Rodyklė 
Protokolas
PDF 219kWORD 152k
Antradienis, 2005 m. birželio 7 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Gauti dokumentai
 3.Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 4.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 5.Kova su terorizmu (diskusijos)
 6.Balsavimui skirtas laikas
  6.1.Transeuropinių energetinių tinklų gairės ***I (balsavimas)
  6.2.Galutinio energijos naudojimo efektyvumo gerinimas, energijos tiekimo paslaugos ***I (balsavimas)
  6.3.Bendrijos erdvės informacijos infrastruktūra (INSPIRE) ***I (balsavimas)
  6.4.Perdraudimas ***I (balsavimas)
  6.5.EŽŪKPF parama kaimo plėtrai * (balsavimas)
  6.6.Keitimasis informacija ir žvalgybos informacija, ypač informacija apie sunkius nusikaltimus ir teroro aktus * (balsavimas)
  6.7.Keitimasis informacija ir bendradarbiavimas nusikaltimų, susijusių su terorizmu, srityje * (balsavimas)
  6.8.Baudžiamųjų veikų, įskaitant terorizmą, užkardymas, tyrimas ir nustatymas, bei patraukimas baudžiamojon atsakomybėn * (balsavimas)
  6.9.Bendrijų finansinių interesų apsauga ir kova prieš sukčiavimą (balsavimas)
  6.10.Europos Sąjungos veiksmų prieš terorizmą planas (balsavimas)
  6.11.Teroristiniai išpuoliai: prevencija, parengtis jiems ir reagavimas (balsavimas)
  6.12.Ypatingos svarbos infrastruktūros objektų apsauga kovojant su terorizmu (balsavimas)
  6.13.Kova su terorizmo finansavimu (balsavimas)
  6.14.Keitimasis informacija ir žvalgybos informacija, susijusia su teroro aktais (balsavimas)
 7.Paaiškinimai dėl balsavimo
 8.Balsavimo pataisymai
 9.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 10.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 11.Išsiplėtusios Europos Sąjungos 2007–2013 m. politiniai iššūkiai ir biudžeto lėšos (diskusijos)
 12.Klausimų valanda (klausimai Komisijai)
 13.Mažumų apsauga ir politika prieš diskriminaciją išsiplėtusioje Europoje (diskusijos)
 14.Legalios ir nelegalios migracijos santykis ir migrantų integracija (diskusijos)
 15.Grynųjų pinigų judėjimo kontrolė ***II (diskusijos)
 16.Akcizais apmokestinami produktai * (diskusijos)
 17.Ligonių mobilumas ir sveikatos priežiūros raida Europos Sąjungoje (diskusijos)
 18.Kito posėdžio darbotvarkė
 19.Posėdžio pabaiga
 DALYVAUJANČIŲJŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Antonios TRAKATELLIS
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

iš Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 dėl ekologinės žemės ūkio produktų gamybos ir nuorodų apie tokią gamybą ant žemės ūkio ir maisto produktų (COM(2005)0194 - C6-0140/2005 - 2005/0094(CNS)).

perduota

atsakingam komitetui

AGRI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo dėl nuostatos, susijusios su vykdančiojo direktoriaus kadencija (COM(2005)0190 [01] - C6-0141/2005 - 2005/0072(COD)).

perduota

atsakingam komitetui

JURI

nuomonė

ENVI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EEB) Nr. 337/75 dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro įsteigimo dėl nuostatos, susijusios su direktoriaus kadencija (COM(2005)0190 [02] - C6-0142/2005 - 2005/0073(COD)).

perduota

atsakingam komitetui

JURI

nuomonė

EMPL

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EEB) Nr. 1365/75 dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo įsteigimo dėl nuostatos, susijusios su direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo kadencija (COM(2005)0190 [03] - C6-0143/2005 - 2005/0074(COD)).

perduota

atsakingam komitetui

JURI

nuomonė

EMPL

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EEB) Nr. 1360/90 dėl Europos mokymo fondo įsteigimo nuostatą dėl direktoriaus kadencijos (COM(2005)0190 [04] - C6-0144/2005 - 2005/0075(COD)).

perduota

atsakingam komitetui

JURI

nuomonė

EMPL

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EEB) Nr. 302/93 dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro įsteigimo dėl nuostatos, susijusios su direktoriaus kadencija (COM(2005)0190 [05] - C6-0145/2005 - 2005/0076(COD)).

perduota

atsakingam komitetui

JURI

nuomonė

LIBE

- Pasiūlymas dėl Europos parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamento (EB) Nr. 178/2002 nuostatą dėl Europos maisto saugos tarnybos vykdomojo direktoriaus kadencijos (COM(2005)0190 [10] - C6-0146/2005 - 2005/0081(COD)).

perduota

atsakingam komitetui

JURI

nuomonė

ENVI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 851/2004, įsteigiantį Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrą, dėl nuostatos, susijusios su direktoriaus kadencija (COM(2005)0190 [11] - C6-0147/2005 - 2005/0082(COD)).

perduota

atsakingam komitetui

JURI

nuomonė

ENVI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamento (EB) Nr. 726/2004 nuostatą dėl Europos vaistų agentūros vykdomojo direktoriaus kadencijos (Tekstas svarbus EEE) (COM(2005)0190 [12] - C6-0148/2005 - 2005/0083(COD)).

perduota

atsakingam komitetui

JURI

nuomonė

ENVI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamento (EB) Nr. 2062/94 dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros įsteigimo, nuostatą dėl direktoriaus įgaliojimų pratęsimo (COM(2005)0190 [14] - C6-0149/2005 - 2005/0085(COD)).

perduota

atsakingam komitetui

JURI

nuomonė

EMPL

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamento (EB) Nr. 1406/2002, įsteigiančio Europos jūrų saugumo agentūrą, nuostatą dėl vykdančiojo direktoriaus kadencijos pratęsimo (Tekstas svarbus EEE) (COM(2005)0190 [15] - C6-0150/2005 - 2005/0086(COD)).

perduota

atsakingam komitetui

JURI

nuomonė

TRAN

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamento (EB) Nr. 1592/2002 nuostatą dėl Europos aviacijos saugos agentūros direktorių ir vykdančiojo direktoriaus kadencijos pratęsimo (COM(2005)0190 [16] - C6-0151/2005 - 2005/0087(COD)).

perduota

atsakingam komitetui

JURI

nuomonė

TRAN

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamento (EB) Nr. 881/2004, įsteigiančio Europos geležinkelio agentūrą, nuostatą dėl vykdančiojo direktoriaus kadencijos pratęsimo (COM(2005)0190 [17] - C6-0152/2005 - 2005/0088(COD)).

perduota

atsakingam komitetui

JURI

nuomonė

TRAN

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl daugiamečio Europos jūrų saugumo agentūros veiksmų reaguojant į laivų keliamą taršą finansavimo, iš dalies pakeičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1406/2002 (COM(2005)0210 - C6-0153/2005 - 2005/0098(COD)).

perduota

atsakingam komitetui

TRAN

nuomonė

BUDG, CONT, ENVI, ITRE

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl protokolo, nustatančio tunų žvejybos galimybes ir finansinį įnašą, numatytą Europos ekonominės bendrijos ir Komorų Islamo Federacinės Respublikos susitarime dėl žvejybos prie Komorų krantų, sudarymo 2005 m. sausio 1 d. - 2010 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui (COM(2005)0187 - C6-0154/2005 - 2005/0092(CNS)).

perduota

atsakingam komitetui

PECH

nuomonė

DEVE, BUDG

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, pataisančios Direktyvą 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo (COM(2005)0214 - C6-0155/2005 - 2005/0100(COD)).

perduota

atsakingam komitetui

IMCO

nuomonė

ECON, EMPL, ENVI, ITRE

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl galimybės gauti Bendrijos išorės pagalbą (8977/2005 - C6-0156/2005 - 2005/0806(CNS)).

perduota

atsakingam komitetui

DEVE

nuomonė

AFET, INTA, BUDG

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Kroatijos Respublikos susitarimo dėl tam tikrų oro susisiekimo paslaugų aspektų sudarymo (COM(2005)0159 - C6-0173/2005 - 2005/0059(CNS)).

perduota

atsakingam komitetui

TRAN


3. Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Diskusijos buvo surengtos 2005 04 11 (punktas 15 Protokolas 11.04.2005).

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Jean-Marie Cavada LIBE komiteto vardu dėl 2004 m. pasiektos pažangos kuriant laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę (LSTE; ES sutarties 2 ir 39 straipsniai) (B6-0327/2005)


4. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsniu, šie nariai ar frakcijos paprašė, kad tokios diskusijos būsų surengtos dėl šių pasiūlymų dėl rezoliucijų :

I.   BOLIVIJA

- Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE frakcijos vardu dėl padėties Bolivijoje (B6-0361/2005);

- Pasqualina Napoletano ir Margrietus van den Berg PSE frakcijos vardu dėl padėties Bolivijoje (B6-0362/2005);

- Alain Lipietz, Monica Frassoni, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Raül Romeva i Rueda ir Eva Lichtenberger Verts/ALE frakcijos vardu dėl padėties Bolivijoje (B6-0365/2005);

- Jonas Sjöstedt, Helmuth Markov, Luisa Morgantini, Vittorio Agnoletto, Ilda Figueiredo ir Athanasios Pafilis GUE/NGL frakcijos vardu dėl padėties Bolivijoje (B6-0367/2005);

- Fernando Fernández Martín, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ir Bernd Posselt PPE-DE frakcijos vardu dėl padėties Bolivijoje (B6-0376/2005).

II.   SPAUDOS LAISVĖ ALŽYRE

- Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE frakcijos vardu dėl Alžyro (B6-0359/2005);

- Pasqualina Napoletano ir Raimon Obiols i Germà PSE frakcijos vardu dėl spaudos laisvės Alžyre (B6-0363/2005);

- Hélène Flautre ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu dėl spaudos laisvės Alžyre (B6-0366/2005);

- Francis Wurtz GUE/NGL frakcijos vardu dėl spaudos laisvės Alžyre (B6-0368/2005);

- Ģirts Valdis Kristovskis UEN frakcijos vardu dėl spaudos laisvės Alžyre (B6-0380/2005);

- Luisa Fernanda Rudi Ubeda PPE-DE frakcijos vardu dėl spaudos laisvės Alžyre (B6-0381/2005).

III.   AZERBAIDŽANAS

- Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE frakcijos vardu dėl Azerbaidžano (B6-0360/2005);

- Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda ir Jan Marinus Wiersma PSE frakcijos vardu dėl Azerbaidžano (B6-0364/2005);

- Vittorio Agnoletto GUE/NGL frakcijos vardu dėl padėties Azerbaidžane (B6-0369/2005);

- Charles Tannock, Vytautas Landsbergis, Árpád Duka-Zólyomi ir Bernd Posselt PPE-DE frakcijos vardu dėl Azerbaidžano (B6-0375/2005);

- Bastiaan Belder IND/DEM frakcijos vardu dėl Azerbaidžano (B6-0378/2005);

- Marie Anne Isler Béguin ir Cem Özdemir Verts/ALE frakcijos vardu dėl žmogaus teisių pažeidimų Azerbaidžane (B6-0379/2005);

- Anna Elzbieta Fotyga UEN frakcijos vardu dėl žmogaus teisių ir demokratijos principų pažeidimų Azerbaidžane (B6-0382/2005).

Kalbėjimo laikas bus paskirstytas pagal Darbo tvarkos taisyklių 142 straipsnį.


5. Kova su terorizmu (diskusijos)

Europos Sąjungos veiksmų prieš terorizmą planas

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento rekomendacijos Europos Vadovų Tarybai ir Tarybai dėl ES kovos su terorizmu veiksmų plano [2004/2214(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Rosa Díez González (A6-0164/2005)

Teroristiniai išpuoliai: prevencija, parengtis jiems ir reagavimas

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl rekomendacijos Tarybai dėl integruotų veiksmų Europos Sąjungos
lygmeniu siekiant užkirsti kelią bet kokio pobūdžio teroristų išpuoliams, jiems
pasiruošti, į juos reaguoti bei šalinti jų padarinius [2005/2043(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Jaime Mayor Oreja (A6-0166/2005)

Ypatingos svarbos infrastruktūros objektų apsauga kovojant su terorizmu

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento rekomendacijos Europos Vadovų Tarybai ir Tarybai dėl ypatingos svarbos infrastruktūros objektų apsaugos kovojant su terorizmu [2005/2044(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Stavros Lambrinidis (A6-0161/2005)

Kova su terorizmo finansavimu

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento rekomendacijos Europos Vadovų Tarybai ir Tarybai dėl kovos su terorizmo finansavimu [2005/2065(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Mario Borghezio (A6-0159/2005)

Keitimasis informacija ir žvalgybos informacija, ypač informacija apie sunkius nusikaltimus ir teroro aktus *

Pranešimas dėl Švedijos Karalystės iniciatyvos dėl Tarybos pamatinio sprendimo dėl keitimosi informacija ir žvalgybos informacija, ypač informacija apie sunkius nusikaltimus, įskaitant teroro aktus, tarp Europos Sąjungos valstybių narių teisėsaugos institucijų supaprastinimo, priėmimo [10215/2004 - C6-0153/2004 - 2004/0812(CNS)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Antoine Duquesne (A6-0162/2005)

Keitimasis informacija ir bendradarbiavimas nusikaltimų, susijusių su terorizmu, srityje *

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl keitimosi informacija ir bendradarbiavimo nusikaltimų, susijusių su terorizmu srityje [15599/2004 – C6-0007/2004 – 2004/0069(CNS)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Antoine Duquesne (A6-0160/2005)

Keitimasis informacija ir žvalgybos informacija, susijusia su teroro aktais

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento rekomendacijos Europos Vadovų Tarybai ir Tarybai dėl keitimosi informacija bendradarbiavimo kovojant su nusikaltimais, susijusiais su terorizmu [2005/2046(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Antoine Duquesne (A6-0165/2005)

Baudžiamųjų veikų, įskaitant terorizmą, užkardymas, tyrimas ir nustatymas, bei patraukimas baudžiamojon atsakomybėn *

Pranešimas dėl Prancūzijos Respublikos, Airijos, Švedijos Karalystės ir Jungtinės Karalystės iniciatyvos dėl Tarybos pagrindų sprendimo projekto dėl viešai prieinamoms elektroninių ryšių paslaugoms teikti tvarkomų ir kaupiamų arba esančių viešųjų ryšių tinkluose duomenų saugojimo siekiant užkardyti, tirti ir nustatyti baudžiamąsias veikas, įskaitant terorizmą, bei patraukti baudžiamojon atsakomybėn [8958/2004 - C6-0198/2004 - 2004/0813(CNS)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Alexander Nuno Alvaro (A6-0174/2005)

Biologinis terorizmas

Žodinis klausimas, kurį uždavė Karl-Heinz Florenz, ENVI komiteto vardu, Tarybai: Europos Sąjungos pajėgumai kovoti su biologinio terorizmo grėsme visuomenės sveikatai (B6-0243/2005)

Žodinis klausimas, kurį uždavė Karl-Heinz Florenz, ENVI komiteto vardu, Komisijai: Europos Sąjungos pajėgumai kovoti su biologinio terorizmo grėsme visuomenės sveikatai (B6-0244/2005)

Rosa Díez González pristatė pranešimą (A6-0164/2005).

Jaime Mayor Oreja pristatė pranešimą (A6-0166/2005).

Stavros Lambrinidis pristatė pranešimą (A6-0161/2005).

Mario Borghezio pristatė pranešimą (A6-0159/2005).

Antoine Duquesne pristatė pranešimus (A6-0162/2005, A6-0160/2005 ir A6-0165/2005).

Alexander Nuno Alvaro pristatė pranešimą (A6-0174/2005).

Karl-Heinz Florenz pateikė klausimus žodžiu (B6-0243/2005 ir B6-0244/2005).

Kalbėjo Franco Frattini (Komisijos Pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Jaime Mayor Oreja (AFET komiteto nuomonės pranešėjas) (A6-0164/2005), István Szent-Iványi (AFET komiteto nuomonės pranešėjas) (A6-0160/2005), Antonio López-Istúriz White (JURI komiteto nuomonės pranešėjas) (A6-0160/2005), ir Angelika Niebler (ITRE komiteto nuomonės pranešėjas) (A6-0174/2005).

PIRMININKAVO: Gérard ONESTA
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Manuel Medina Ortega (JURI komiteto nuomonės pranešėjas) (A6-0174/2005), Agustín Díaz de Mera García Consuegra PPE-DE frakcijos vardu, Martine Roure PSE frakcijos vardu, Ignasi Guardans Cambó ALDE frakcijos vardu, Johannes Voggenhuber Verts/ALE frakcijos vardu, Giusto Catania GUE/NGL frakcijos vardu, James Hugh Allister nepriklausomas Parlamento narys, Frederika Brepoels, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Sarah Ludford, Kathalijne Maria Buitenweg, Kyriacos Triantaphyllides, Georgios Karatzaferis, Frank Vanhecke, Panayiotis Demetriou, Edith Mastenbroek, Sophia in 't Veld, Hélène Flautre, Sylvia-Yvonne Kaufmann ir Carlos Coelho.

PIRMININKAVO: Ingo FRIEDRICH
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Genowefa Grabowska, Anneli Jäätteenmäki, Athanasios Pafilis, Ioannis Varvitsiotis, Erika Mann, Alexander Stubb, Marek Maciej Siwiec, Timothy Kirkhope, Nikolaos Sifunakis, Charlotte Cederschiöld, Proinsias De Rossa, Piia-Noora Kauppi, Lasse Lehtinen, John Bowis, Luís Queiró, Geoffrey Van Orden, Herbert Reul, Nicolas Schmit (Einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Franco Frattini.

PIRMININKAVO: Pierre MOSCOVICI
Pirmininko pavaduotojas

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.10 Protokolas 07.06.2005, punktas 6.11 Protokolas 07.06.2005, punktas 6.12 Protokolas 07.06.2005, punktas 6.13 Protokolas 07.06.2005, punktas 6.6 Protokolas 07.06.2005, punktas 6.7 Protokolas 07.06.2005, punktas 6.14 Protokolas 07.06.2005 ir punktas 6.8 Protokolas 07.06.2005 .


6. Balsavimui skirtas laikas

Balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t.t.) pateikiami Protokolo I priede.


6.1. Transeuropinių energetinių tinklų gairės ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą dėl transeuropinių energetikos tinklų gairių, panaikinantį sprendimus Nr. 96/391/EB ir 1229/2003/EB 96/391/EB ir 1229/2003/EB [COM(2003)0742 - C5-0064/2004 - 2003/0297(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Anne Laperrouze (A6-0134/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma)

(Balsavimo rezultatai: 1 priedas, punktas 1.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2005)0211).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2005)0211).


6.2. Galutinio energijos naudojimo efektyvumo gerinimas, energijos tiekimo paslaugos ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl galutinio energijos vartojimo efektyvumo ir energijos paslaugų [COM(2003)0739 - C5-0642/2003 - 2003/0300(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Mechtild Rothe (A6-0130/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma)

(Balsavimo rezultatai: 1 priedas, punktas 2.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2005)0212).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2005)0212).


6.3. Bendrijos erdvės informacijos infrastruktūra (INSPIRE) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Parlamento teisėkūros rezoliucijos dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, sukuriančios Bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūrą (INSPIRE) [COM(2004)0516 - C6-0099/2004 - 2004/0175(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos komitetas. Pranešėja: Frederika Brepoels (A6-0108/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma)

(Balsavimo rezultatai: 1 priedas, punktas 3.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2005)0213).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2005)0213).


6.4. Perdraudimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Parlamento teisėkūros rezoliucijos dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl perdraudimo ir iš dalies keičiantis Tarybos direktyvas 73/239/EEB, 92/49/EEB ir Direktyvas 98/78/EB bei 2002/83/EB [COM(2004)0273 - C6-0038/2004 - 2004/0097(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Peter Skinner (A6-0146/2005) .

(Reikalinga paprasta dauguma)

(Balsavimo rezultatai: 1 priedas, punktas 4.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2005)0214).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2005)0214).


6.5. EŽŪKPF parama kaimo plėtrai * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Europos žemės ūkio kaimo plėtros fondo (EŽUKPF) paramos kaimo plėtrai [COM(2004)0490 - C6-0181/2004 - 2004/0161(CNS)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Agnes Schierhuber (A6-0145/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma)

(Balsavimo rezultatai: 1 priedas, punktas 5.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2005)0215).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2005)0215).


6.6. Keitimasis informacija ir žvalgybos informacija, ypač informacija apie sunkius nusikaltimus ir teroro aktus * (balsavimas)

Pranešimas dėl Švedijos Karalystės iniciatyvos dėl Tarybos pamatinio sprendimo dėl keitimosi informacija ir žvalgybos informacija, ypač informacija apie sunkius nusikaltimus, įskaitant teroro aktus, tarp Europos Sąjungos valstybių narių teisėsaugos institucijų supaprastinimo, priėmimo [10215/2004 - C6-0153/2004 - 2004/0812(CNS)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Antoine Duquesne (A6-0162/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma)

(Balsavimo rezultatai: 1 priedas, punktas 6.)

ŠVEDIJOS KARALYSTĖS INICIATYVA

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2005)0216).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2005)0216).


6.7. Keitimasis informacija ir bendradarbiavimas nusikaltimų, susijusių su terorizmu, srityje * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl keitimosi informacija ir bendradarbiavimo nusikaltimų, susijusių su terorizmu, srityje [15599/2004 – C6-0007/2004 – 2004/0069(CNS)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Antoine Duquesne (A6-0160/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma)

(Balsavimo rezultatai: 1 priedas, punktas 7.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2005)0217).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2005)0217).


6.8. Baudžiamųjų veikų, įskaitant terorizmą, užkardymas, tyrimas ir nustatymas, bei patraukimas baudžiamojon atsakomybėn * (balsavimas)

Pranešimas dėl Prancūzijos Respublikos, Airijos, Švedijos Karalystės ir Jungtinės Karalystės iniciatyvos dėl Tarybos pagrindų sprendimo projekto dėl viešai prieinamoms elektroninių ryšių paslaugoms teikti tvarkomų ir kaupiamų arba esančių viešųjų ryšių tinkluose duomenų saugojimo siekiant užkardyti, tirti ir nustatyti baudžiamąsias veikas, įskaitant terorizmą, bei patraukti baudžiamojon atsakomybėn [8958/2004 - C6-0198/2004 - 2004/0813(CNS)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Alexander Nuno Alvaro (A6-0174/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma)

(Balsavimo rezultatai: 1 priedas, punktas 8.)

PRANCŪZIJOS RESPUBLIKOS, AIRIJOS, ŠVEDIJOS KARALYSTĖS IR JUNGTINĖS KARALYSTĖS INICIATYVA

Atmesta.

Kalbėjo Nicolas Schmit (Einantis Tarybos pirmininko pareigas), kuris nurodė, kad Taryba laikosi savo pasiūlymo.

Klausimas perduotas komitetui vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnio 3 dalimi.


6.9. Bendrijų finansinių interesų apsauga ir kova prieš sukčiavimą (balsavimas)

Pranešimas dėl Bendrijų finansinių interesų apsaugos ir kovos su sukčiavimu [2004/2198(INI)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Herbert Bösch (A6-0151/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma)

(Balsavimo rezultatai: 1 priedas, punktas 9.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2005)0218).


6.10. Europos Sąjungos veiksmų prieš terorizmą planas (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento rekomendacijos Europos Vadovų Tarybai ir Tarybai dėl ES kovos su terorizmu veiksmų plano [2004/2214(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Rosa Díez González (A6-0164/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma)

(Balsavimo rezultatai: 1 priedas, punktas 10.)

PASIŪLYMAS DĖL REKOMENDACIJOS

Priimta (P6_TA(2005)0219).

Kalbėjo:

- Martine Roure nurodė, kad PSE frakcija atsiėmė 14 pakeitimą.


6.11. Teroristiniai išpuoliai: prevencija, parengtis jiems ir reagavimas (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl rekomendacijos Tarybai dėl integruotų veiksmų Europos Sąjungos
lygmeniu siekiant užkirsti kelią bet kokio pobūdžio teroristų išpuoliams, jiems
pasiruošti, į juos reaguoti bei šalinti jų padarinius [2005/2043(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Jaime Mayor Oreja (A6-0166/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma)

(Balsavimo rezultatai: 1 priedas, punktas 11.)

PASIŪLYMAS DĖL REKOMENDACIJOS

Priimta (P6_TA(2005)0220).

Kalbėjo:

- Vytautas Landsbergis žodžiu pateikė C kontatuojamosios dalies pakeitimą, kuris nebuvo priimtas, kadangi daugiau kaip 37 Parlamento nariai nesutiko su šiuo pakeitimu.


6.12. Ypatingos svarbos infrastruktūros objektų apsauga kovojant su terorizmu (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento rekomendacijos Europos Vadovų Tarybai ir Tarybai dėl ypatingos svarbos infrastruktūros objektų apsaugos kovojant su terorizmu [2005/2044(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Stavros Lambrinidis (A6-0161/2005)

(Reikalinga paprasta dauguma)

(Balsavimo rezultatai: 1 priedas, punktas 12.)

PASIŪLYMAS DĖL REKOMENDACIJOS

Priimta (P6_TA(2005)0221).


6.13. Kova su terorizmo finansavimu (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento rekomendacijos Europos Vadovų Tarybai ir Tarybai dėl kovos su terorizmo finansavimu [2005/2065(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Mario Borghezio (A6-0159/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma)

(Balsavimo rezultatai: 1 priedas, punktas 13.)

PASIŪLYMAS DĖL REKOMENDACIJOS

Priimta (P6_TA(2005)0222).

Kalbėjo:

-Giusto Catania dėl 1 pakeitimo.

- Sarah Ludford ALDE frakcijos vardu žodžiu pateikė 4/rev pakeitimo pakeitimą, kuris buvo priimtas.

- Rosa Díez González PSE frakcijos vardu pritarė Sarah Ludford pateiktam žodiniam pakeitimui.


6.14. Keitimasis informacija ir žvalgybos informacija, susijusia su teroro aktais (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento rekomendacijos Europos Vadovų Tarybai ir Tarybai dėl keitimosi informacija bendradarbiavimo kovojant su nusikaltimais, susijusiais su terorizmu [2005/2046(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Antoine Duquesne (A6-0165/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma)

(Balsavimo rezultatai: 1 priedas, punktas 14.)

PASIŪLYMAS DĖL REKOMENDACIJOS

Priimta (P6_TA(2005)0223).


7. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Paaiškinimai dėl balsavimo, pateikti raštu, remiantis Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnio 3 dalimi, įrašomi į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Antoine Duquesne - A6-0162/2005

Andreas Mölzer


8. Balsavimo pataisymai

Šiuos balsavimo pataisymus pateikė šie Parlamento nariai:

Pranešimas: Mechtild Rothe - A6-0130/2005

- pakeitimas 28

   už: John Attard-Montalto, Anders Wijkman

   prieš: Maria Martens

Pranešimas: Agnes Schierhuber - A6-0145/2005

- pakeitimas 114

   už: Claude Turmes

- pakeistas pasiūlymas

   už: Claude Turmes

- teisėkūros rezoliucija

   už: Charlotte Cederschiöld, Claude Turmes

Pranešimas: Antoine Duquesne - A6-0160/2005

- teisėkūros rezoliucija

   už: John Attard-Montalto

Pranešimas: Jaime Mayor Oreja - A6-0166/2005

- pakeitimas 13

   už: Charlotte Cederschiöld, Claude Turmes

   prieš: Othmar Karas

- pakeitimas 5

   prieš: Othmar Karas

- pakeitimas 10

   už: Evelyne Gebhardt, Willi Piecyk, Pierre Schapira

- pakeitimai 1/11 (tapatūs)

   prieš: Luis de Grandes Pascual

(Posėdis sustabdytas 12.50 ir atnaujintas 15.00.)


PIRMININKAVO: Josep BORRELL FONTELLES
Pirmininkas

9. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.

Marie-Hélène Descamps pranešė, kad ji dalyvavo, bet jos pavardė neįrašyta į lankomumo sąrašą.


10. Komitetų ir delegacijų sudėtis

PSE frakcijos prašymu, Parlamentas patvirtino šiuos paskyrimus:

AFET komitetas:

- Pasqualina Napoletano vietoj Massimo D'Alema.

INTA komitetas:

- Massimo D'Alema vietoj Pasqualina Napoletano.

Delegacija ryšiams su ASEAN (Pietryčių Azijos valstybių asociacija) šalimis narėmis, pietryčių Azija ir Korėjos Respublika:

- Vincenzo Lavarra


11. Išsiplėtusios Europos Sąjungos 2007–2013 m. politiniai iššūkiai ir biudžeto lėšos (diskusijos)

Pranešimas dėl išsiplėtusios Europos Sąjungos 2007–2013 m. politinių iššūkių ir biudžeto lėšų [2004/2209(INI)] - Laikinasis komitetas dėl išsiplėtusios Europos Sąjungos politikos sunkumų ir biudžetinių priemonių 2007–2013. Pranešėjas: Reimer Böge (A6-0153/2005)

Reimer Böge pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Nicolas Schmit (Einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir José Manuel Barroso (Komisijos Pirmininkas).

Kalbėjo: Véronique De Keyser (AFET komiteto nuomonės pranešėjas), Margrietus van den Berg (DEVE komiteto nuomonės pranešėjas), Pierre Jonckheer (INTA komiteto nuomonės pranešėjas), Enrico Letta (ECON komiteto nuomonės pranešėjas), Jamila Madeira (EMPL komiteto nuomonės pranešėjas), Jutta D. Haug (ENVI komiteto nuomonės pranešėjas), Paul Rübig (ITRE komiteto nuomonės pranešėjas), Phillip Whitehead (IMCO komiteto nuomonės pranešėjas), Etelka Barsi-Pataky (TRAN komiteto nuomonės pranešėjas), Constanze Angela Krehl (REGI komiteto nuomonės pranešėjas), Albert Jan Maat (AGRI komiteto nuomonės pranešėjas), Ruth Hieronymi (CULT komiteto nuomonės pranešėjas), Gérard Deprez (LIBE komiteto nuomonės pranešėjas), Johannes Voggenhuber (AFCO komiteto nuomonės pranešėjas), Ilda Figueiredo (FEMM komiteto nuomonės pranešėjas), Jan Mulder (CONT komiteto nuomonės pranešėjas), Paulo Casaca (PECH komiteto nuomonės pranešėjas), Alain Lamassoure PPE-DE frakcijos vardu, Catherine Guy-Quint PSE frakcijos vardu, Anne E. Jensen ALDE frakcijos vardu, Kathalijne Maria Buitenweg Verts/ALE frakcijos vardu, Esko Seppänen GUE/NGL frakcijos vardu, ir Dariusz Maciej Grabowski IND/DEM frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Edward McMILLAN-SCOTT
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Wojciech Roszkowski UEN frakcijos vardu, Jana Bobošíková nepriklausomas Parlamento narys, Gerardo Galeote Quecedo, Bárbara Dührkop Dührkop, Jean Marie Beaupuy, Alyn Smith, Helmuth Markov, Hélène Goudin, Umberto Pirilli, Jean-Claude Martinez, Janusz Lewandowski, Terence Wynn, Bronisław Geremek, Helga Trüpel, Pedro Guerreiro, Vladimír Železný, Roberta Angelilli, Hans-Peter Martin, Ville Itälä, Dariusz Rosati, Jan Mulder, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Dimitrios Papadimoulis, Seán Ó Neachtain, Ryszard Czarnecki, Markus Ferber, Ralf Walter, Kyösti Tapio Virrankoski, Elisabeth Schroedter, Sergej Kozlík, Othmar Karas, Inés Ayala Sender, Margarita Starkevičiūtė, Françoise Grossetête, Szabolcs Fazakas, Chris Davies, Konstantinos Hatzidakis, Robert Goebbels, László Surján, Giovanni Pittella, Francesco Musotto, Catherine Trautmann, José Albino Silva Peneda, Marilisa Xenogiannakopoulou, Jean-Luc Dehaene, Valdis Dombrovskis, Rolf Berend ir James Elles.

PIRMININKAVO: Sylvia-Yvonne KAUFMANN
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: José Manuel García-Margallo y Marfil, Gunnar Hökmark, Timothy Kirkhope, Nicolas Schmit, José Manuel Barroso ir Reimer Böge.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.2 Protokolas 08.06.2005 .


12. Klausimų valanda (klausimai Komisijai)

Parlamentas peržiūrėjo klausimus Komisijai (B6-0246/2005).

Pirma dalis

Klausimas 31 (Alfredo Antoniozzi): Italų kalbos populiarinimas Europoje (ataskaita „Eurydice 2005“) ir Europos Sąjungos institucijų kalbų sistemos apibrėžimas.

Ján Figeľ (Komisijos narys) atsakė į klausimą ir į Alfredo Antoniozzi ir Paul Rübig papildomus klausimus.

Klausimas 32 (Yiannakis Matsis): Kipro dalyvavimas programoje „Partnerystė vardan taikos“ ir ryšiai su NATO.

Ján Figeľ atsakė į klausimą ir į Yiannakis Matsis ir Georgios Papastamkos papildomus klausimus.

Klausimas 33 (Alexander Nuno Alvaro): Biometriniai duomenys ir vizos.

Franco Frattini (Komisijos Pirmininko pavaduotojas) atsakė į klausimą ir į Paul Rübig, David Martin ir Alexander Nuno Alvaro papildomus klausimus.

Antra dalis

Klausimas 34 (Mairead McGuinness): Visuomeninio transliavimo mokestis.

Viviane Reding (Komisijos narys) atsakė į klausimą ir į Mairead McGuinness papildomą klausimą.

Klausimas 35 (Manolis Mavrommatis): MEDIA programa.

Viviane Reding atsakė į klausimą ir į Manolis Mavrommatis papildomą klausimą.

Klausimas 36 (Åsa Westlund): Visuomeninės paslaugos būsimoje direktyvoje dėl televizijos programų transliavimo.

Viviane Reding atsakė į klausimą ir į Åsa Westlund papildomą klausimą.

Klausimas 37 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Europos jaunimo pakto įgyvendinimo priemonės.

Ján Figeľ atsakė į klausimą ir į Marie Panayotopoulos-Cassiotou papildomą klausimą.

Klausimas 38 (Bernd Posselt): Tarpvalstybinė parama kultūrai.

Ján Figeľ atsakė į klausimą ir į Bernd Posselt papildomą klausimą.

Į klausimus nuo 39 iki 44_ bus atsakyta raštu.

Klausimas 45 (Bart Staes): Lėšos moksliniams tyrimams ir vystymuisi atsinaujinančiosios energijos srityje.

Janez Potočnik (Komisijos narys) atsakė į klausimą ir į Bart Staes papildomą klausimą.

Kalbėjo Gay Mitchell, 47 klausimo autorius, apie klausimų valandos eigą.

Klausimas 46 (John Bowis): Moksliniai tyrimai kurtumo ir klausos negalios tema.

Janez Potočnik atsakė į klausimą ir į John Bowis papildomą klausimą.

Į klausimus nuo 47 iki 88_ bus atsakyta raštu.

Klausimų Komisijai valanda baigta.

(Posėdis sustabdytas 19.45 ir atnaujintas 21.00.)


PIRMININKAVO: Miroslav OUZKÝ
Pirmininko pavaduotojas

13. Mažumų apsauga ir politika prieš diskriminaciją išsiplėtusioje Europoje (diskusijos)

Pranešimas dėl mažumų apsaugos ir kovos su diskriminacija politikos išsiplėtusioje Europoje [2005/2008(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Claude Moraes (A6-0140/2005)

Claude Moraes pristatė pranešimą.

Kalbėjo Vladimír Špidla (Komisijos narys).

Kalbėjo: Maria Matsouka (EMPL komiteto nuomonės pranešėjas), Edit Bauer PPE-DE frakcijos vardu, Martine Roure PSE frakcijos vardu, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu, Tatjana Ždanoka Verts/ALE frakcijos vardu, Giusto Catania GUE/NGL frakcijos vardu, Johannes Blokland IND/DEM frakcijos vardu, Romano Maria La Russa UEN frakcijos vardu, Csaba Sándor Tabajdi, Henrik Lax, Jean Lambert, Mary Lou McDonald, Ģirts Valdis Kristovskis, Panagiotis Beglitis, Proinsias De Rossa ir Vladimír Špidla.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.6 Protokolas 08.06.2005 .


14. Legalios ir nelegalios migracijos santykis ir migrantų integracija (diskusijos)

Pranešimas dėl legalios ir nelegalios migracijos santykio ir migrantų integracijos [2004/2137(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Patrick Gaubert (A6-0136/2005)

Patrick Gaubert pristatė pranešimą.

Kalbėjo Franco Frattini (Komisijos Pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Martine Roure PSE frakcijos vardu, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu, Cem Özdemir Verts/ALE frakcijos vardu, Giusto Catania GUE/NGL frakcijos vardu, Gerard Batten IND/DEM frakcijos vardu, Jan Tadeusz Masiel nepriklausomas Parlamento narys, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Magda Kósáné Kovács, Jacky Henin, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Ioannis Varvitsiotis, Simon Busuttil ir Franco Frattini.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 9.7 Protokolas 09.06.2005 .


15. Grynųjų pinigų judėjimo kontrolė ***II (diskusijos)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl grynųjų pinigų, įvežamų į Bendriją ar išvežamų iš jos, kontrolės [14843/1/2004 - C6-0038/2005 - 2002/0132(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Vincent Peillon (A6-0167/2005)

Kalbėjo László Kovács (Komisijos narys).

Vincent Peillon pristatė rekomendaciją antrajam svarstymui.

Kalbėjo: Gerard Batten IND/DEM frakcijos vardu, ir László Kovács.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.3 Protokolas 08.06.2005 .


16. Akcizais apmokestinami produktai * (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl iš dalies keičiančios Direktyvą 92/12/EEB dėl bendros tvarkos, susijusios su akcizais apmokestinamais produktais, jų laikymu, judėjimu ir kontrole [COM(2004)0227 - C6-0039/2004 - 2004/0072(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Dariusz Rosati (A6-0138/2005)

Dariusz Rosati pristatė pranešimą.

Kalbėjo László Kovács (Komisijos narys)

Kalbėjo: Astrid Lulling PPE-DE frakcijos vardu, Katerina Batzeli PSE frakcijos vardu, Margarita Starkevičiūtė ALDE frakcijos vardu, Carl Schlyter Verts/ALE frakcijos vardu, John Purvis, Zsolt László Becsey, László Kovács ir Othmar Karas.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.4 Protokolas 08.06.2005 .


17. Ligonių mobilumas ir sveikatos priežiūros raida Europos Sąjungoje (diskusijos)

Pranešimas dėl ligonių mobilumo ir sveikatos priežiūros raidos Europos Sąjungoje [2004/2148(INI)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos komitetas. Pranešėjas: John Bowis (A6-0129/2005)

John Bowis pristatė pranešimą.

Kalbėjo Markos Kyprianou (Komisijos narys).

Kalbėjo: Avril Doyle PPE-DE frakcijos vardu, Karin Jöns PSE frakcijos vardu, Jules Maaten ALDE frakcijos vardu, Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu, Adamos Adamou GUE/NGL frakcijos vardu, Urszula Krupa IND/DEM frakcijos vardu, Irena Belohorská nepriklausomas Parlamento narys, Dorette Corbey, Christofer Fjellner, Othmar Karas ir Markos Kyprianou.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 9.8 Protokolas 09.06.2005 .


18. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas "Darbotvarkė" PE 357.269/OJME)


19. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 00.05 val.

Julian Priestley

Ingo Friedrich

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVAUJANČIŲJŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Adamou, Adwent, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Bersani, Bertinotti, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Laschet, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Fernand Le Rachinel, Letta, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Ingo Schmitt, Pál Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wierzejski, Wijkman, Wise, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika