gerard Batten, IND/DEM, és László Kovács.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2005.06.08-i jegyzőkönyv 6.3. pont


16. Jövedékiadó-köteles termékek * (vita)

Jelentés a jövedékiadó-köteles termékekre vonatkozó általános rendelkezésekről és e termékek tartásáról, szállításáról és ellenőrzéséről szóló 92/12/EGK irányelv módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2004)0227 - C6-0039/2004 - 2004/0072(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Dariusz Rosati (A6-0138/2005)

Dariusz Rosati előterjeszti a jelentést.

Felszólal: László Kovács (a Bizottság tagja)

Felszólal: Astrid Lulling, PPE-DE, Katerina Batzeli, PSE, Margarita Starkevičiūtė, ALDE, Carl Schlyter, Verts/ALE, John Purvis, Zsolt László Becsey, László Kovács és Othmar Karas.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2005.06.08-i jegyzőkönyv 6.4. pont


17. Betegmobilitás és az egészségügyi ellátás terén bekövetkezett fejlemények (vita)

Jelentés a betegmobilitásról és az egészségügyi ellátás terén bekövetkezett fejleményekről az Európai Unióban [2004/2148(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: John Bowis (A6-0129/2005)

John Bowis előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Markos Kyprianou (a Bizottság tagja).

Felszólal: Avril Doyle, PPE-DE, Karin Jöns, PSE, Jules Maaten, ALDE, Jean Lambert, Verts/ALE, Adamos Adamou, GUE/NGL, Urszula Krupa, IND/DEM, Irena Belohorská, független, Dorette Corbey, Christofer Fjellner, Othmar Karas és Markos Kyprianou.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2005.06.09-i jegyzőkönyv 9.8. pont


18. A következő ülés napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapították ("Napirend" dokumentum PE 357.269/OJME).


19. Az ülés berekesztése

Az ülést 00.05 órakor berekesztik.

Julian Priestley

Ingo Friedrich

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Adamou, Adwent, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Bersani, Bertinotti, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Laschet, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Fernand Le Rachinel, Letta, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Ingo Schmitt, Pál Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wierzejski, Wijkman, Wise, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat