Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 5 lipca 2005 r. - Strasburg

5. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Zgodnie z art. 115 Regulaminu następujący posłowie lub grupy polityczne złożyli wniosek o przeprowadzenie takiej debaty nad następującymi projektami rezolucji:

I.   ZIMBABWE

- Margrete Auken, Marie-Hélène Aubert i Frithjof Schmidt w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie Zimbabwe (B6-0416/2005);

- Bastiaan Belder w imieniu grupy IND/DEM w sprawie Zimbabwe (B6-0421/2005);

- Pasqualina Napoletano i Glenys Kinnock w imieniu grupy PSE w sprawie Zimbabwe (B6-0430/2005);

- Elizabeth Lynne i Cecilia Malmström w imieniu grupy ALDE w sprawie Zimbabwe (B6-0432/2005);

- Luisa Morgantini, Marco Rizzo, Vittorio Agnoletto i Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie Zimbabwe (B6-0434/2005);

- Geoffrey Van Orden, Nirj Deva, Michael Gahler i Bernd Posselt w imieniu grupy PPE-DE w sprawie Zimbabwe (B6-0439/2005);

- Brian Crowley, Ģirts Valdis Kristovskis i Eoin Ryan w imieniu grupy UEN w sprawie sytuacji w Zimbabwe (B6-0442/2005).

II.   HANDEL DZIEĆMI W GWATEMALI

- Raül Romeva i Rueda, Alain Lipietz, Monica Frassoni, Eva Lichtenberger i Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie sytuacji dotyczącej praw człowieka w Gwatemali, w tym handlu dziećmi (B6-0415/2005);

- Philippe Morillon i Antoine Duquesne w imieniu grupy ALDE w sprawie handlu dziećmi w Gwatemali (B6-0419/2005);

- Pasqualina Napoletano, Raimon Obiols i Germà i Edite Estrela w imieniu grupy PSE w sprawie handlu dziećmi w Gwatemali (B6-0431/2005);

- Marco Rizzo, Vittorio Agnoletto i Giusto Catania w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie sytuacji dotyczącej praw człowieka w Gwatemali, w tym handlu dziećmi (B6-0435/2005);

- Rolandas Pavilionis i Cristiana Muscardini w imieniu grupy UEN w sprawie handlu dziećmi w Gwatemali (B6-0436/2005);

- Fernando Fernández Martín, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra i Bernd Posselt w imieniu grupy PPE-DE w sprawie adopcji w Gwatemali (B6-0438/2005).

III.   PRAWA CZŁOWIEKA W ETIOPII

- Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Marie-Hélène Aubert i Frithjof Schmidt w imieniu grupy Verts/ALE sprawie sytuacji w Etiopii (B6-0417/2005);

- Philippe Morillon i Fiona Hall w imieniu grupy ALDE w sprawie sytuacji w Etiopii (B6-0418/2005);

- Pasqualina Napoletano w imieniu grupy PSE w sprawie sytuacji dotyczącej praw człowieka w Etiopii (B6-0422/2005);

- Luisa Morgantini, Marco Rizzo i Vittorio Agnoletto w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie Etiopii (B6-0433/2005);

- Anders Wijkman, Mario Mantovani, Bernd Posselt i Charles Tannock w imieniu grupy PPE-DEw sprawie sytuacji dotyczącej praw człowieka w Etiopii (B6-0437/2005);

- Ģirts Valdis Kristovskis w imieniu grupy UEN w sprawie sytuacji w Etiopii (B6-0441/2005).

Czas wystąpień przyznany zostanie zgodnie z art. 142 Regulaminu.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności