Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 5. července 2005 - Štrasburk

5. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 115 jednacího řádu požádali poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I.   ZIMBABWE

- Margrete Auken, Marie-Hélène Aubert a Frithjof Schmidt za skupinu Verts/ALE o Zimbabwe (B6-0416/2005);

- Bastiaan Belder za skupinu IND/DEM o Zimbabwe (B6-0421/2005);

- Pasqualina Napoletano a Glenys Kinnock za skupinu PSE o Zimbabwe (B6-0430/2005);

- Elizabeth Lynne a Cecilia Malmström za skupinu ALDE o Zimbabwe (B6-0432/2005);

- Luisa Morgantini, Marco Rizzo, Vittorio Agnoletto a Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL o Zimbabwe (B6-0434/2005);

- Geoffrey Van Orden, Nirj Deva, Michael Gahler a Bernd Posselt za skupinu PPE-DE o Zimbabwe (B6-0439/2005);

- Brian Crowley, Ģirts Valdis Kristovskis a Eoin Ryan za skupinu UEN o situaci v Zimbabwe (B6-0442/2005).

II.   OBCHOD S DĚTMI V GUATEMALE

- Raül Romeva i Rueda, Alain Lipietz, Monica Frassoni, Eva Lichtenberger a Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf za skupinu Verts/ALE o stavu dodržování lidských práv v Guatemale, včetně obchodování s dětmi (B6-0415/2005);

- Philippe Morillon a Antoine Duquesne za skupinu ALDE o obchodování s dětmi v Guatemale (B6-0419/2005);

- Pasqualina Napoletano, Raimon Obiols i Germà a Edite Estrela za skupinu PSE o obchodování s dětmi v Guatemale (B6-0431/2005);

- Marco Rizzo, Vittorio Agnoletto a Giusto Catania za skupinu GUE/NGL o stavu dodržování lidských práv v Guatemale, včetně obchodování s dětmi (B6-0435/2005);

- Rolandas Pavilionis a Cristiana Muscardini za skupinu UEN o obchodování s dětmi v Guatemale (B6-0436/2005);

- Fernando Fernández Martín, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra a Bernd Posselt za skupinu PPE-DE o adopci v Guatemale (B6-0438/2005).

III.   LIDSKÁ PRÁVA V ETIOPII

- Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Marie-Hélène Aubert a Frithjof Schmidt za skupinu Verts/ALE o situaci v Etiopii (B6-0417/2005);

- Philippe Morillon a Fiona Hall za skupinu ALDE o situaci v Etiopii (B6-0418/2005);

- Pasqualina Napoletano za skupinu PSE o stavu dodržování lidských práv v Etiopii (B6-0422/2005);

- Luisa Morgantini, Marco Rizzo a Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL o Etiopii (B6-0433/2005);

- Anders Wijkman, Mario Mantovani, Bernd Posselt a Charles Tannock za skupinu PPE-DE o stavu dodržování lidských práv v Etiopiii (B6-0437/2005);

- Ģirts Valdis Kristovskis za skupinu UEN o situaci v Etiopii (B6-0441/2005).

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 142 jednacího řádu.

Právní upozornění - Ochrana soukromí