Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2002/0047(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0207/2005

Ingediende teksten :

A6-0207/2005

Debatten :

PV 05/07/2005 - 6

Stemmingen :

PV 06/07/2005 - 4.3

Aangenomen teksten :

P6_TA(2005)0275

Notulen
Dinsdag 5 juli 2005 - Straatsburg

6. Octrooieerbaarheid van in computers geïmplementeerde uitvindingen ***II (debat)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de octrooieerbaarheid van in computers geïmplementeerde uitvindingen (11979/1/2004 - C6-0058/2005 - 2002/0047(COD)) - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Michel Rocard (A6-0207/2005).

Michel Rocard licht de aanbeveling voor de tweede lezing toe.

Het woord wordt gevoerd door Joaquín Almunia (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Piia-Noora Kauppi, namens de PPE-DE-Fractie, Maria Berger, namens de PSE-Fractie, Toine Manders, namens de ALDE-Fractie, Eva Lichtenberger, namens de Verts/ALE-Fractie, Ilda Figueiredo, namens de GUE/NGL-Fractie, Thomas Wise, namens de IND/DEM-Fractie, Brian Crowley, namens de UEN-Fractie, Bruno Gollnisch, niet-ingeschrevene, Klaus-Heiner Lehne, Andrzej Jan Szejna, Sharon Bowles, David Hammerstein Mintz, Umberto Guidoni, Johannes Blokland, Roberta Angelilli, Luca Romagnoli, Giuseppe Gargani en Manuel Medina Ortega.

VOORZITTER: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Vittorio Prodi, Rebecca Harms, Vittorio Agnoletto, Kathy Sinnott, Marcin Libicki, Sergej Kozlík, Hans-Peter Mayer, Arlene McCarthy, Andrew Duff, Paul van Buitenen, Erik Meijer, Hans-Peter Martin, Marianne Thyssen, Adam Gierek, Mojca Drčar Murko, Ryszard Czarnecki, Erika Mann, Marco Pannella, Joachim Wuermeling, Edit Herczog, Patrizia Toia, Alexander Stubb, Lasse Lehtinen, Cecilia Malmström, Tomáš Zatloukal, John Attard-Montalto, Simon Coveney, Barbara Kudrycka, Tadeusz Zwiefka, Othmar Karas, Romana Jordan Cizelj, Malcolm Harbour, Zuzana Roithová, Carl Schlyter en Joaquín Almunia.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.3 van de notulen van 06.07.2005.

Juridische mededeling - Privacybeleid