Indiċi 
Minuti
PDF 188kWORD 111k
L-Erbgħa, 8 ta' Ġunju 2005 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-Seduta
 2.Dikjarazzjonijiet bil-miktub (Artikolu 116 tar-Regoli ta' Proċedura)
 3.Preparazzjoni għall-Kunsill Ewropew, inkluż il-ġejjieni ta' l-Unjoni wara r-referendums dwar il-Kostituzzjoni Ewropea (Brussell, 16/17 ta' Ġunju 2005) (dibattitu)
 4.Merħba uffiċjali
 5.Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi
 6.Ħin tal-votazzjonijiet
  6.1.Mozzjoni ta' ċensura kontra l-Kummissjoni tal-Komunità Ewropea (votazzjoni)
  6.2.Sfidi politiċi u mezzi baġitarji ta' l-Unjoni wara t-tkabbir 2007-2013 (votazzjoni)
  6.3.Kontroll ta' flus kontanti ***II (votazzjoni)
  6.4.Prodotti li huma suġġetti għal dazju * (votazzjoni)
  6.5.Zona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja (votazzjoni)
  6.6.Il-protezzjoni tal-minoranzi u l-politika kontra d-diskriminazzjoni fl-Unjoni wara t-tkabbir (votazzjoni)
 7.Spjegazzjonijiet tal-votazzjoni
 8.Korrezzjonijiet ta' votazzjonijiet
 9.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 10.Riforma tal-Ġnus Magħquda (dibattitu)
 11.Relazzjoni transatlantika (dibattitu)
 12.Situation in Uzbekistan (dibattitu)
 13.Ftehim Kummissjoni -Stati Membri / Philip Morris dwar luttu kontra l-frodi (dibattitu)
 14.Ħin tal-mistoqsijiet (Kunsill)
 15.Sorveljanza tal-posizzjonijiet baġitarji kif ukoll sorveljanza u koordinazzjoni tal-politika ekonomika **I - Proċedura għal defiċit eċċessiv * (dibattitu)
 16.Tisħiħ tal-kompettitività Ewropea (dibattitu)
 17.Idrokarboni poliċikliċi aromatiċi fi żjut dilwenti u f'tajers ***I (dibattitu)
 18.Privattiva Komunitarja (dibattitu)
 19.Aġenda għas-seduta li jmiss
 20.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA


IPPRESIEDA Josep BORRELL FONTELLES
President

1. Ftuħ tas-Seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.05.

Tkellem Marios Matsakis dwar l-assenteiżmu fl-emiċiklu u l-organizzazzjoni tad-dibattiti.


2. Dikjarazzjonijiet bil-miktub (Artikolu 116 tar-Regoli ta' Proċedura)

Skond l-Artikolu 116(5) tar-Regoli ta' Proċedura, id-dikjarazzjonijiet bil-miktub Nru 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/2005 skadew minħabba li ma kellhomx in-numru ta' firem meħtieġ.


3. Preparazzjoni għall-Kunsill Ewropew, inkluż il-ġejjieni ta' l-Unjoni wara r-referendums dwar il-Kostituzzjoni Ewropea (Brussell, 16/17 ta' Ġunju 2005) (dibattitu)

Dikjarazzjonjiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Preparazzjoni għall-Kunsill Ewropew, inkluż il-ġejjieni ta' l-Unjoni wara r-referendums dwar il-Kostituzzjoni Ewropea (Brussell, 16/17 ta' Ġunju 2005)

Nicolas Schmit (President tal-Kunsill fil-karika) u José Manuel Barroso (President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Tkellmu: Hans-Gert Poettering f'isem il-grupp PPE-DE, Martin Schulz f'isem il-grupp PSE, Graham Watson f'isem il-grupp ALDE, Daniel Marc Cohn-Bendit f'isem il-grupp Verts/ALE, Francis Wurtz f'isem il-grupp GUE/NGL, Philippe de Villiers f'isem il-grupp IND/DEM, Cristiana Muscardini f'isem il-grupp UEN, Jean-Marie Le Pen Membru mhux affiljat, Timothy Kirkhope, Bernard Poignant, Marielle De Sarnez, Johannes Voggenhuber, Erik Meijer, Bastiaan Belder, Brian Crowley, Irena Belohorská, Erna Hennicot-Schoepges, Margrietus van den Berg, Jules Maaten, Carl Schlyter, Nigel Farage, James Hugh Allister, João de Deus Pinheiro, Robert Goebbels u Sophia in 't Veld.

IPPRESIEDA Janusz ONYSZKIEWICZ
Viċi President

Tkellmu: Jens-Peter Bonde, Alessandro Battilocchio, Elmar Brok, Poul Nyrup Rasmussen, Andrew Duff, Mirosław Mariusz Piotrowski, Jean-Luc Dehaene, Jo Leinen, Françoise Grossetête, Richard Corbett, Giorgos Dimitrakopoulos, Enrique Barón Crespo, Josef Zieleniec, Genowefa Grabowska, Stanisław Jałowiecki, Libor Rouček, Hartmut Nassauer, Nicola Zingaretti, Othmar Karas, Jacques Toubon, Reinhard Rack, Íñigo Méndez de Vigo, Nicolas Schmit u José Manuel Barroso.

Id-dibattitu ngħalaq.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet: 11.50 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.00)


IPPRESIEDA Josep BORRELL FONTELLES
President

4. Merħba uffiċjali

Il-President, f'isem il-Parlament, ta merħba lis-Sur Vladimir Voronin, President tar-Republika tal-Moldavja, kif ukoll lid-delegazzjoni li qed takkumpanjah, li ħadu posthom fil-ġallarija uffiċjali.


5. Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi

Il-Grupp PPE-DE informa lill-President li Roger Helmer ma kienx għadu membru ta' dak il-grupp.


6. Ħin tal-votazzjonijiet

Dettalji tal-votazzjonijiet (emendi, voti separati u maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness 1 tal-Minuti.


6.1. Mozzjoni ta' ċensura kontra l-Kummissjoni tal-Komunità Ewropea (votazzjoni)

Mozzjoni ta' ċensura kontra l-Kummissjoni tal-Komunità Ewropea (B6-0318/2005)

(Maġġoranza kwalifikata meħtieġa: 2/3 tas-suffraġji espressi u maġġoranza tal-Membri tal-Parlament)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness 1, punt 1)

Tkellem- Jens-Peter Bonde f'isem il-grupp IND/DEM, dwar il-proċedura utilizzata għall-mozzjoni ta' ċensura.

Rifjutata


6.2. Sfidi politiċi u mezzi baġitarji ta' l-Unjoni wara t-tkabbir 2007-2013 (votazzjoni)

Rapport dwar l-isfidi politiċi u l-mezzi baġitarji ta' l-Unjoni wara t-tkabbir 2007-2013 [2004/2209(INI)] - Kumitat temporanju għall-isfidi politiċi u l-mezzi baġitarji ta' l-Unjoni wara t-tkabbir 2007-2013. Rapporteur: Reimer Böge (A6-0153/2005).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness 1, punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Approvazzjoni (P6_TA(2005)0224)

Tkellmu:

- Qabel il-votazzjoni, Reimer Böge ('rapporteur') ippropona xi adattamenti tekniċi għall-paragrafu 50, il-punti 7 u 9 u għamel intervent dwar l-emendi 6 u 19;

- Il-President għamel dikjarazzjoni qasira wara l-votazzjoni, biex jenfasizza l-importanza tagħha.

IPPRESIEDA Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA
Viċi President


6.3. Kontroll ta' flus kontanti ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill dwar l-adozzjoni ta' Regolament tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar kontrolli ta' flus kontanti deħlin fil-Komunità jew ħerġin mill-Komunità [14843/1/2004 - C6-0038/2005 - 2002/0132(COD)] - Kumitat dwar il-Libertajiet Ċivili, l-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni. Rapporteur: Vincent Peillon (A6-0167/2005)

(Maġġoranza kwalifikata)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness 1, punt 3)

POŻIZZJONI KOMUNI TAL-KUNSILL

Dikjarata approvata kif emendata (P6_TA(2005)0225)


6.4. Prodotti li huma suġġetti għal dazju * (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 92/12/KEE dwar l-arranġamenti ġenerali għall-prodotti li huma suġġetti għal dazju u fuq iż-żamma, il-moviment, u l-immonitorjar ta' dawn il-prodotti [COM(2004)0227 - C6-0039/2004 - 2004/0072(CNS)] - Kumitat dwar l-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Dariusz Rosati (A6-0138/2005).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness 1, punt 4)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2005)0226)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Approvazzjoni (P6_TA(2005)0226)


6.5. Zona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni (B6-0327/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness 1, punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Approvazzjoni (P6_TA(2005)0227)

Tkellmu:

- Jean-Marie Cavada, chairman tal-Kummissjoni LIBE.


6.6. Il-protezzjoni tal-minoranzi u l-politika kontra d-diskriminazzjoni fl-Unjoni wara t-tkabbir (votazzjoni)

Rapport dwar il-protezzjoni tal-minoranzi u l-politika kontra d-diskriminazzjoni fl-Unjoni wara t-tkabbir [2005/2008(INI)] - Kumitat dwar il-Libertajiet Ċivili, l-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni. Rapporteur: Claude Moraes (A6-0140/2005).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness 1, punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Approvazzjoni (P6_TA(2005)0228)

Il-President, minħabba li kien sar il-ħin, ippropona li jmexxi l-votazzjonijiet dwar iż-żewġ rapporti li kien għad fadal għall-għada.

Il-Parlament wera l-qbil tiegħu ma' din il-proposta.


7. Spjegazzjonijiet tal-votazzjoni

Spjegazzjonijiet tal-votazzjoni bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-votazzjoni li tressqu skond l-Artikolu 163(3) tar-Regoli ta' Proċedura jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet tal-votazzjoni orali:

Mozzjoni ta' ċensura kontra l-Kummissjoni tal-Komunità Ewropea (B6-0318/2005)

- Bruno Gollnisch

Rapport Reimer Böge - A6-0153/2005

- Zita Pleštinská, Mairead McGuinness, Gerardo Galeote Quecedo

Rapport Claude Moraes - A6-0140/2005

- Philip Claeys


8. Korrezzjonijiet ta' votazzjonijiet

Il-Membri li ġejjin ressqu korrezzjonijiet ta' vot:

Mozzjoni ta' ċensura kontra l-Kummissjoni tal-Komunità Ewropea (B6-0318/2005)

- Votazzjoni unika

   kontra: Enrique Barón Crespo, John Attard-Montalto, Joel Hasse Ferreira

Rapport Reimer Böge - A6-0153/2005

- emendi 8/37/45 (identiċi)

   favur: Nikolaos Sifunakis

   kontra: Pervenche Berès

- emenda 9

   favur: Stephen Hughes, Neena Gill

- emenda 41

   favur: Gunnar Hökmark

   kontra: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

- emenda 6

   favur: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

- paragrafu 33

   favur: Pervenche Berès

   kontra Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

- paragrafu 34, (it-tieni parti)

   favur: Paul Rübig, Gérard Onesta

   kontra: Kader Arif

- paragrafu 47

   favur:Claude Turmes

- paragrafu 48

   favur: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

   kontra: Claude Turmes, Anne Ferreira

- paragrafu 50, tiret 1, (it-tieni parti)

   favur: Richard Corbett, Marielle De Sarnez

   kontra: Agnes Schierhuber, Reinhard Rack, Paul Rübig, Ursula Stenzel, Françoise Grossetête, Luis Manuel Capoulas Santos, Edite Estrela, Richard Seeber, Francisco Assis, Fausto Correia, Manuel António dos Santos, Emanuel Jardim Fernandes, Elisa Ferreira, Joel Hasse Ferreira, Stavros Arnaoutakis, Gilles Savary

- emenda 3

favur: Christopher Heaton-Harris

kontra: Hans-Peter Martin, Athanasios Pafilis, Véronique De Keyser, Pedro Guerreiro

- emenda 40

favur: Gary Titley, Arlene McCarthy, Eluned Morgan, Claude Moraes

- paragrafu 51, inċiż 5, (it-tieni parti)

   kontra: Hans-Peter Martin

- emenda 34

favur: Enrique Barón Crespo, Peter Skinner

kontra: Jutta D. Haug, Anna Hedh, Pierre Jonckheer

Rapport Dariusz Rosati - A6-0138/2005

- emenda 9

   favur: Anders Wijkman

   astensjoni: Marie-Noëlle Lienemann

- emenda 8

   favur: Anna Hedh, Marie-Noëlle Lienemann

Zona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja - B6-0327/2005

- paragrafu 13, (it-tieni parti)

   kontra: Malcolm Harbour

- paragrafu 13, (it-tielet parti)

   kontra: Ewa Hedkvist Petersen, Malcolm Harbour, Anna Hedh

- paragrafu 29, (l-ewwel parti)

   kontra: Anna Hedh

- paragrafu 29, (it-tieni parti)

   kontra: Anna Hedh

- riżoluzzjoni (test sħiħ)

   favur: Jacques Toubon

Rapport Claude Moraes - A6-0140/2005

- emenda 12

   favur: Marielle De Sarnez

   kontra: Rainer Wieland

- paragrafu 22, (l-ewwel parti)

   favur: Rainer Wieland

- paragrafu 22, (it-tieni parti)

   kontra: Rainer Wieland, John Attard-Montalto

- emenda 9

   kontra: Rainer Wieland, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Piia-Noora Kauppi

- paragrafu 24, (l-ewwel parti)

   favur: Rainer Wieland, Saïd El Khadraoui

- paragrafu 24, (it-tieni parti)

   favur: Joel Hasse Ferreira

   kontra: Rainer Wieland, John Attard-Montalto   

   astensjoni: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

- riżoluzzjoni (test sħiħ)

   kontra: Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Riccardo Ventre

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.25;
ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.05 )


IPPRESIEDA Ingo FRIEDRICH
Viċi President

9. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Membri li ġejjin ressqu korrezzjonijiet ta' vot:

Rapport Agnes Schierhuber - A6-0145/2005

- riżoluzzjoni leġiżlattiva (test sħiħ)

   favur: Eija-Riitta Korhola

Rapport Jaime Mayor Oreja - A6-0166/2005

- emenda 13

   kontra: Carlos José Iturgaiz Angulo

- rakkomandazzjoni

   favur: José Manuel García-Margallo y Marfil

Michl Ebner għarraf li hu kien preżenti għas-seduta tal-06.06.2005 iżda ismu ma kienx imniżżel fir-reġistru ta' l-attendenza.

°
° ° °

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.


10. Riforma tal-Ġnus Magħquda (dibattitu)

Dikjarazzjonjiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Riforma tal-Ġnus Magħquda

Nicolas Schmit (President tal-Kunsill fil-karika) u Joe Borg (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Tkellmu: Armin Laschet f'isem il-grupp PPE-DE, Jo Leinen f'isem il-grupp PSE, Alexander Lambsdorff f'isem il-grupp ALDE, Frithjof Schmidt f'isem il-grupp Verts/ALE, Luisa Morgantini f'isem il-grupp GUE/NGL, Paul Marie Coûteaux f'isem il-grupp IND/DEM, Roberta Angelilli f'isem il-grupp UEN, Jas Gawronski, Michel Rocard, Raül Romeva i Rueda, Michael Henry Nattrass, Nirj Deva, Alexandra Dobolyi, Hélène Flautre, Hélène Goudin, Francisco José Millán Mon, Panagiotis Beglitis, Marie Anne Isler Béguin u Joe Borg.

IPPRESIEDA Luigi COCILOVO
Viċi President

Tkellem Nicolas Schmit.

Proposta għal riżoluzzjoni biex jingħalaq id-dibattitu skond l-Artikolu 103(2):

- Armin Laschet, f'isem il- Kumitat AFET, dwar ir-riforma tal-Ġnus Magħquda (B6-0328/2005).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.9 ta' Minuti ta' 09.06.2005 .


11. Relazzjoni transatlantika (dibattitu)

Dikjarazzjonjiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Relazzjoni transatlantika.

Nicolas Schmit (President tal-Kunsill fil-karika) u Joe Borg (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Tkellmu: Elmar Brok f'isem il-grupp PPE-DE, Jan Marinus Wiersma f'isem il-grupp PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck f'isem il-grupp ALDE, Cem Özdemir f'isem il-grupp Verts/ALE, Vittorio Agnoletto f'isem il-grupp GUE/NGL, Bastiaan Belder f'isem il-grupp IND/DEM, Marcin Libicki f'isem il-grupp UEN, Philip Claeys Membru mhux affiljat, João de Deus Pinheiro, Hannes Swoboda, Nicholson of Winterbourne, Jaromír Kohlíček, Adam Jerzy Bielan, Ryszard Czarnecki, James Elles, Erika Mann, Bogdan Klich u Józef Pinior.

IPPRESIEDA Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI
Viċi President

Tkellmu: Benoît Hamon, Nicolas Schmit u Joe Borg.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni biex jiġi konkluż id-dibattitu skond l-Artikolu 103 (2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Jan Marinus Wiersma u Hannes Swoboda f'isem il-grupp PSE, dwar ir-relazzjonijiet transatlantiċi (B6-0350/2005),

- Elmar Brok, James Elles u Bogdan Klich f'isem il-grupp PPE-DE, dwar l-iżgurar tas-suċċess tas-summit li ġej bejn l-UE u l-Istati Uniti f'Washington DC fl-20 ta' Ġunju 2005 (B6-0352/2005),

- Annemie Neyts-Uyttebroeck f'isem il-grupp ALDE, dwar xi elementi essenzjali li għandhom jgħinu biex jiġi żgurat is-suċċess tas-'Summit' bejn l-UE u l-Istati Uniti li se jsir f'Washington fl-20 ta' Ġunju 2005 (B6-0354/2005),

- Cristiana Muscardini, Brian Crowley, Anna Elzbieta Fotyga u Inese Vaidere f'isem il-grupp UEN, dwar xi elementi essenzjali li għandhom jgħinu biex jiġi żgurat is-suċċess tas-'Summit' bejn l-UE u l-Istati Uniti li se jsir f'Washington DC fl-20 ta' Ġunju 2005 (B6-0357/2005),

- Cem Özdemir u Joost Lagendijk f'isem il-grupp Verts/ALE, dwar xi elementi essenzjali li għandhom jgħinu biex jiġi żgurat is-suċċess tas-'Summit' bejn l-UE u l-Istati Uniti li se jsir f'Washington fl-20 ta' Ġunju 2005 (B6-0358/2005).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.10 ta' Minuti ta' 09.06.2005 .


12. Situation in Uzbekistan (dibattitu)

Dikjarazzjonjiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Situation in Uzbekistan.

Nicolas Schmit (President tal-Kunsill fil-karika) u Joe Borg (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Tkellmu: Albert Jan Maat f'isem il-grupp PPE-DE, Bernadette Bourzai f'isem il-grupp PSE, Ona Juknevičienė f'isem il-grupp ALDE, Bart Staes f'isem il-grupp Verts/ALE, Charles Tannock, Giulietto Chiesa, Alojz Peterle, Nicolas Schmit u Joe Borg.

Proposti għal riżoluzzjoni biex jiġi konkluż id-dibattitu skond l-Artikolu 103 (2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Cem Özdemir u Bart Staes f'isem il-grupp Verts/ALE, dwar l-Użbekistan (B6-0370/2005),

- André Brie f'isem il-grupp GUE/NGL, dwar l-Użbekistan (B6-0371/2005),

- Ona Juknevičienė f'isem il-grupp ALDE, dwar l-Użbekistan (B6-0372/2005),

- Jan Marinus Wiersma f'isem il-grupp PSE, dwar l-Użbekistan (B6-0373/2005),

- Armin Laschet f'isem il-grupp PPE-DE, dwar l-Użbekistan (B6-0374/2005),

- Cristiana Muscardini f'isem il-grupp UEN, dwar is-sitwazzjoni fl-Użbekistan wara r-rewwixta ta' dan l-aħħar (B6-0377/2005).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.11 ta' Minuti ta' 09.06.2005 .


13. Ftehim Kummissjoni -Stati Membri / Philip Morris dwar luttu kontra l-frodi (dibattitu)

Mistoqsija orali magħmula minn Bart Staes, lill-Kunsill: Koperazzjoni fl-awtorità baġitarja dwar l-allokazzjoni u l-użu possibbli ta' ħlasijiet monetarji li jirriżultaw mill-ftehim Kummissjoni - Stati Membri / Philip Morris għall-ġlieda kontra l-frodi (B6-0241/2005)

Mistoqsija orali magħmula minn Bart Staes, lill-Kummissjoni: Koperazzjoni fl-awtorita' baġitarja dwar l-allokazzjoni u l-użu possibbli tal-pagamenti monetarji li joħorġu mill-ftehima Kummissjoni - Stati Membri/Philip Morris għall-ġlieda kontra l-frodi (B6-0232/2005)

Bart Staes għamel il-mistoqsijiet orali (B6-0241/2005 u B6-0232/2005).

Nicolas Schmit (President tal-Kunsill fil-karika) wieġeb għall-mistoqsija (B6-0241/2005).

Joe Borg (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija (B6-0232/2005).

Tkellmu: Valdis Dombrovskis f'isem il-grupp PPE-DE, Herbert Bösch f'isem il-grupp PSE, Szabolcs Fazakas u Joe Borg.

Id-dibattitu ngħalaq.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma sar il-ġin għall-mistoqsijiet: 18.10 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 18.15 )


IPPRESIEDA Sylvia-Yvonne KAUFMANN
Viċi President

14. Ħin tal-mistoqsijiet (Kunsill)

Il-Parlament eżamina numru ta' mistoqsijiet lill-Kunsill (B6-0246/2005).

Mistoqsija 1 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Miżuri għall-Implimentazzjoni tal-Patt Ewropew għaż-Żgħażagħ.

Nicolas Schmit (President tal-Kunsill fil-karika) wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Mistoqsija 2 (Jonas Sjöstedt): Ġudizzju fil-kwistjoni Egitim Sen.

Nicolas Schmit wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Eva-Britt Svensson (sostitut ta' l-awtur), Josu Ortuondo Larrea u Inger Segelström.

Mistoqsija 3 (María Esther Herranz García): Programm ta' regolarizzazzjoni ta' l-immigranti fi Spanja.


Mistoqsija 4 (Javier Moreno Sánchez): Programm ta' regolarizzazzjoni ta' l-immigranti fi Spanja.

Nicolas Schmit wieġeb għall-mistoqsijiet kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Antonio López-Istúriz White (sostitut ta' l-awtur) u Antonio Masip Hidalgo (sostitut ta' l-awtur).

Mistoqsija 5 (Bernd Posselt): Negozjati dwar is-sħubija mal-Kroazja.

Nicolas Schmit wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Bernd Posselt.

Mistoqsija 6 (Erna Hennicot-Schoepges): Ħlieda kontra l-alkopops u l-alkoliżmu tat-tfal u ta' l-addolexxenti.

Nicolas Schmit wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Erna Hennicot-Schoepges, Mairead McGuinness u Daniel Caspary.

Mistoqsija 7 (Bill Newton Dunn): Tims konġunti ta' stħarriġ għall-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata.

Nicolas Schmit wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Bill Newton Dunn.

Il-mistoqsija 8 giet irtirata.

Tkellem Philip Bushill-Matthews li wera d-dispjaċir tiegħu li ma setgħax jagħmel il-mistoqsija kumplimentari għall-mistoqsija 8.

Il-President fakkritu bid-dispożizzjonijiet tar-Regoli ta' Proċedura f'dan ir-rigward.

Mistoqsija 9 (Mairead McGuinness): L-għoti ta' prijorità lill-bżonnijiet tat-tfal fl-azzjoni politika.

Nicolas Schmit wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Mairead McGuinness, Vittorio Agnoletto u Eoin Ryan.

Il-mistoqsijiet li ma kinux twieġbu minħabba nuqqas ta' ħin se jingħataw tweġibiet bil-miktub aktar 'il quddiem.

Il-ħin tal-mistoqsijiet imħolli għall-Kunsill intemm.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 19.00 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 21.00 )


IPPRESIEDA Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA
Viċi President

15. Sorveljanza tal-posizzjonijiet baġitarji kif ukoll sorveljanza u koordinazzjoni tal-politika ekonomika **I - Proċedura għal defiċit eċċessiv * (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru. 1466/97 dwar it-tisħiħ tas-sorveljenza tal-posizzjonijiet baġitarji u kif ukoll tas-sorveljanza u l-koordinazzjoni tal-politika ekonomika. [COM(2005)0154 - C6-0119/2005 - 2005/0064(SYN)] - Kumitat dwar l-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Othmar Karas (A6-0168/2005)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1467/97 dwar l-aċċelerazzjoni u l-kjarifika ta' l-implimentazzjoni tal-proċedura għal defiċit eċċessiv [COM(2005)0155 - C6-0120/2005 - 2005/0061(CNS)] - Kumitat dwar l-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Othmar Karas (A6-0158/2005)

Tkellem Joaquín Almunia (Membru tal-Kummissjoni).

Othmar Karas ippreżenta r-rapporti tiegħu.

Tkellmu: Alexander Radwan f'isem il-grupp PPE-DE, Robert Goebbels f'isem il-grupp PSE, Margarita Starkevičiūtė f'isem il-grupp ALDE, Alain Lipietz f'isem il-grupp Verts/ALE, Ilda Figueiredo f'isem il-grupp GUE/NGL, John Whittaker f'isem il-grupp IND/DEM, Eoin Ryan f'isem il-grupp UEN, Sergej Kozlík Membru mhux affiljat, Piia-Noora Kauppi, Pervenche Berès, Diamanto Manolakou, Johannes Blokland, José Manuel García-Margallo y Marfil, Udo Bullmann, Werner Langen, Poul Nyrup Rasmussen, Ivo Strejček, Benoît Hamon, Cristobal Montoro Romero, Manuel António dos Santos, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Szabolcs Fazakas u Joaquín Almunia.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.3 ta' Minuti ta' 09.06.2005 .


16. Tisħiħ tal-kompettitività Ewropea (dibattitu)

Rapport dwar it-tisħiħ tal-kompettitività Ewropea: l-impatt tal-bidla industrijali fuq il-politika u l-irwol ta' SMEs [2004/2154(INI)] - Kumitat dwar l-Industrija, r-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Dominique Vlasto (A6-0148/2005)

Dominique Vlasto ippreżentat ir-rapport.

Tkellem Günther Verheugen (Viċi President tal-Kummissjoni)

Tkellmu: Romana Jordan Cizelj f'isem il-grupp PPE-DE, Joan Calabuig Rull f'isem il-grupp PSE, Marcin Libicki f'isem il-grupp UEN, Leopold Józef Rutowicz Membru mhux affiljat, Ján Hudacký, Adam Gierek, Małgorzata Handzlik, Pier Antonio Panzeri, Werner Langen, John Attard-Montalto u Othmar Karas.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.2 ta' Minuti ta' 09.06.2005 .


17. Idrokarboni poliċikliċi aromatiċi fi żjut dilwenti u f'tajers ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-restrizzjonijiet fuq it-tqegħid fis-suq u l-użu ta' ċertu idrokarboni poliċikliċi aromatiċi fi żjut dilwenti u f'tajers (is-seba' u għoxrin emenda tad-Direttiva tal-Kunsill 76/769/KEE) [COM(2004)0098 - C5-0081/2004 - 2004/0036(COD)] - Kumitat dwar l-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sigurta` ta' l-Ikel. Rapporteur: Adamos Adamou (A6-0104/2005).

Tkellem Günther Verheugen (Viċi President tal-Kummissjoni).

Adamos Adamou ippreżenta r-rapport.

Tkellmu: Robert Sturdy f'isem il-grupp PPE-DE, Marios Matsakis f'isem il-grupp ALDE, Johannes Blokland f'isem il-grupp IND/DEM, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Kathy Sinnott u Günther Verheugen.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.4 ta' Minuti ta' 09.06.2005 .


18. Privattiva Komunitarja (dibattitu)

Mistoqsija orali magħmula minn Giuseppe Gargani, f'isem il- Kumitat JURI, lill-Kummissjoni: Regolament dwar il-privattiva tal-Komunità u l-leġiżlazzjoni relatata (B6-0242/2005)

Klaus-Heiner Lehne (sostitut ta' l-awtur) għamel il-mistoqsija orali.

Charlie McCreevy (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija orali

Tkellmu: Manuel Medina Ortega f'isem il-grupp PSE, Eva Lichtenberger f'isem il-grupp Verts/ALE, u Ilda Figueiredo f'isem il-grupp GUE/NGL.

Id-dibattitu ngħalaq.


19. Aġenda għas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-sessjoni ta' l-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 357.269/OJJE).


20. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.35.

Julian Priestley

Gérard Onesta

Segretarju Ġenerali

Vici-President


REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Adamou, Adwent, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Aubert, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, De Poli, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Goudin, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Laschet, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Fernand Le Rachinel, Letta, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Ingo Schmitt, Pál Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Tomczak, Toubon, Toussas, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wierzejski, Wijkman, Wise, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Avviż legali - Politika tal-privatezza