Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Måndagen den 4 juli 2005 - Strasbourg
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Rättelser till avgivna röster vid föregående sammanträden
 3.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 4.Parentation
 5.Uttalande av talmannen
 6.Parlamentets sammansättning
 7.Utskottens sammansättning
 8.Tolkning av arbetsordningen
 9.Undertecknande av rättsakter som antagits genom medbeslutandeförfarandet
 10.Inkomna dokument
 11.Beslut om vissa dokument
 12.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 13.Arbetsplan
 14.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 15.Begäran om fastställelse av Umberto Bossis parlamentariska immunitet (debatt)
 16.Begäran om fastställelse av Jean Charles Marchianis parlamentariska immunitet (debatt)
 17.Europeiska centralbanken (2004) - Informations- och kommunikationsstrategi för euron och EMU (debatt)
 18.Ftalater i leksaker och barnavårdsartiklar ***II (debatt)
 19.Europeiska unionens handlingsplan för miljöteknik (debatt)
 20.Tematiska strategier om föroreningar i luften (debatt)
 21.Trygg elektricitetsförsörjning och investeringar i infrastruktur ***I (debatt)
 22.Föredragningslista för nästa sammanträde
 23.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (130 kb) Närvarolista (52 kb) Omröstningar med namnupprop (23 kb) 
 
Protokoll (114 kb) Närvarolista (21 kb) Omröstningar med namnupprop (50 kb) 
 
Protokoll (189 kb) Närvarolista (65 kb) Omröstningar med namnupprop (69 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy