Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2002/0047(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0207/2005

Predkladané texty :

A6-0207/2005

Rozpravy :

PV 05/07/2005 - 6

Hlasovanie :

PV 06/07/2005 - 4.3

Prijaté texty :

P6_TA(2005)0275

Zápisnica
Utorok, 5. júla 2005 - Štrasburg

6. Patentovateľnosť vynálezov realizovaných počítačom ***II (rozprava)

Odporúčanie do druhého čítania o spoločnej pozícii Rady na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o patentovateľnosti vynálezov realizovaných počítačom (11979/1/2004 - C6-0058/2005 - 2002/0047(COD)) - Výbor pre právne veci. Spravodajca Michel Rocard (A6-0207/2005).

Michel Rocard uviedol odporúčanie do druhého čítania.

V rozprave vystúpil Joaquín Almunia (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Piia-Noora Kauppi za skupinu PPE-DE, Maria Berger za skupinu PSE, Toine Manders za skupinu ALDE, Eva Lichtenberger za skupinu Verts/ALE, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL, Thomas Wise za skupinu IND/DEM, Brian Crowley za skupinu UEN, Bruno Gollnisch nezávislý poslanec, Klaus-Heiner Lehne, Andrzej Jan Szejna, Sharon Bowles, David Hammerstein Mintz, Umberto Guidoni, Johannes Blokland, Roberta Angelilli, Luca Romagnoli, Giuseppe Gargani a Manuel Medina Ortega.

PREDSEDNÍCTVO: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Vittorio Prodi, Rebecca Harms, Vittorio Agnoletto, Kathy Sinnott, Marcin Libicki, Sergej Kozlík, Hans-Peter Mayer, Arlene McCarthy, Andrew Duff, Paul van Buitenen, Erik Meijer, Hans-Peter Martin, Marianne Thyssen, Adam Gierek, Mojca Drčar Murko, Ryszard Czarnecki, Erika Mann, Marco Pannella, Joachim Wuermeling, Edit Herczog, Patrizia Toia, Alexander Stubb, Lasse Lehtinen, Cecilia Malmström, Tomáš Zatloukal, John Attard-Montalto, Simon Coveney, Barbara Kudrycka, Tadeusz Zwiefka, Othmar Karas, Romana Jordan Cizelj, Malcolm Harbour, Zuzana Roithová, Carl Schlyter a Joaquín Almunia.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.3 zápisnice zo dňa 06.07.2005.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia