Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2004/2209(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0153/2005

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0153/2005

Συζήτηση :

PV 07/06/2005 - 11

Ψηφοφορία :

PV 08/06/2005 - 6.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2005)0224

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 8 Ιουνίου 2005 - Στρασβούργο

6.2. Πολιτικές προκλήσεις και δημοσιονομικά μέσα της διευρυμένης Ένωσης 2007-2013 (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις πολιτικές προκλήσεις και τα δημοσιονομικά μέσα της διευρυμένης Ένωσης 2007-2013 [2004/2209(INI)] - Προσωρινή επιτροπή για τις πολιτικές προκλήσεις και τα δημοσιονομικά μέσα της διευρυμένης Ένωσης 2007-2013. Εισηγητής: Reimer Böge (A6-0153/2005).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες για την ψηφοφορία: Παράρτημα I, σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2005)0224)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Πριν από την ψηφοφορία ο Reimer Böge (εισηγητής) προτείνει προσαρμογές τεχνικής φύσεως στην παράγραφο 50, εδάφια 7 και 9 και παρεμβαίνει όσον αφορά τις τροπολογίες 6 και 19·

- Μετά την ψηφοφορία, Ο Πρόεδρος προβαίνει σε σύντομη δήλωση για να υπογραμμίσει τη σημασία της ψηφοφορίας.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA
Αντιπρόεδρος

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου