Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2004/2137(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0136/2005

Συζήτηση :

PV 07/06/2005 - 14

Ψηφοφορία :

PV 09/06/2005 - 9.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2005)0235

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 9 Ιουνίου 2005 - Στρασβούργο

9.7. Σχέσεις μεταξύ νόμιμης και παράνομης μετανάστευσης και ένταξη των μεταναστών (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ νόμιμης και παράνομης μετανάστευσης και την ένταξη των μεταναστών [2004/2137(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Patrick Gaubert (A6-0136/2005).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες για την ψηφοφορία: Παράρτημα I, σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2005)0235)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου