Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Kolmapäev, 8. juuni 2005 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116)
 3.Ettevalmistused Euroopa Ülemkoguks, k.a Euroopa Liidu tulevikuks pärast põhiseaduse lepingu referendumeid (16.-17. juunil 2005 Brüsselis) (arutelu)
 4.Tervitus
 5.Fraktsioonide koosseis
 6.Hääletused
  
6.1.Komisjonile umbusalduse avaldamise ettepanek (hääletus)
  
6.2.Laienenud liidu poliitilised väljakutsed ja eelarvevahendid (2007-2013) (hääletus)
  
6.3.Sularaha liikumise kontroll ***II (hääletus)
  
6.4.Aktsiisiga maksustatav kaup * (hääletus)
  
6.5.Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala (hääletus)
  
6.6.Vähemuste kaitse ja diskrimineerimisvastane poliitika laienenud Euroopas (hääletus)
 7.Hääletuse kohta selgituste andmine
 8.Hääletuse parandused
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 10.ÜRO reform (arutelu)
 11.Atlandiülesed suhted (arutelu)
 12.Olukord Usbekistanis (arutelu)
 13.Komisjoni ja liikmesriikide ning Philip Morrise kokkulepe pettusevastase võitluse kohta (arutelu)
 14.Infotund (küsimused nõukogule)
 15.Eelarveseisundi järelevalve ning majanduspoliitika järelevalve ja kooskõlastamine **I - Ülemäärane eelarvepuudujääk * (arutelu)
 16.Euroopa konkurentsivõime tugevdamine (arutelu)
 17.Polütsükliliste süsivesinike turustamine ja kasutamine täiteõlides ja rehvides ***I (arutelu)
 18.Ühenduse patent (arutelu)
 19.Järgmise istungi päevakord
 20.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (145 kb) Kohalolijate nimekiri (62 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (2732 kb) 
 
Protokoll (108 kb) Kohalolijate nimekiri (23 kb) Hääletuste tulemused (366 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (984 kb) 
 
Protokoll (179 kb) Kohalolijate nimekiri (68 kb) Hääletuste tulemused (147 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (570 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika