Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2002/0047(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0207/2005

Teksty złożone :

A6-0207/2005

Debaty :

PV 05/07/2005 - 6

Głosowanie :

PV 06/07/2005 - 4.3

Teksty przyjęte :

P6_TA(2005)0275

Protokół
Wtorek, 5 lipca 2005 r. - Strasburg

6. Zdolność patentowa wynalazków realizowanych przy pomocy komputera ***II (debata)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zdolności patentowej wynalazków realizowanych przy pomocy komputera (11979/1/2004 - C6-0058/2005 - 2002/0047(COD)) - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Michel Rocard (A6-0207/2005).

Michel Rocard przedstawił zalecenie do drugiego czytania.

Głos zabrał Joaquín Almunia (członek Komisji).

Głos zabrali: Piia-Noora Kauppi w imieniu grupy PPE-DE, Maria Berger w imieniu grupy PSE, Toine Manders w imieniu grupy ALDE, Eva Lichtenberger w imieniu grupy Verts/ALE, Ilda Figueiredo w imieniu grupy GUE/NGL, Thomas Wise w imieniu grupy IND/DEM, Brian Crowley w imieniu grupy UEN, Bruno Gollnisch niezrzeszony, Klaus-Heiner Lehne, Andrzej Jan Szejna, Sharon Bowles, David Hammerstein Mintz, Umberto Guidoni, Johannes Blokland, Roberta Angelilli, Luca Romagnoli, Giuseppe Gargani i Manuel Medina Ortega.

PRZEWODNICTWO: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Vittorio Prodi, Rebecca Harms, Vittorio Agnoletto, Kathy Sinnott, Marcin Libicki, Sergej Kozlík, Hans-Peter Mayer, Arlene McCarthy, Andrew Duff, Paul van Buitenen, Erik Meijer, Hans-Peter Martin, Marianne Thyssen, Adam Gierek, Mojca Drčar Murko, Ryszard Czarnecki, Erika Mann, Marco Pannella, Joachim Wuermeling, Edit Herczog, Patrizia Toia, Alexander Stubb, Lasse Lehtinen, Cecilia Malmström, Tomáš Zatloukal, John Attard-Montalto, Simon Coveney, Barbara Kudrycka, Tadeusz Zwiefka, Othmar Karas, Romana Jordan Cizelj, Malcolm Harbour, Zuzana Roithová, Carl Schlyter i Joaquín Almunia.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.3 protokołu z dnia 06.07.2005.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności