Indiċi 
Minuti
PDF 219kWORD 155k
It-Tlieta, 7 ta' Ġunju 2005 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-Seduta
 2.Dokumenti mressqa
 3.Zona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja (komunikazzjoni ta' proposti għal riżoluzzjoni ppreżentati)
 4.Dibattitu fuq każi ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u ta' l-istat tad-dritt (komunikazzjoni tal-proposti għal riżoluzzjoni ppreżentati)
 5.Il-ġlieda kontra t-terroriżmu (dibattitu)
 6.Ħin tal-votazzjonijiet
  
6.1.Netwerk transewropew fil-qasam ta' l-enerġija ***I (votazzjoni)
  
6.2.Effiċjenza fl-użu finali ta' l-enerġija, servizzi ta' enerġija ***I (votazzjoni)
  
6.3.Infrastruttura għal informazzjoni territorjali fil-Komunità (INSPIRE) ***I (votazzjoni)
  
6.4.Assigurazzjoni mill-ġdid ***I (votazzjoni)
  
6.5.Għajnuna għall-iżvilupp rurali mill-EAFRD * (votazzjoni)
  
6.6.Skambju ta' informazzjoni u ta' 'intelligence' b'mod partikulari fir-rigward ta' reati serji inklużi atti terroristiċi * (votazzjoni)
  
6.7.Skambju ta' informazzjoni u koperazzjoni fir-rigward ta' reati terroristiċi * (votazzjoni)
  
6.8.Prevenzjoni, investigazzjoni, tkixxif u prosekuzzjoni ta' reati u offiżi kriminali li jinkludu t-terroriżmu * (votazzjoni)
  
6.9.Ħarsien ta' l-interessi finanjarji tal-Komunità u l-ġlieda kontra l-frodi (votazzjoni)
  
6.10.Il-pjan ta' azzjoni ta' l-Unjoni Ewropea kontra t-terrorizmu (votazzjoni)
  
6.11.Attakki terroristiċi: prevenzjoni, preparazzjoni u reazzjoni (votazzjoni)
  
6.12.Protezzjoni ta' l-infrastruttura vitali fil-qafas tal-ġlieda kontra t-terrorizmu (votazzjoni)
  
6.13.Il-ġlieda kontra l-iffinanzjar tat-terrorizmu (votazzjoni)
  
6.14.Skambju ta' informazzjoni u koperazzjoni fir-rigward ta' reati terroristiċi (votazzjoni)
 7.Spjegazzjonijiet tal-votazzjoni
 8.Korrezzjonijiet ta' vot
 9.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 10.Kompożizzjoni tal-kumitati u d-delegazzjonijiet
 11.Sfidi politiċi u mezzi baġitarji ta' l-Unjoni wara t-tkabbir 2007-2013 (dibattitu)
 12.Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet għall-Kummissjoni)
 13.Il-protezzjoni tal-minoranzi u l-politika kontra d-diskriminazzjoni fl-Unjoni wara t-tkabbir (dibattitu)
 14.Konnessjoni bejn il-migrazjoni legali u dik illegali u l-integrazzjoni tal-migranti (dibattitu)
 15.Kontroll ta' flus kontanti ***II (dibattitu)
 16.Prodotti li huma suġġetti għal dazju * (dibattitu)
 17.Mobilità tal-pazjenti u żviluppi fil-kura tas-saħħa fl-Unjoni Ewropea (dibattitu)
 18.Aġenda għas-seduta li jmiss
 19.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA


IPPRESIEDA Antonios TRAKATELLIS
Viċi President

1. Ftuħ tas-Seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.


2. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti msemmija hawn taħt:

1) mill-Kunsill u l-Kummissjoni

- Proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 2092/91 dwar il-produzzjoni organika ta' prodotti agrikoli u l-indikazzjonijiet li jirreferu għal din il-produzzjoni fuq prodotti agrikoli u oġġetti ta' l-ikel (COM(2005)0194 - C6-0140/2005 - 2005/0094(CNS)).

irreferut

responsabbli

AGRI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 1210/90 dwar il-ħolqien ta' l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent u ta' Netwerk Ewropew ta' Informazzjoni u osservazzjoni ta' l-ambjent dwar dak li għandu x'jaqsam mal-mandat tad-Direttur Eżekuttiv (COM(2005)0190 [01] - C6-0141/2005 - 2005/0072(COD)).

irreferut

responsabbli

JURI

opinjoni

ENVI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 337/75 dwar il-ħolqien ta' Ċentru Ewropew għall-iżvilupp tat-taħriġ professjonali dwar dak li għandu x'jaqsam mal-mandat tad-Direttur (COM(2005)0190 [02] - C6-0142/2005 - 2005/0073(COD)).

irreferut

responsabbli

JURI

opinjoni

EMPL

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1365/75 dwar il-ħolqien ta' Fondazzjoni Ewropea għat-titjib tal-kundizzjonijiet tal-ħajja u tax-xogħol dwar dak li għandu x'jaqsam mal-mandat tad-Direttur u tal-Viċi Direttur (COM(2005)0190 [03] - C6-0143/2005 - 2005/0074(COD)).

irreferut

responsabbli

JURI

opinjoni

EMPL

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 1360/90 dwar it-twaqqif ta' Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ għal dak li għandu x'jaqsam mal-mandat tad-Direttur (COM(2005)0190 [04] - C6-0144/2005 - 2005/0075(COD)).

irreferut

responsabbli

JURI

opinjoni

EMPL

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 302/93 dwar it-twaqqif ta' Ċentru Ewropew għall-Immonitorjar tad-Drogi u tad-Dipendenza mid-Drogi għal dak li għandu x'jaqsam mal-mandat tad-Direttur (COM(2005)0190 [05] - C6-0145/2005 - 2005/0076(COD)).

irreferut

responsabbli

JURI

opinjoni

LIBE

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 178/2002 dwar dak li għandu x'jaqsam mal-mandat tad-Direttur ta' l-Awtorità Ewropea dwar is-Sikurezza ta' l-Ikel (COM(2005)0190 [10] - C6-0146/2005 - 2005/0081(COD)).

irreferut

responsabbli

JURI

opinjoni

ENVI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 851/2004 li jistabbilixxi Ċentru Ewropew għall-prevenzjoni u l-kontroll tal-mard għal dak li għandu x'jaqsam mal-mandat ta' Direttur (COM(2005)0190 [11] - C6-0147/2005 - 2005/0082(COD)).

irreferut

responsabbli

JURI

opinjoni

ENVI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 726/2004 dwar dak li għandu x'jaqsam mal-mandat tad-Direttur ta' l-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini (COM(2005)0190 [12] - C6-0148/2005 - 2005/0083(COD)).

irreferut

responsabbli

JURI

opinjoni

ENVI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2062/94 li jwaqqaf Aġenzija Ewropea għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol għal dak li għandu x'jaqsam mal-mandat tad-Direttur (COM(2005)0190 [14] - C6-0149/2005 - 2005/0085(COD)).

irreferut

responsabbli

JURI

opinjoni

EMPL

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1406/2002 li jwaqqaf Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima għal dak li għandu x'jaqsam mal-mandat ta' Direttur Eżekuttiv (Test b'rilevanza għaz-ZEE) (COM(2005)0190 [15] - C6-0150/2005 - 2005/0086(COD)).

irreferut

responsabbli

JURI

opinjoni

TRAN

- Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1592/2002 għal dak li għandu x'jaqsam mal-mandat tad-Direttur Eżekuttiv u tad-Diretturi ta' l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà fl-Avjazzjoni (COM(2005)0190 [16] - C6-0151/2005 - 2005/0087(COD)).

irreferut

responsabbli

JURI

opinjoni

TRAN

- Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 881/2004 li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea tal-Ferroviji għal dak li għandu x'jaqsam mal-mandat tad-Direttur Eżekuttiv (COM(2005)0190 [17] - C6-0152/2005 - 2005/0088(COD)).

irreferut

responsabbli

JURI

opinjoni

TRAN

- Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar finanzjament plurijennali għall-azzjoni ta' l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima fil-qasam tal-ġlieda kontra t-tniġġis ikkawżat mill-bastimenti u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1406/2002 (COM(2005)0210 - C6-0153/2005 - 2005/0098(COD)).

irreferut

responsabbli

TRAN

opinjoni

BUDG, CONT, ENVI, ITRE

- Proposta għal regolament tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' protokoll li jiffissa l-opportunitajiet ta' sajd għat-tonn u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti mill-ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Federali Iżlamika tal-Komoros rigward is-sajd 'il barra mill-Komoros għall-perjodu bejn l-1 ta' Jannar 2005 u l-31 ta' Diċembru 2010 (COM(2005)0187 - C6-0154/2005 - 2005/0092(CNS)).

irreferut

responsabbli

PECH

opinjoni

DEVE, BUDG

- Proposta ta' direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2004/18/KE dwar il-koordinazzjoni tal-proċeduri għall-għoti ta' kuntratti għal xogħlijiet pubbliċi, fornimenti u servizzi (COM(2005)0214 - C6-0155/2005 - 2005/0100(COD)).

irreferut

responsabbli

IMCO

opinjoni

ECON, EMPL, ENVI, ITRE

- Proposta għal Regolament tal-Kunsill dwar aċċess għall-Għajnuna Esterna tal-Komunità (8977/2005 - C6-0156/2005 - 2005/0806(CNS)).

irreferut

responsabbli

DEVE

opinjoni

AFET, INTA, BUDG

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni provviżorja tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Kroazja dwar ċerti aspetti tas-servizzi ta' l-ajru (COM(2005)0159 - C6-0173/2005 - 2005/0059(CNS)).

irreferut

responsabbli

TRAN


3. Zona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja (komunikazzjoni ta' proposti għal riżoluzzjoni ppreżentati)

Id-dibattitu sar fid-data 11.04.2005 (punt 15 ta' Minuti ta' 11.04.2005).

Proposta ta' riżoluzzjoni ppreżentata, skond l-Artikolu 108 (5), tar-Regoli ta' Proċedura, fl-aħħar tad-dibattitu.

- Jean-Marie Cavada, f'isem il- Kumitat LIBE, dwar il-progress li sar fl-2004 fil-ħolqien ta' zona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja (AFSJ) (l-Artikoli 2 u 39 tat-Trattat UE) (B6-0327/2005)


4. Dibattitu fuq każi ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u ta' l-istat tad-dritt (komunikazzjoni tal-proposti għal riżoluzzjoni ppreżentati)

Il-Membri jew il-gruppi politiċi li ġejjin talbu, skond l-Artikolu 115 tar-Regoli ta' Proċedura, li jiġi organizzat dibattitu ta' dan it-tip fuq il-proposti għal riżoluzzjoni li ġejjin:

I.   BOLIVJA

- Annemie Neyts-Uyttebroeck f'isem il-grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni fil-Bolivja (B6-0361/2005);

- Pasqualina Napoletano u Margrietus van den Berg f'isem il-grupp PSE, dwar is-sitwazzjoni fil-Bolivja (B6-0362/2005);

- Alain Lipietz, Monica Frassoni, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Raül Romeva i Rueda u Eva Lichtenberger f'isem il-grupp Verts/ALE, dwar is-sitwazzjoni fil-Bolivja (B6-0365/2005);

- Jonas Sjöstedt, Helmuth Markov, Luisa Morgantini, Vittorio Agnoletto, Ilda Figueiredo u Athanasios Pafilis f'isem il-grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni fil-Bolivja (B6-0367/2005);

- Fernando Fernández Martín, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra u Bernd Posselt f'isem il-grupp PPE-DE, dwar is-sitwazzjoni fil-Bolivja (B6-0376/2005).

II.   LIBERTÀ TA' L-ISTAMPA FL-ALĠERIJA

- Annemie Neyts-Uyttebroeck f'isem il-grupp ALDE, dwar l-Alġerija (B6-0359/2005);

- Pasqualina Napoletano u Raimon Obiols i Germà f'isem il-grupp PSE, dwar il-libertà ta' l-istampa fl-Alġerija (B6-0363/2005);

- Hélène Flautre u Raül Romeva i Rueda f'isem il-grupp Verts/ALE, dwar il-libertà ta' l-istampa fl-Alġerija (B6-0366/2005);

- Francis Wurtz f'isem il-grupp GUE/NGL, dwar il-libertà ta' l-istampa fl-Alġerija (B6-0368/2005);

- Ģirts Valdis Kristovskis f'isem il-grupp UEN, dwar il-libertà ta' l-istampa fl-Alġerija B6-0380/2005);

- Luisa Fernanda Rudi Ubeda f'isem il-grupp PPE-DE, dwar il-libertà ta' l-istampa fl-Alġerija (B6-0381/2005).

III.   AŻERBAJĠAN

- Annemie Neyts-Uyttebroeck f'isem il-grupp ALDE, dwar l-Ażerbajġan (B6-0360/2005);

- Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda u Jan Marinus Wiersma f'isem il-grupp PSE, dwar l-Ażerbajġan (B6-0364/2005);

- Vittorio Agnoletto f'isem il-grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni fl-Ażerbajġan (B6-0369/2005);

- Charles Tannock, Vytautas Landsbergis, Árpád Duka-Zólyomi u Bernd Posselt f'isem il-grupp PPE-DE, dwar l-Ażerbajġan (B6-0375/2005);

- Bastiaan Belder f'isem il-grupp IND/DEM, dwar l-Ażerbajġan (B6-0378/2005);

- Marie Anne Isler Béguin u Cem Özdemir f'isem il-grupp Verts/ALE, dwar il-vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Ażerbajġan (B6-0379/2005);

- Anna Elzbieta Fotyga f'isem il-grupp UEN, dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fl-Ażerbajġan (B6-0382/2005).

Il-ħin għad-diskorsi jiġi allokat skond l-Artikolu 142 tar-Regoli tal-Proċedura.


5. Il-ġlieda kontra t-terroriżmu (dibattitu)

Il-pjan ta' azzjoni ta' l-Unjoni Ewropea kontra t-terrorizmu

Rapport dwar il-proposta għal rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill Ewropew u lill-Kunsill dwar il-pjan ta' azzjoni ta' l-Unjoni Ewropea kontra t-terrorizmu [2004/2214(INI)] - Kumitat dwar il-Libertajiet Ċivili, l-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni. Rapporteur: Rosa Díez González (A6-0164/2005)

Attakki terroristiċi: prevenzjoni, preparazzjoni u reazzjoni

Rapport dwar il-proposta għal rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill Ewropew u lill-Kunsill dwar l-attakki terroristiċi: prevenzjoni, preparazzjoni u reazzjoni [2005/2043(INI)] - Kumitat dwar il-Libertajiet Ċivili, l-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni. Rapporteur: Jaime Mayor Oreja (A6-0166/2005)

Protezzjoni ta' l-infrastruttura vitali fil-qafas tal-ġlieda kontra t-terrorizmu

Rapport dwar il-proposta għal rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill Ewropew u lill-Kunsill dwar il-protezzjoni ta' l-infrastruttura vitali fil-qafas tal-ġlieda kontra t-terrorizmu [2005/2044(INI)] - Kumitat dwar il-Libertajiet Ċivili, l-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni. Rapporteur: Stavros Lambrinidis (A6-0161/2005)

Il-ġlieda kontra l-iffinanzjar tat-terrorizmu

Rapport dwar il-proposta għal rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill Ewropew u lill-Kunsill dwar il-ġlieda kontra l-iffinanzjar tat-terrorizmu [2005/2065(INI)] - Kumitat dwar il-Libertajiet Ċivili, l-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni. Rapporteur: Mario Borghezio (A6-0159/2005)

Skambju ta' informazzjoni u ta' 'intelligence' b'mod partikulari fir-rigward ta' reati serji inklużi atti terroristiċi *

Rapport dwar l-inizjattiva mir-Renju ta' l-Iżvezja bil-ħsieb li tiġi adottata Deċiżjoni-Qafas tal-Kunsill dwar l-issimplifikar ta' l-iskambju ta' informazzjoni u ta' 'intelligence' bejn l-awtoritajiet responsabbli għall-infurzar tal-liġi fl-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea, b'mod partikulari fir-rigward ta' reati serji inklużi atti terroristiċi [10215/2004 - C6-0153/2004 - 2004/0812(CNS)] - Kumitat dwar il-Libertajiet Ċivili, l-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni. Rapporteur: Antoine Duquesne (A6-0162/2005)

Skambju ta' informazzjoni u koperazzjoni fir-rigward ta' reati terroristiċi *

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-iskambju ta' informazzjoni u koperazzjoni fir-rigward ta' reati terroristiċi [15599/2004 – C6-0007/2004 – 2004/0069(CNS)] - Kumitat dwar il-Libertajiet Ċivili, l-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni. Rapporteur: Antoine Duquesne (A6-0160/2005)

Skambju ta' informazzjoni u koperazzjoni fir-rigward ta' reati terroristiċi

Rapport dwar il-proposta għal rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill Ewropew u lill-Kunsill dwar l-iskambju ta' informazzjoni u koperazzjoni fir-rigward ta' reati terroristiċi [2005/2046(INI)] - Kumitat dwar il-Libertajiet Ċivili, l-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni. Rapporteur: Antoine Duquesne (A6-0165/2005)

Prevenzjoni, investigazzjoni, tkixxif u prosekuzzjoni ta' reati u offiżi kriminali li jinkludu t-terroriżmu *

Rapport dwar l-inizjattiva tar-Repubblika Franċiża, l-Irlanda, l-Iżvezja u r-Renju Unit bil-ħsieb li jiġi adottat mill-Kunsill abbozz ta' Deċiżjoni Qafas dwar iż-żamma ta' 'data' pproċessata u maħżuna li hija marbuta mal-provvista ta' servizzi ta' komunikazzjoni elettronika disponibbli għall-pubbliku jew ta' 'data' trażmessa fuq netwerks ta' komunikazzjoni pubblika għall-għan tal-prevenzjoni, ta' l-investigazzjoni, tat-tkixxif u tal-prosekuzzjoni ta' reati u offiżi kriminali li jinkludu t-terroriżmu [8958/2004 - C6-0198/2004 - 2004/0813(CNS)] - Kumitat dwar il-Libertajiet Ċivili, l-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni. Rapporteur: Alexander Nuno Alvaro (A6-0174/2005)

Bijoterroriżmu

Mistoqsija orali magħmula minn Karl-Heinz Florenz, f'isem il- Kumitat ENVI, lill-Kunsill: Il-kapaċitajiet ta' l-Unjoni Ewropea li twieġeb għat-theddid mill-bijoterroriżmu għas-saħħa pubblika (B6-0243/2005)

Mistoqsija orali magħmula minn Karl-Heinz Florenz, f'isem il- Kumitat ENVI, lill-Kummissjoni: Il-kapaċitajiet ta' l-Unjoni Ewropea li twieġeb għat-theddid mill-bijoterroriżmu għas-saħħa pubblika (B6-0244/2005)

Rosa Díez González ippreżentat ir-rapport (A6-0164/2005).

Jaime Mayor Oreja ippreżenta r-rapport (A6-0166/2005).

Stavros Lambrinidis ippreżenta r-rapport (A6-0161/2005).

Mario Borghezio ippreżenta r-rapport (A6-0159/2005).

Antoine Duquesne ippreżenta r-rapporti tiegħu (A6-0162/2005, A6-0160/2005 u A6-0165/2005).

Alexander Nuno Alvaro ippreżenta r-rapport (A6-0174/2005).

Karl-Heinz Florenz għamel il-mistoqsijiet orali (B6-0243/2005 u B6-0244/2005).

Tkellem Franco Frattini (Viċi President tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Jaime Mayor Oreja (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFET) (A6-0164/2005), István Szent-Iványi (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFET) (A6-0160/2005), Antonio López-Istúriz White (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat JURI) (A6-0160/2005), u Angelika Niebler (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE) (A6-0174/2005).

IPPRESIEDA Gérard ONESTA
Viċi President

Tkellmu: Manuel Medina Ortega (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat JURI) (A6-0174/2005), Agustín Díaz de Mera García Consuegra f'isem il-grupp PPE-DE, Martine Roure f'isem il-grupp PSE, Ignasi Guardans Cambó f'isem il-grupp ALDE, Johannes Voggenhuber f'isem il-grupp Verts/ALE, Giusto Catania f'isem il-grupp GUE/NGL, James Hugh Allister Membru mhux affiljat, Frederika Brepoels, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Sarah Ludford, Kathalijne Maria Buitenweg, Kyriacos Triantaphyllides, Georgios Karatzaferis, Frank Vanhecke, Panayiotis Demetriou, Edith Mastenbroek, Sophia in 't Veld, Hélène Flautre, Sylvia-Yvonne Kaufmann u Carlos Coelho.

IPPRESIEDA Ingo FRIEDRICH
Viċi President

Tkellmu: Genowefa Grabowska, Anneli Jäätteenmäki, Athanasios Pafilis, Ioannis Varvitsiotis, Erika Mann, Alexander Stubb, Marek Maciej Siwiec, Timothy Kirkhope, Nikolaos Sifunakis, Charlotte Cederschiöld, Proinsias De Rossa, Piia-Noora Kauppi, Lasse Lehtinen, John Bowis, Luís Queiró, Geoffrey Van Orden, Herbert Reul, Nicolas Schmit (President tal-Kunsill fil-karika) et Franco Frattini.

IPPRESIEDA Pierre MOSCOVICI
Viċi President

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.10 ta' Minuti ta' 07.06.2005, punt 6.11 ta' Minuti ta' 07.06.2005, punt 6.12 ta' Minuti ta' 07.06.2005, punt 6.13 ta' Minuti ta' 07.06.2005, punt 6.6 ta' Minuti ta' 07.06.2005, punt 6.7 ta' Minuti ta' 07.06.2005, punt 6.14 ta' Minuti ta' 07.06.2005 u punt 6.8 ta' Minuti ta' 07.06.2005 .


6. Ħin tal-votazzjonijiet

Dettalji tal-votazzjonijiet (emendi, voti separati u maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness 1 tal-Minuti.


6.1. Netwerk transewropew fil-qasam ta' l-enerġija ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabilixxi linji gwida dwar netwerks transewropej ta' l-enerġija u li tħassar d-Deċiżjonijiet Nru. 96/391/KE u Nru. 1229/2003/KE [COM(2003)0742 - C5-0064/2004 - 2003/0297(COD)] - Kumitat dwar l-Industrija, r-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Anne Laperrouze (A6-0134/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness 1, punt 1)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2005)0211)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2005)0211)


6.2. Effiċjenza fl-użu finali ta' l-enerġija, servizzi ta' enerġija ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-effiċjenza fl-użu finali ta' l-enerġija u dwar s-servizzi ta' enerġija [COM(2003)0739 - C5-0642/2003 - 2003/0300(COD)] - Kumitat dwar l-Industrija, r-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Mechtild Rothe (A6-0130/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness 1, punt 2)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2005)0212)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2005)0212)


6.3. Infrastruttura għal informazzjoni territorjali fil-Komunità (INSPIRE) ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi infrastruttura għall-informazzjoni territorjali fil-Komunità (INSPIRE) [COM(2004)0516 - C6-0099/2004 - 2004/0175(COD)] - Kumitat dwar l-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sigurta` ta' l-Ikel. Rapporteur: Frederika Brepoels (A6-0108/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness 1, punt 3)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2005)0213)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2005)0213)


6.4. Assigurazzjoni mill-ġdid ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-assigurazzjoni mill-ġdid u li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 73/239/KEE, 92/49/KEE u d-Direttivi 98/78/KE u 2002/83/KE [COM(2004)0273 - C6-0038/2004 - 2004/0097(COD)] - Kumitat dwar l-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Peter Skinner (A6-0146/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness 1, punt 4)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2005)0214)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2005)0214)


6.5. Għajnuna għall-iżvilupp rurali mill-EAFRD * (votazzjoni)

Rapport dwar il-Proposta għal Regolament tal-Kunsill dwar għajnuna għall-iżvilupp rurali mill-Fond Ewropew għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (EAFRD) [COM(2004)0490 - C6-0181/2004 - 2004/0161(CNS)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Agnes Schierhuber (A6-0145/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness 1, punt 5)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2005)0215)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2005)0215)


6.6. Skambju ta' informazzjoni u ta' 'intelligence' b'mod partikulari fir-rigward ta' reati serji inklużi atti terroristiċi * (votazzjoni)

Rapport dwar l-inizjattiva mir-Renju ta' l-Iżvezja bil-ħsieb li tiġi adottata Deċiżjoni-Qafas tal-Kunsill dwar l-issimplifikar ta' l-iskambju ta' informazzjoni u ta' 'intelligence' bejn l-awtoritajiet responsabbli għall-infurzar tal-liġi fl-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea, b'mod partikulari fir-rigward ta' reati serji inklużi atti terroristiċi [10215/2004 - C6-0153/2004 - 2004/0812(CNS)] - Kumitat dwar il-Libertajiet Ċivili, l-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni. Rapporteur: Antoine Duquesne (A6-0162/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness 1, punt 6)

INIZJATTIVA MIR-RENJU TA' L-IŻVEZJA

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2005)0216)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2005)0216)


6.7. Skambju ta' informazzjoni u koperazzjoni fir-rigward ta' reati terroristiċi * (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-iskambju ta' informazzjoni u koperazzjoni fir-rigward ta' reati terroristiċi [15599/2004 – C6-0007/2004 – 2004/0069(CNS)] - Kumitat dwar il-Libertajiet Ċivili, l-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni. Rapporteur: Antoine Duquesne (A6-0160/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness 1, punt 7)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2005)0217)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2005)0217)


6.8. Prevenzjoni, investigazzjoni, tkixxif u prosekuzzjoni ta' reati u offiżi kriminali li jinkludu t-terroriżmu * (votazzjoni)

Rapport dwar l-inizjattiva tar-Repubblika Franċiża, l-Irlanda, l-Iżvezja u r-Renju Unit bil-ħsieb li jiġi adottat mill-Kunsill abbozz ta' Deċiżjoni Qafas dwar iż-żamma ta' 'data' pproċessata u maħżuna li hija marbuta mal-provvista ta' servizzi ta' komunikazzjoni elettronika disponibbli għall-pubbliku jew ta' 'data' trażmessa fuq netwerks ta' komunikazzjoni pubblika għall-għan tal-prevenzjoni, ta' l-investigazzjoni, tat-tkixxif u tal-prosekuzzjoni ta' reati u offiżi kriminali li jinkludu t-terroriżmu [8958/2004 - C6-0198/2004 - 2004/0813(CNS)] - Kumitat dwar il-Libertajiet Ċivili, l-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni. Rapporteur: Alexander Nuno Alvaro (A6-0174/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness 1, punt 8)

INIZJATTIVA TAR-REPUBBLIKA FRANĊIŻA, L-IRLANDA, L-IŻVEZJA U R-RENJU UNIT

Rifjutata

Tkellem Nicolas Schmit (President tal-Kunsill fil-karika) li ddikjara li l-Kunsill iżomm il-pożizzjoni tiegħu.

Il-kwistjoni ġiet mibgħuta lura lill-Kummissjoni skond l-Artikolu 52 (3) tar-Regoli ta' Proċedura.


6.9. Ħarsien ta' l-interessi finanjarji tal-Komunità u l-ġlieda kontra l-frodi (votazzjoni)

Rapport dwar il-ħarsien ta' l-interessi finanjarji tal-Komunità u l-ġlieda kontra l-frodi [2004/2198(INI)] - Kumitat dwar il-Kontroll tal-Budget. Rapporteur: Herbert Bösch (A6-0151/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness 1, punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2005)0218)


6.10. Il-pjan ta' azzjoni ta' l-Unjoni Ewropea kontra t-terrorizmu (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill Ewropew u lill-Kunsill dwar il-pjan ta' azzjoni ta' l-Unjoni Ewropea kontra t-terrorizmu [2004/2214(INI)] - Kumitat dwar il-Libertajiet Ċivili, l-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni. Rapporteur: Rosa Díez González (A6-0164/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness 1, punt 10)

PROPOSTA GĦAL RAKKOMANDAZZJONI

Adottata (P6_TA(2005)0219)

Tkellmu:

- Martine Roure li ddikjarat li l-Grupp PSE rtira l-emenda 14.


6.11. Attakki terroristiċi: prevenzjoni, preparazzjoni u reazzjoni (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill Ewropew u lill-Kunsill dwar l-attakki terroristiċi: prevenzjoni, preparazzjoni u reazzjoni [2005/2043(INI)] - Kumitat dwar il-Libertajiet Ċivili, l-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni. Rapporteur: Jaime Mayor Oreja (A6-0166/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness 1, punt 11)

PROPOSTA GĦAL RAKKOMANDAZZJONI

Adottata (P6_TA(2005)0220)

Tkellmu:

- Vytautas Landsbergis ippreżenta emenda orali għall-Premessa C li ma nżammitx, iktar minn 37 Membru ma qablux li għandha tiġi kkunsidrata.


6.12. Protezzjoni ta' l-infrastruttura vitali fil-qafas tal-ġlieda kontra t-terrorizmu (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill Ewropew u lill-Kunsill dwar il-protezzjoni ta' l-infrastruttura vitali fil-qafas tal-ġlieda kontra t-terrorizmu [2005/2044(INI)] - Kumitat dwar il-Libertajiet Ċivili, l-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni. Rapporteur: Stavros Lambrinidis (A6-0161/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness 1, punt 12)

PROPOSTA GĦAL RAKKOMANDAZZJONI

Adottata (P6_TA(2005)0221)


6.13. Il-ġlieda kontra l-iffinanzjar tat-terrorizmu (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill Ewropew u lill-Kunsill dwar il-ġlieda kontra l-iffinanzjar tat-terrorizmu [2005/2065(INI)] - Kumitat dwar il-Libertajiet Ċivili, l-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni. Rapporteur: Mario Borghezio (A6-0159/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness 1, punt 13)

PROPOSTA GĦAL RAKKOMANDAZZJONI

Adottata (P6_TA(2005)0222)

Tkellmu:

- Giusto Catania dwar l-emenda 1;

- Sarah Ludford f'isem il-grupp ALDE, ppreżentat emenda orali għall-emenda 4/riv, li nżammet;

- Rosa Díez González f'isem il-grupp PSE, appoġġat l-emenda orali ppreżentata minn Sarah Ludford.


6.14. Skambju ta' informazzjoni u koperazzjoni fir-rigward ta' reati terroristiċi (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill Ewropew u lill-Kunsill dwar l-iskambju ta' informazzjoni u koperazzjoni fir-rigward ta' reati terroristiċi [2005/2046(INI)] - Kumitat dwar il-Libertajiet Ċivili, l-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni. Rapporteur: Antoine Duquesne (A6-0165/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness 1, punt 14)

PROPOSTA GĦAL RAKKOMANDAZZJONI

Adottata (P6_TA(2005)0223)


7. Spjegazzjonijiet tal-votazzjoni

Spjegazzjonijiet tal-votazzjoni bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-votazzjoni li tressqu skond l-Artikolu 163(3) tar-Regoli ta' Proċedura jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet tal-votazzjoni orali:

Rapport Antoine Duquesne - A6-0162/2005

Andreas Mölzer


8. Korrezzjonijiet ta' vot

Il-Membri li ġejjin ressqu korrezzjonijiet ta' vot:

Rapport Mechtild Rothe - A6-0130/2005

- emenda 28

   favur: John Attard-Montalto, Anders Wijkman

   kontra: Maria Martens

Rapport Agnes Schierhuber - A6-0145/2005

- emenda 114

   favur: Claude Turmes

- proposta emendata

   favur: Claude Turmes

- riżoluzzjoni leġiżlattiva

   favur: Charlotte Cederschiöld, Claude Turmes

Rapport Antoine Duquesne - A6-0160/2005

- riżoluzzjoni leġiżlattiva

   favur: John Attard-Montalto

Rapport Jaime Mayor Oreja - A6-0166/2005

- emenda 13

   favur: Charlotte Cederschiöld, Claude Turmes

   kontra: Othmar Karas

- emenda 5

   kontra: Othmar Karas

- emenda 10

   favur: Evelyne Gebhardt, Willi Piecyk, Pierre Schapira

- emendi 1/11 (identiċi)

   kontra: Luis de Grandes Pascual

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 12.50 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00 )


IPPRESIEDA Josep BORRELL FONTELLES
President

9. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.

Marie-Hélène Descamps għarrfet li hija kienet preżenti, iżda isimha ma kienx imniżżel fir-reġistru ta' l-attendenza.


10. Kompożizzjoni tal-kumitati u d-delegazzjonijiet

Fuq talba tal-Grupp PSE, il-Parlament irratifika l-ħatriet li ġejjin:

Kumitat AFET:

- Pasqualina Napoletano minflok Massimo D'Alema.

Kumitat INTA:

- Massimo D'Alema minflok Pasqualina Napoletano.

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tax-Xlokk ta' l-Ażja u ma' l-Assoċjazzjoni tal-Ġnus tax-Xlokk ta' l-Ażja (ASEAN):

- Vincenzo Lavarra


11. Sfidi politiċi u mezzi baġitarji ta' l-Unjoni wara t-tkabbir 2007-2013 (dibattitu)

Rapport dwar l-isfidi politiċi u l-mezzi baġitarji ta' l-Unjoni wara t-tkabbir 2007-2013 [2004/2209(INI)] - Kumitat temporanju għall-isfidi politiċi u l-mezzi baġitarji ta' l-Unjoni wara t-tkabbir 2007-2013. Rapporteur: Reimer Böge (A6-0153/2005)

Reimer Böge ippreżenta r-rapport.

Tkellmu: Nicolas Schmit (President tal-Kunsill fil-karika) u José Manuel Barroso (President tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Véronique De Keyser (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFET), Margrietus van den Berg (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat DEVE), Pierre Jonckheer (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat INTA), Enrico Letta (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ECON), Jamila Madeira (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL), Jutta D. Haug (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ENVI), Paul Rübig (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), Phillip Whitehead (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat IMCO), Etelka Barsi-Pataky (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat TRAN), Constanze Angela Krehl (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat REGI), Albert Jan Maat (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AGRI), Ruth Hieronymi (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CULT), Gérard Deprez (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat LIBE), Johannes Voggenhuber (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFCO), Ilda Figueiredo (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat FEMM), Jan Mulder (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CONT), Paulo Casaca (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat PECH), Alain Lamassoure f'isem il-grupp PPE-DE, Catherine Guy-Quint f'isem il-grupp PSE, Anne E. Jensen f'isem il-grupp ALDE, Kathalijne Maria Buitenweg f'isem il-grupp Verts/ALE, Esko Seppänen f'isem il-grupp GUE/NGL, u Dariusz Maciej Grabowski f'isem il-grupp IND/DEM.

IPPRESIEDA Edward McMILLAN-SCOTT
Viċi President

Tkellmu: Wojciech Roszkowski f'isem il-grupp UEN, Jana Bobošíková Membru mhux affiljata, Gerardo Galeote Quecedo, Bárbara Dührkop Dührkop, Jean Marie Beaupuy, Alyn Smith, Helmuth Markov, Hélène Goudin, Umberto Pirilli, Jean-Claude Martinez, Janusz Lewandowski, Terence Wynn, Bronisław Geremek, Helga Trüpel, Pedro Guerreiro, Vladimír Železný, Roberta Angelilli, Hans-Peter Martin, Ville Itälä, Dariusz Rosati, Jan Mulder, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Dimitrios Papadimoulis, Seán Ó Neachtain, Ryszard Czarnecki, Markus Ferber, Ralf Walter, Kyösti Tapio Virrankoski, Elisabeth Schroedter, Sergej Kozlík, Othmar Karas, Inés Ayala Sender, Margarita Starkevičiūtė, Françoise Grossetête, Szabolcs Fazakas, Chris Davies, Konstantinos Hatzidakis, Robert Goebbels, László Surján, Giovanni Pittella, Francesco Musotto, Catherine Trautmann, José Albino Silva Peneda, Marilisa Xenogiannakopoulou, Jean-Luc Dehaene, Valdis Dombrovskis, Rolf Berend u James Elles.

IPPRESIEDA Sylvia-Yvonne KAUFMANN
Viċi President

Tkellmu: José Manuel García-Margallo y Marfil, Gunnar Hökmark, Timothy Kirkhope, Nicolas Schmit, José Manuel Barroso u Reimer Böge.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.2 ta' Minuti ta' 08.06.2005 .


12. Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet għall-Kummissjoni)

Il-Parlament eżamina numru ta' mistoqsijiet lill-Kummissjoni (B6-0246/2005).

L-ewwel parti

Mistoqsija 31 (Alfredo Antoniozzi): Promozzjoni tat-Taljan fl-Ewropa (rapport Eurydice 2005) u definizzjoni ta' l-arranġamenti lingwistiċi ta' l-istituzzjonijiet Ewropej.

Ján Figeľ (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Alfredo Antoniozzi u Paul Rübig.

Mistoqsija 32 (Yiannakis Matsis): Parteċipazzjoni ta' Ċipru fis-Sħubija għall-Paċi u rabtiet man-NATO.

Ján Figeľ wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Yiannakis Matsis u Georgios Papastamkos.

Mistoqsija 33 (Alexander Nuno Alvaro): 'Data' bijometrika fil-viżi.

Franco Frattini (Viċi President tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Paul Rübig, David Martin u Alexander Nuno Alvaro.

It-tieni parti

Mistoqsija 34 (Mairead McGuinness): Liċenzja għas-Servizz ta' Xandir Pubbliku

Viviane Reding (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Mairead McGuinness.

Mistoqsija 35 (Manolis Mavrommatis): Programm MEDIA

Viviane Reding wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Manolis Mavrommatis.

Mistoqsija 36 (Åsa Westlund): Servizzi pubbliċi f'direttiva li għad trid tiġi dwar ix-xandir tat-televiżjoni.

Viviane Reding wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Åsa Westlund.

Mistoqsija 37 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Miżuri għall-implimentazzjoni ta' Patt Ewropew għaż-Żgħażagħ.

Ján Figeľ wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Mistoqsija 38 (Bernd Posselt): Promozzjoni tal-kultura bejn il-fruntieri.

Ján Figeľ wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Bernd Posselt.

Il-mistoqsijiet minn 39 sa 44 se jingħataw tweġiba bil-miktub aktar 'il quddiem.

Mistoqsija 45 (Bart Staes): Baġits għar-riċerka u l-iżvilupp fil-qasam ta' l-enerġija li tiġġedded.

Janez Potočnik (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Bart Staes.

Tkellem Gay Mitchell, awtur tal-mistoqsija 47, dwar it-tmexxija tal-Ħin għall-Mistoqsija.

Mistoqsija 46 (John Bowis): Riċerka fit-truxija u fin-nuqqas ta' smigħ.

Janez Potočnik wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' John Bowis.

Il-mistoqsijiet minn 47 sa 88 se jingħataw tweġiba bil-miktub aktar 'il quddiem.

Il-ħin tal-mistoqsijiet imħolli għall-Kummissjoni ntemm.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 19.45 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 21.00 )


IPPRESIEDA Miroslav OUZKÝ
Viċi President

13. Il-protezzjoni tal-minoranzi u l-politika kontra d-diskriminazzjoni fl-Unjoni wara t-tkabbir (dibattitu)

Rapport dwar il-protezzjoni tal-minoranzi u l-politika kontra d-diskriminazzjoni fl-Unjoni wara t-tkabbir [2005/2008(INI)] - Kumitat dwar il-Libertajiet Ċivili, l-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni. Rapporteur: Claude Moraes (A6-0140/2005)

Claude Moraes ippreżenta r-rapport.

Tkellem Vladimír Špidla (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Maria Matsouka (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL), Edit Bauer f'isem il-grupp PPE-DE, Martine Roure f'isem il-grupp PSE, Sophia in 't Veld f'isem il-grupp ALDE, Tatjana Ždanoka f'isem il-grupp Verts/ALE, Giusto Catania f'isem il-grupp GUE/NGL, Johannes Blokland f'isem il-grupp IND/DEM, Romano Maria La Russa f'isem il-grupp UEN, Csaba Sándor Tabajdi, Henrik Lax, Jean Lambert, Mary Lou McDonald, Ģirts Valdis Kristovskis, Panagiotis Beglitis, Proinsias De Rossa u Vladimír Špidla.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.6 ta' Minuti ta' 08.06.2005 .


14. Konnessjoni bejn il-migrazjoni legali u dik illegali u l-integrazzjoni tal-migranti (dibattitu)

Rapport dwar il-konnessjoni bejn il-migrazjoni legali u dik illegali u l-integrazzjoni tal-migranti [2004/2137(INI)] - Kumitat dwar il-Libertajiet Ċivili, l-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni. Rapporteur: Patrick Gaubert (A6-0136/2005)

Patrick Gaubert ippreżenta r-rapport.

Tkellem Franco Frattini (Viċi President tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Martine Roure f'isem il-grupp PSE, Sophia in 't Veld f'isem il-grupp ALDE, Cem Özdemir f'isem il-grupp Verts/ALE, Giusto Catania f'isem il-grupp GUE/NGL, Gerard Batten f'isem il-grupp IND/DEM, Jan Tadeusz Masiel Membru mhux affiljat, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Magda Kósáné Kovács, Jacky Henin, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Ioannis Varvitsiotis, Simon Busuttil u Franco Frattini.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.7 ta' Minuti ta' 09.06.2005 .


15. Kontroll ta' flus kontanti ***II (dibattitu)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill dwar l-adozzjoni ta' Regolament tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar kontrolli ta' flus kontanti deħlin fil-Komunità jew ħerġin mill-Komunità [14843/1/2004 - C6-0038/2005 - 2002/0132(COD)] - Kumitat dwar il-Libertajiet Ċivili, l-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni. Rapporteur: Vincent Peillon (A6-0167/2005)

Tkellem László Kovács (Membru tal-Kummissjoni).

Vincent Peillon ippreżenta r-rakkomandazzjoni għat-tieni qari.

Tkellmu: Gerard Batten f'isem il-grupp IND/DEM, u László Kovács.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.3 ta' Minuti ta' 08.06.2005 .


16. Prodotti li huma suġġetti għal dazju * (dibattitu)

Rapport dwar proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 92/12/KEE dwar l-arranġamenti ġenerali għall-prodotti li huma suġġetti għal dazju u fuq iż-żamma, il-moviment, u l-immonitorjar ta' dawn il-prodotti [COM(2004)0227 - C6-0039/2004 - 2004/0072(CNS)] - Kumitat dwar l-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Dariusz Rosati (A6-0138/2005)

Dariusz Rosati ippreżenta r-rapport.

Tkellem László Kovács (Membru tal-Kummissjoni)

Tkellmu: Astrid Lulling f'isem il-grupp PPE-DE, Katerina Batzeli f'isem il-grupp PSE, Margarita Starkevičiūtė f'isem il-grupp ALDE, Carl Schlyter f'isem il-grupp Verts/ALE, John Purvis, Zsolt László Becsey, László Kovács u Othmar Karas.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.4 ta' Minuti ta' 08.06.2005 .


17. Mobilità tal-pazjenti u żviluppi fil-kura tas-saħħa fl-Unjoni Ewropea (dibattitu)

Rapport dwar il-mobilità tal-pazjenti u żviluppi fil-kura tas-saħħa fl-Unjoni Ewropea [2004/2148(INI)] - Kumitat dwar l-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sigurta` ta' l-Ikel. Rapporteur: John Bowis (A6-0129/2005)

John Bowis ippreżenta r-rapport.

Tkellem Markos Kyprianou (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Avril Doyle f'isem il-grupp PPE-DE, Karin Jöns f'isem il-grupp PSE, Jules Maaten f'isem il-grupp ALDE, Jean Lambert f'isem il-grupp Verts/ALE, Adamos Adamou f'isem il-grupp GUE/NGL, Urszula Krupa f'isem il-grupp IND/DEM, Irena Belohorská Membru mhux affiljata, Dorette Corbey, Christofer Fjellner, Othmar Karas u Markos Kyprianou.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.8 ta' Minuti ta' 09.06.2005 .


18. Aġenda għas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-sessjoni ta' l-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 357.269/OJME).


19. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 00.05.

Julian Priestley

Ingo Friedrich

Segretarju Ġenerali

Vici-President


REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Adamou, Adwent, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Bersani, Bertinotti, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Laschet, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Fernand Le Rachinel, Letta, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Ingo Schmitt, Pál Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wierzejski, Wijkman, Wise, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Avviż legali - Politika tal-privatezza