Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/2532(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B6-0327/2005

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0327/2005

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 08/06/2005 - 6.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2005)0227

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 8 Ιουνίου 2005 - Στρασβούργο

6.5. Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος (B6-0327/2005)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες για την ψηφοφορία: Παράρτημα I, σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2005)0227)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Jean-Marie Cavada, πρόεδρος της επιτροπής LIBE.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου