Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 5. heinäkuuta 2005 - Strasbourg

5. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 115 artiklan mukaisesti pyynnön ottaa kyseiseen keskusteluun seuraavat päätöslauselmaesitykset:

I.   ZIMBABWE

- Margrete Auken, Marie-Hélène Aubert ja Frithjof Schmidt Verts/ALE-ryhmän puolesta Zimbabwesta (B6-0416/2005);

- Bastiaan Belder IND/DEM-ryhmän puolesta Zimbabwesta (B6-0421/2005);

- Pasqualina Napoletano ja Glenys Kinnock PSE-ryhmän puolesta Zimbabwesta (B6-0430/2005);

- Elizabeth Lynne ja Cecilia Malmström ALDE-ryhmän puolesta Zimbabwesta (B6-0432/2005);

- Luisa Morgantini, Marco Rizzo, Vittorio Agnoletto ja Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta Zimbabwesta (B6-0434/2005);

- Geoffrey Van Orden, Nirj Deva, Michael Gahler ja Bernd Posselt PPE-DE-ryhmän puolesta Zimbabwesta (B6-0439/2005);

- Brian Crowley, Ģirts Valdis Kristovskis ja Eoin Ryan UEN-ryhmän puolesta Zimbabwen tilanteesta (B6-0442/2005).

II.   LAPSILLA KÄYTÄVÄ KAUPPA GUATEMALASSA

- Raül Romeva i Rueda, Alain Lipietz, Monica Frassoni, Eva Lichtenberger ja Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf Verts/ALE-ryhmän puolesta Guatemalan ihmisoikeustilanteesta, lapsilla käytävä kauppa mukaan luettuna (B6-0415/2005);

- Philippe Morillon ja Antoine Duquesne ALDE-ryhmän puolesta lapsilla käytävästä kaupasta Guatemalassa (B6-0419/2005);

- Pasqualina Napoletano, Raimon Obiols i Germà ja Edite Estrela PSE-ryhmän puolesta lapsilla käytävästä kaupasta Guatemalassa (B6-0431/2005);

- Marco Rizzo, Vittorio Agnoletto ja Giusto Catania GUE/NGL-ryhmän puolesta Guatemalan ihmisoikeustilanteesta, lapsilla käytävä kauppa mukaan luettuna (B6-0435/2005);

- Rolandas Pavilionis ja Cristiana Muscardini UEN-ryhmän puolesta lapsilla käytävästä kaupasta Guatemalassa (B6-0436/2005);

- Fernando Fernández Martín, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ja Bernd Posselt PPE-DE-ryhmän puolesta adoptioista Guatemalassa (B6-0438/2005).

III.   IHMISOIKEUDET ETIOPIASSA

- Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Marie-Hélène Aubert ja Frithjof Schmidt Verts/ALE-ryhmän puolesta Etiopian tilanteesta (B6-0417/2005);

- Philippe Morillon ja Fiona Hall ALDE-ryhmän puolesta Etiopian tilanteesta (B6-0418/2005);

- Pasqualina Napoletano PSE-ryhmän puolesta Etiopian ihmisoikeustilanteesta (B6-0422/2005);

- Luisa Morgantini, Marco Rizzo ja Vittorio Agnoletto GUE/NGL-ryhmän puolesta Etiopiasta (B6-0433/2005);

- Anders Wijkman, Mario Mantovani, Bernd Posselt ja Charles Tannock PPE-DE-ryhmän puolesta Etiopian ihmisoikeustilanteesta (B6-0437/2005);

- Ģirts Valdis Kristovskis UEN-ryhmän puolesta Etiopian tilanteesta (B6-0441/2005).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 142 artiklan mukaisesti.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö