Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 5 juli 2005 - Straatsburg

5. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

De navolgende leden of fracties hebben overeenkomstig artikel 115 van het Reglement voor de hiernavolgende ontwerpresoluties verzoeken ingediend om het houden van een debat:

I.   ZIMBABWE

- Margrete Auken, Marie-Hélène Aubert en Frithjof Schmidt, namens de Verts/ALE-Fractie, over Zimbabwe (B6-0416/2005);

- Bastiaan Belder, namens de IND/DEM-Fractie, over Zimbabwe (B6-0421/2005);

- Pasqualina Napoletano en Glenys Kinnock, namens de PSE-Fractie, over Zimbabwe (B6-0430/2005);

- Elizabeth Lynne en Cecilia Malmström, namens de ALDE-Fractie, over Zimbabwe (B6-0432/2005);

- Luisa Morgantini, Marco Rizzo, Vittorio Agnoletto en Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, over Zimbabwe (B6-0434/2005);

- Geoffrey Van Orden, Nirj Deva, Michael Gahler en Bernd Posselt, namens de PPE-DE-Fractie, over Zimbabwe (B6-0439/2005);

- Brian Crowley, Ģirts Valdis Kristovskis en Eoin Ryan, namens de UEN-Fractie, over de situatie in Zimbabwe (B6-0442/2005).

II.   KINDERHANDEL IN GUATEMALA

- Raül Romeva i Rueda, Alain Lipietz, Monica Frassoni, Eva Lichtenberger en Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie van de mensenrechten in Guatemala, met inbegrip van kinderhandel (B6-0415/2005);

- Philippe Morillon en Antoine Duquesne, namens de ALDE-Fractie, over kinderhandel in Guatemala (B6-0419/2005);

- Pasqualina Napoletano, Raimon Obiols i Germà en Edite Estrela, namens de PSE-Fractie, over kinderhandel in Guatemala (B6-0431/2005);

- Marco Rizzo, Vittorio Agnoletto en Giusto Catania, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie van de mensenrechten in Guatemala, met inbegrip van kinderhandel (B6-0435/2005);

- Rolandas Pavilionis en Cristiana Muscardini, namens de UEN-Fractie, over kinderhandel in Guatemala (B6-0436/2005);

- Fernando Fernández Martín, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra en Bernd Posselt, namens de PPE-DE-Fractie, over adoptie in Guatemala (B6-0438/2005).

III.   MENSENRECHTEN IN ETHIOPIË

- Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Marie-Hélène Aubert en Frithjof Schmidt, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie in Ethiopië (B6-0417/2005);

- Philippe Morillon en Fiona Hall, namens de ALDE-Fractie, over de situatie in Ethiopië (B6-0418/2005);

- Pasqualina Napoletano, namens de PSE-Fractie, over de situatie van de mensenrechten in Ethiopië (B6-0422/2005);

- Luisa Morgantini, Marco Rizzo en Vittorio Agnoletto, namens de GUE/NGL-Fractie, over Ethiopië (B6-0433/2005);

- Anders Wijkman, Mario Mantovani, Bernd Posselt en Charles Tannock, namens de PPE-DE-Fractie, over de situatie van de mensenrechten in Ethiopië (B6-0437/2005);

- Ģirts Valdis Kristovskis, namens de UEN-Fractie, over de situatie in Ethiopië (B6-0441/2005).

De spreektijd zal worden verdeeld overeenkomstig artikel 142 van het Reglement.

Juridische mededeling - Privacybeleid