Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2002/0047(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0207/2005

Indgivne tekster :

A6-0207/2005

Forhandlinger :

PV 05/07/2005 - 6

Afstemninger :

PV 06/07/2005 - 4.3

Vedtagne tekster :

P6_TA(2005)0275

Protokol
Tirsdag den 5. juli 2005 - Strasbourg

6. Computer-implementerede opfindelsers patenterbarhed ***II (forhandling)

Indstilling ved andenbehandling Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om computer-implementerede opfindelsers patenterbarhed (11979/1/2004 - C6-0058/2005 - 2002/0047(COD)) - Retsudvalget. Ordfører: Michel Rocard (A6-0207/2005).

Michel Rocard forelagde indstillingen ved andenbehandling.

Joaquín Almunia (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Piia-Noora Kauppi for PPE-DE-Gruppen, Maria Berger for PSE-Gruppen, Toine Manders for ALDE-Gruppen, Eva Lichtenberger for Verts/ALE-Gruppen, Ilda Figueiredo for GUE/NGL-Gruppen, Thomas Wise for IND/DEM-Gruppen, Brian Crowley for UEN-Gruppen, Bruno Gollnisch løsgænger, Klaus-Heiner Lehne, Andrzej Jan Szejna, Sharon Bowles, David Hammerstein Mintz, Umberto Guidoni, Johannes Blokland, Roberta Angelilli, Luca Romagnoli, Giuseppe Gargani og Manuel Medina Ortega.

FORSÆDE: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI
næstformand

Talere: Vittorio Prodi, Rebecca Harms, Vittorio Agnoletto, Kathy Sinnott, Marcin Libicki, Sergej Kozlík, Hans-Peter Mayer, Arlene McCarthy, Andrew Duff, Paul van Buitenen, Erik Meijer, Hans-Peter Martin, Marianne Thyssen, Adam Gierek, Mojca Drčar Murko, Ryszard Czarnecki, Erika Mann, Marco Pannella, Joachim Wuermeling, Edit Herczog, Patrizia Toia, Alexander Stubb, Lasse Lehtinen, Cecilia Malmström, Tomáš Zatloukal, John Attard-Montalto, Simon Coveney, Barbara Kudrycka, Tadeusz Zwiefka, Othmar Karas, Romana Jordan Cizelj, Malcolm Harbour, Zuzana Roithová, Carl Schlyter og Joaquín Almunia.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.3 i protokollen af 06.07.2005.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik