Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 5. juli 2005 - Strasbourg

5. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Følgende medlemmer eller grupper havde fremsat anmodning om afholdelse af en sådan debat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 115, ledsaget af følgende beslutningsforslag:

I.   ZIMBABWE

- Margrete Auken, Marie-Hélène Aubert og Frithjof Schmidt for Verts/ALE-Gruppen, om Zimbabwe (B6-0416/2005);

- Bastiaan Belder for IND/DEM-Gruppen, om Zimbabwe (B6-0421/2005);

- Pasqualina Napoletano og Glenys Kinnock for PSE-Gruppen, om Zimbabwe (B6-0430/2005);

- Elizabeth Lynne og Cecilia Malmström for ALDE-Gruppen, om Zimbabwe (B6-0432/2005);

- Luisa Morgantini, Marco Rizzo, Vittorio Agnoletto og Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, om Zimbabwe (B6-0434/2005);

- Geoffrey Van Orden, Nirj Deva, Michael Gahler og Bernd Posselt for PPE-DE-Gruppen, om Zimbabwe (B6-0439/2005);

- Brian Crowley, Ģirts Valdis Kristovskis og Eoin Ryan for UEN-Gruppen, om situationen i Zimbabwe (B6-0442/2005).

II.   BEHANDLING AF BØRN I GUATEMALA

- Raül Romeva i Rueda, Alain Lipietz, Monica Frassoni, Eva Lichtenberger og Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf for Verts/ALE-Gruppen, om menneskerettighedssituationen i Guatemala, herunder behandling af børn (B6-0415/2005);

- Philippe Morillon og Antoine Duquesne for ALDE-Gruppen, om behandling af børn i Guatemala (B6-0419/2005);

- Pasqualina Napoletano, Raimon Obiols i Germà og Edite Estrela for PSE-Gruppen, om behandling af børn i Guatemala (B6-0431/2005);

- Marco Rizzo, Vittorio Agnoletto og Giusto Catania for GUE/NGL-Gruppen, om menneskerettighedssituationen i Guatemala, herunder behandling af børn (B6-0435/2005);

- Rolandas Pavilionis og Cristiana Muscardini for UEN-Gruppen, om behandling af børn i Guatemala (B6-0436/2005);

- Fernando Fernández Martín, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra og Bernd Posselt for PPE-DE-Gruppen, om adoption i Guatemala(B6-0438/2005).

III.   MENNESKERETTIGHEDERNE I ETIOPIEN

- Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Marie-Hélène Aubert og Frithjof Schmidt for Verts/ALE-Gruppen, om situationen i Etiopien (B6-0417/2005);

- Philippe Morillon og Fiona Hall for ALDE-Gruppen, om situationen i Etiopien (B6-0418/2005);

- Pasqualina Napoletano for PSE-Gruppen, om menneskerettighedssituationen i Etiopien (B6-0422/2005);

- Luisa Morgantini, Marco Rizzo og Vittorio Agnoletto for GUE/NGL-Gruppen, om Etiopien (B6-0433/2005);

- Anders Wijkman, Mario Mantovani, Bernd Posselt og Charles Tannock for PPE-DE-Gruppen, om menneskerettighedssituationen i Etiopien (B6-0437/2005);

- Ģirts Valdis Kristovskis for UEN-Gruppen, om situationen i Etiopien (B6-0441/2005).

Taletiden fordeltes i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 142.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik