Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 5. julij 2005 - Strasbourg

5. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (vloženi predlogi resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 115 Poslovnika zahtevali razpravo o predlogu resolucije:

I.   ZIMBABVE

- Margrete Auken, Marie-Hélène Aubert in Frithjof Schmidt v imenu skupine Verts/ALE, o Zimbabveju (B6-0416/2005);

- Bastiaan Belder v imenu skupine IND/DEM, o Zimbabveju (B6-0421/2005);

- Pasqualina Napoletano in Glenys Kinnock v imenu skupine PSE, o Zimbabveju (B6-0430/2005);

- Elizabeth Lynne in Cecilia Malmström v imenu skupine ALDE, o Zimbabveju (B6-0432/2005);

- Luisa Morgantini, Marco Rizzo, Vittorio Agnoletto in Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, o Zimbabveju (B6-0434/2005);

- Geoffrey Van Orden, Nirj Deva, Michael Gahler in Bernd Posselt v imenu skupine PPE-DE, o Zimbabveju (B6-0439/2005);

- Brian Crowley, Ģirts Valdis Kristovskis in Eoin Ryan v imenu skupine UEN, o razmerah v Zimbabveju (B6-0442/2005).

II.   TRGOVANJE Z OTROKI V GVATEMALI

- Raül Romeva i Rueda, Alain Lipietz, Monica Frassoni, Eva Lichtenberger in Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf v imenu skupine Verts/ALE, o razmerah glede človekovih pravic v Gvatemali, vključno s trgovino z otroki (B6-0415/2005);

- Philippe Morillon in Antoine Duquesne v imenu skupine ALDE, o trgovini z otroki v Gvatemali (B6-0419/2005);

- Pasqualina Napoletano, Raimon Obiols i Germà in Edite Estrela v imenu skupine PSE, o trgovini z otroki v Gvatemali (B6-0431/2005);

- Marco Rizzo, Vittorio Agnoletto in Giusto Catania v imenu skupine GUE/NGL, o razmerah glede človekovih pravic v Gvatemali, vključno s trgovino z otroki (B6-0435/2005);

- Rolandas Pavilionis in Cristiana Muscardini v imenu skupine UEN, o trgovini z otroki v Gvatemali (B6-0436/2005);

- Fernando Fernández Martín, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra in Bernd Posselt v imenu skupine PPE-DE, o posvojitvah v Gvatemali (B6-0438/2005).

III.   ČLOVEKOVE PRAVICE V ETIOPIJI

- Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Marie-Hélène Aubert in Frithjof Schmidt v imenu skupine Verts/ALE, o razmerah v Etiopiji (B6-0417/2005);

- Philippe Morillon in Fiona Hall v imenu skupine ALDE, o razmerah v Etiopiji (B6-0418/2005);

- Pasqualina Napoletano v imenu skupine PSE, o razmerah v Etiopiji (B6-0422/2005);

- Luisa Morgantini, Marco Rizzo in Vittorio Agnoletto v imenu skupine GUE/NGL, o Etiopiji (B6-0433/2005);

- Anders Wijkman, Mario Mantovani, Bernd Posselt in Charles Tannock v imenu skupine PPE-DE, o razmerah glede človekovih pravic v Etiopiji (B6-0437/2005);

- Ģirts Valdis Kristovskis v imenu skupine UEN, o razmerah v Etiopiji (B6-0441/2005).

Čas za govor se razdeli v skladu s členom 142 Poslovnika.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov