Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 5 juli 2005 - Strasbourg

2. Rättelser till avgivna röster vid föregående sammanträden

Följande ledamöter hade meddelat rättelser till avgivna röster:

Sammanträdesdatum: 09.06.2005

Betänkande Duarte Freitas - A6-0157/2005

- en enda omröstning: Jean-Louis Bourlanges

Sammanträdesdatum: 04.07.2005

- Ändring av föredragningslistan – begärd av Othmar Karas

- nej: Katerina Batzeli

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy