Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2002/0047(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0207/2005

Předložené texty :

A6-0207/2005

Rozpravy :

PV 05/07/2005 - 6

Hlasování :

PV 06/07/2005 - 4.3

Přijaté texty :

P6_TA(2005)0275

Zápis
Úterý, 5. července 2005 - Štrasburk

6. Patentovatelnost vynálezů realizovaných počítačem ***II (rozprava)

Doporučení pro druhé čtení týkající se společného postoje Rady s ohledem na přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o patentovatelnosti vynálezů realizovaných počítačem (11979/1/2004 - C6-0058/2005 - 2002/0047(COD)) - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj Michel Rocard (A6-0207/2005).

Michel Rocard představil doporučení pro druhé čtení.

Vystoupil: Joaquín Almunia (člen Komise).

Vystoupili tito poslanci: Piia-Noora Kauppi za skupinu PPE-DE, Maria Berger za skupinu PSE, Toine Manders za skupinu ALDE, Eva Lichtenberger za skupinu Verts/ALE, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL, Thomas Wise za skupinu IND/DEM, Brian Crowley za skupinu UEN, Bruno Gollnisch nezařazený, Klaus-Heiner Lehne, Andrzej Jan Szejna, Sharon Bowles, David Hammerstein Mintz, Umberto Guidoni, Johannes Blokland, Roberta Angelilli, Luca Romagnoli, Giuseppe Gargani a Manuel Medina Ortega.

PŘEDSEDNICTVÍ: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI
místopředseda

Vystoupili tito poslanci: Vittorio Prodi, Rebecca Harms, Vittorio Agnoletto, Kathy Sinnott, Marcin Libicki, Sergej Kozlík, Hans-Peter Mayer, Arlene McCarthy, Andrew Duff, Paul van Buitenen, Erik Meijer, Hans-Peter Martin, Marianne Thyssen, Adam Gierek, Mojca Drčar Murko, Ryszard Czarnecki, Erika Mann, Marco Pannella, Joachim Wuermeling, Edit Herczog, Patrizia Toia, Alexander Stubb, Lasse Lehtinen, Cecilia Malmström, Tomáš Zatloukal, John Attard-Montalto, Simon Coveney, Barbara Kudrycka, Tadeusz Zwiefka, Othmar Karas, Romana Jordan Cizelj, Malcolm Harbour, Zuzana Roithová, Carl Schlyter a Joaquín Almunia.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 4.3 zápisu ze dne 06.07.2005.

Právní upozornění - Ochrana soukromí