Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2002/0047(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0207/2005

Ingivna texter :

A6-0207/2005

Debatter :

PV 05/07/2005 - 6

Omröstningar :

PV 06/07/2005 - 4.3

Antagna texter :

P6_TA(2005)0275

Protokoll
Tisdagen den 5 juli 2005 - Strasbourg

6. Patenterbarhet för datorrelaterade uppfinningar ***II (debatt)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt antagen av rådet inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om patenterbarhet för datorrelaterade uppfinningar (11979/1/2004 - C6-0058/2005 - 2002/0047(COD)) - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Michel Rocard (A6-0207/2005).

Michel Rocard redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

Talare: Joaquín Almunia (ledamot av kommissionen).

Talare: Piia-Noora Kauppi för PPE-DE-gruppen, Maria Berger för PSE-gruppen, Toine Manders för ALDE-gruppen, Eva Lichtenberger för Verts/ALE-gruppen, Ilda Figueiredo för GUE/NGL-gruppen, Thomas Wise för IND/DEM-gruppen, Brian Crowley för UEN-gruppen, Bruno Gollnisch, grupplös, Klaus-Heiner Lehne, Andrzej Jan Szejna, Sharon Bowles, David Hammerstein Mintz, Umberto Guidoni, Johannes Blokland, Roberta Angelilli, Luca Romagnoli, Giuseppe Gargani och Manuel Medina Ortega.

ORDFÖRANDESKAP: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI
Vice talman

Talare: Vittorio Prodi, Rebecca Harms, Vittorio Agnoletto, Kathy Sinnott, Marcin Libicki, Sergej Kozlík, Hans-Peter Mayer, Arlene McCarthy, Andrew Duff, Paul van Buitenen, Erik Meijer, Hans-Peter Martin, Marianne Thyssen, Adam Gierek, Mojca Drčar Murko, Ryszard Czarnecki, Erika Mann, Marco Pannella, Joachim Wuermeling, Edit Herczog, Patrizia Toia, Alexander Stubb, Lasse Lehtinen, Cecilia Malmström, Tomáš Zatloukal, John Attard-Montalto, Simon Coveney, Barbara Kudrycka, Tadeusz Zwiefka, Othmar Karas, Romana Jordan Cizelj, Malcolm Harbour, Zuzana Roithová, Carl Schlyter och Joaquín Almunia.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.3 i protokollet av den 06.07.2005.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy