Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 5 juli 2005 - Strasbourg

5. Debatt om kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 115 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I.   ZIMBABWE

- Margrete Auken, Marie-Hélène Aubert och Frithjof Schmidt för Verts/ALE-gruppen, om Zimbabwe (B6-0416/2005);

- Bastiaan Belder för IND/DEM-gruppen, om Zimbabwe (B6-0421/2005),

- Pasqualina Napoletano och Glenys Kinnock för PSE-gruppen, om Zimbabwe (B6-0430/2005),

- Elizabeth Lynne och Cecilia Malmström för ALDE-gruppen, om Zimbabwe (B6-0432/2005),

- Luisa Morgantini, Marco Rizzo, Vittorio Agnoletto och Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, om Zimbabwe (B6-0434/2005),

- Geoffrey Van Orden, Nirj Deva, Michael Gahler och Bernd Posselt för PPE-DE-gruppen, om Zimbabwe (B6-0439/2005),

- Brian Crowley, Ģirts Valdis Kristovskis och Eoin Ryan för UEN-gruppen, om situationen i Zimbabwe (B6-0442/2005).

II.   HANDEL MED BARN I GUATEMALA

- Raül Romeva i Rueda, Alain Lipietz, Monica Frassoni, Eva Lichtenberger och Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf för Verts/ALE-gruppen, om situationen för de mänskliga rättigheterna i Guatemala samt handeln med barn (B6-0415/2005),

- Philippe Morillon och Antoine Duquesne för ALDE-gruppen, om handeln med barn i Guatemala (B6-0419/2005),

- Pasqualina Napoletano, Raimon Obiols i Germà och Edite Estrela för PSE-gruppen, om handeln med barn i Guatemala (B6-0431/2005),

- Marco Rizzo, Vittorio Agnoletto och Giusto Catania för GUE/NGL-gruppen, om situationen för mänskliga rättigheter i Guatemala samt handeln med barn (B6-0435/2005),

- Rolandas Pavilionis och Cristiana Muscardini för UEN-gruppen, om handeln med barn i Guatemala (B6-0436/2005),

- Fernando Fernández Martín, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra och Bernd Posselt för PPE-DE-gruppen, om adoption i Guatemala (B6-0438/2005).

III.   MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I ETIOPIEN

- Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Marie-Hélène Aubert och Frithjof Schmidt för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Etiopien (B6-0417/2005),

- Philippe Morillon och Fiona Hall för ALDE-gruppen, om situationen i Etiopien (B6-0418/2005),

- Pasqualina Napoletano för PSE-gruppen, om situationen för de mänskliga rättigheterna i Etiopien (B6-0422/2005),

- Luisa Morgantini, Marco Rizzo och Vittorio Agnoletto för GUE/NGL-gruppen, om Etiopien (B6-0433/2005),

- Anders Wijkman, Mario Mantovani, Bernd Posselt och Charles Tannock för PPE-DE-gruppen, om situationen för de mänskliga rättigheterna i Etiopien (B6-0437/2005),

- Ģirts Valdis Kristovskis för UEN-gruppen, om situationen i Etiopien (B6-0441/2005).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 142 i arbetsordningen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy