Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2002/0132(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0167/2005

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0167/2005

Συζήτηση :

PV 07/06/2005 - 15

Ψηφοφορία :

PV 08/06/2005 - 6.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2005)0225

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 8 Ιουνίου 2005 - Στρασβούργο

6.3. Έλεγχος των κινήσεων ρευστών διαθεσίμων ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Κοινότητα [14843/1/2004 - C6-0038/2005 - 2002/0132(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Vincent Peillon (A6-0167/2005)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες για την ψηφοφορία: Παράρτημα I, σημείο 3)

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2005)0225)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου