Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 8 Ιουνίου 2005 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 116 του Κανονισμού)
 3.Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, περιλαμβανομένου του μέλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τα δημοψηφίσματα για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα (Βρυξέλλες, 16/17 Ιουνίου 2005) (συζήτηση)
 4.Υποδοχή
 5.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  6.1.Πρόταση μομφής κατά της Επιτροπής (ψηφοφορία)
  6.2.Πολιτικές προκλήσεις και δημοσιονομικά μέσα της διευρυμένης Ένωσης 2007-2013 (ψηφοφορία)
  6.3.Έλεγχος των κινήσεων ρευστών διαθεσίμων ***II (ψηφοφορία)
  6.4.Προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης * (ψηφοφορία)
  6.5.Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (ψηφοφορία)
  6.6.Προστασία των μειονοτήτων και πολιτικές κατά των διακρίσεων σε μια διευρυμένη Ευρώπη (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις ψήφου
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 10.Μεταρύθμιση του ΟΗΕ (συζήτηση)
 11.Διατλαντικές σχέσεις (συζήτηση)
 12.Κατάσταση στο Ουζμπεκιστάν (συζήτηση)
 13.Συμφωνία Επιτροπής-κρατών μελών / Philip Morris στον τομέα της καταπολέμησης της απάτης (συζήτηση)
 14.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
 15.Εποπτεία των δημοσιονομικών θέσεων, καθώς και εποπτεία και συντονισμός των οικονομικών πολιτικών **I - Υπερβολικά ελλείμματα * (συζήτηση)
 16.Ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας (συζήτηση)
 17.Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες στα έλαια αραίωσης και στα ελαστικά επίσωτρα ***I (συζήτηση)
 18.Κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (συζήτηση)
 19.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 20.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (160 kb) Κατάσταση παρόντων (63 kb)    Ονομαστικές ψηφοφορίες (2732 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (114 kb) Κατάσταση παρόντων (23 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (137 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (984 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (196 kb) Κατάσταση παρόντων (76 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (171 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (577 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου