Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2004/0163(AVC)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A6-0177/2005

Rozpravy :

PV 05/07/2005 - 13

Hlasování :

PV 06/07/2005 - 4.5

Přijaté texty :

P6_TA(2005)0277

Zápis
Úterý, 5. července 2005 - Štrasburk

13. Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond a Fond soudržnosti *** – Fond soudržnosti *** – Evropský fond pro regionální rozvoj ***I – Zřízení Evropského sdružení pro přeshraniční spolupráci (ESPS) ***I – Evropský sociální fond ***I – Evropský rybářský fond * (rozprava)

Prozatímní zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví obecná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti (KOM(2004)0492 - 2004/0163(AVC)) - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Konstantinos Hatzidakis (A6-0177/2005).

Prozatímní zpráva o návrhu nařízení Rady o zřízení Fondu soudržnosti (KOM(2004)0494 - 2004/0166(AVC)) - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Alfonso Andria (A6-0178/2005).

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro regionální rozvoj (KOM(2004)0495 - C6-0089/2004 - 2004/0167(COD)) - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj Giovanni Claudio Fava (A6-0184/2005).

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského sdružení pro přeshraniční spolupráci (ESPS) (KOM(2004)0496 - C6-0091/2004 - 2004/0168(COD)) - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj Jan Olbrycht (A6-0206/2005).

Zpráva Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském sociálním fondu (KOM(2004)0493 - C6-0090/2004 - 2004/0165(COD)) - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj José Albino Silva Peneda (A6-0216/2005).

Zpráva o návrhu nařízení Rady o Evropském rybářském fondu (KOM(2004)0497 - C6-0212/2004 - 2004/0169(CNS)) - Výbor pro rybolov. Zpravodaj David Casa (A6-0217/2005).

Konstantinos Hatzidakis představil zprávu (A6-0177/2005).

Alfonso Andria představil zprávu (A6-0178/2005).

Giovanni Claudio Fava představil zprávu (A6-0184/2005).

Jan Olbrycht představil zprávu (A6-0206/2005).

José Albino Silva Peneda představil zprávu (A6-0216/2005).

David Casa představil zprávu (A6-0217/2005).

Vystoupil: Alun Michael (úřadující předseda Rady).

Vystoupili tito poslanci: Danuta Hübner (členka Komise), Vladimír Špidla (člen Komise) a Joe Borg (člen Komise).

PŘEDSEDNICTVÍ: Luigi COCILOVO
místopředseda

Vystoupili tito poslanci: Nathalie Griesbeck (navrhovatelka výboru BUDG) ke zprávám A6-0177/2005, A6-0178/2005, A6-0184/2005, A6-0216/2005 a A6-0217/2005 , Tadeusz Zwiefka (navrhovatel výboru EMPL) ke zprávě A6-0177/2005, Bogusław Sonik (navrhovatel výboru ENVI) ke zprávám A6-0177/2005 a A6-0184/2005, Marie Panayotopoulos-Cassiotou (navrhovatelka výboru FEMM) ke zprávám A6-0177/2005 a A6-0216/2005, Josu Ortuondo Larrea (navrhovatel výboru TRAN) ke zprávě A6-0178/2005, Roselyne Bachelot-Narquin (navrhovatelka výboru EMPL) ke zprávě A6-0184/2005, Lambert van Nistelrooij (navrhovatel výboru ITRE) ke zprávě A6-0184/2005, Gábor Harangozó (navrhovatel výboru AGRI) ke zprávě A6-0184/2005, Marta Vincenzi (navrhovatelka výboru FEMM) ke zprávě A6-0184/2005, Elisabeth Schroedter (navrhovatelka výboru REGI) ke zprávě A6-0216/2005, Jim Higgins (navrhovatel výboru REGI) ke zprávě A6-0217/2005, Gerardo Galeote Quecedo za skupinu PPE-DE, Constanze Angela Krehl za skupinu PSE, Jean Marie Beaupuy za skupinu ALDE, Gisela Kallenbach za skupinu Verts/ALE, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL, Vladimír Železný za skupinu IND/DEM, Adam Jerzy Bielan za skupinu UEN, Jana Bobošíková nezařazená, Rolf Berend, Iratxe García Pérez, Paavo Väyrynen, Alyn Smith, Bairbre de Brún, Graham Booth, Seán Ó Neachtain, Peter Baco, István Pálfi, Zita Gurmai, Mojca Drčar Murko, Marie-Hélène Aubert, Kyriacos Triantaphyllides, Bastiaan Belder a Salvatore Tatarella.

PŘEDSEDNICTVÍ: Manuel António dos SANTOS
místopředseda

Vystoupili tito poslanci: James Hugh Allister, Miroslav Mikolášik, Udo Bullmann, Elspeth Attwooll, Ian Hudghton, Giusto Catania, Mieczysław Edmund Janowski, Carmen Fraga Estévez, Catherine Stihler, Alfonso Andria, Georgios Karatzaferis, Alun Michael, Guntars Krasts, Francesco Musotto, Jan Andersson, Grażyna Staniszewska, Ioannis Gklavakis, Richard Falbr, Markus Pieper, Inés Ayala Sender, Jan Březina, Stavros Arnaoutakis, László Surján, Jamila Madeira, Sérgio Marques, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Margie Sudre, Bernadette Bourzai, Ria Oomen-Ruijten, Eluned Morgan, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Ewa Hedkvist Petersen, Etelka Barsi-Pataky, Duarte Freitas, Rosa Miguélez Ramos, Ivo Belet, Paulo Casaca, Thomas Mann, Richard Seeber, James Nicholson, Danuta Hübner, Vladimír Špidla a Joe Borg.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 4.5 zápisu ze dne 06.07.2005, bod 4.6 zápisu ze dne 06.07.2005, bod 4.7 zápisu ze dne 06.07.2005, bod 4.8 zápisu ze dne 06.07.2005, bod 4.9 zápisu ze dne 06.07.2005 a bod 4.10 zápisu ze dne 06.07.2005.

(Zasedání, které bylo přerušeno v 19:15, pokračovalo v 21:00.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí