Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2004/0163(AVC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A6-0177/2005

Arutelud :

PV 05/07/2005 - 13

Hääletused :

PV 06/07/2005 - 4.5

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2005)0277

Protokoll
Teisipäev, 5. juuli 2005 - Strasbourg

13. Euroopa Regionaalarengu Fond, Euroopa Sotsiaalfond ja Ühtekuuluvusfond *** - Ühtekuuluvusfond *** - Euroopa Regionaalarengu Fond ***I - Euroopa piiriülese koostöö rühmituse (EPKR) asutamine ***I - Euroopa Sotsiaalfond ***I - Euroopa Kalandusfond * (arutelu)

Vaheraport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta (KOM(2004)0492 - 2004/0163(AVC)) - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Konstantinos Hatzidakis (A6-0177/2005).

Vaheraport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega asutatakse Ühtekuuluvusfond (KOM(2004)0494 - 2004/0166(AVC)) - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Alfonso Andria (A6-0178/2005).

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Regionaalarengu Fondi kohta (KOM(2004)0495 - C6-0089/2004 - 2004/0167(COD)) - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Giovanni Claudio Fava (A6-0184/2005).

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa piiriülese koostöö rühmituse (EPKR) asutamise kohta (KOM(2004)0496 - C6-0091/2004 - 2004/0168(COD)) - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Jan Olbrycht (A6-0206/2005).

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Sotsiaalfondi kohta (KOM(2004)0493 - C6-0090/2004 - 2004/0165(COD)) - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: José Albino Silva Peneda (A6-0216/2005).

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus Euroopa Kalandusfondi kohta (KOM(2004)0497 - C6-0212/2004 - 2004/0169(CNS)) - Kalanduskomisjon. Raportöör: David Casa (A6-0217/2005).

Konstantinos Hatzidakis tutvustas raportit (A6-0177/2005).

Alfonso Andria tutvustas raportit (A6-0178/2005).

Giovanni Claudio Fava tutvustas raportit (A6-0184/2005).

Jan Olbrycht tutvustas raportit (A6-0206/2005).

José Albino Silva Peneda tutvustas raportit (A6-0216/2005).

David Casa tutvustas raportit (A6-0217/2005).

Sõna võttis Alun Michael (nõukogu eesistuja).

Sõna võtsid: Danuta Hübner (komisjoni liige), Vladimír Špidla (komisjoni liige) ja Joe Borg (komisjoni liige).

ISTUNGI JUHATAJA: Luigi COCILOVO
asepresident

Sõna võtsid: Nathalie Griesbeck (BUDG komisjoni arvamuse koostaja) raportite A6-0177/2005, A6-0178/2005, A6-0184/2005, A6-0216/2005 ja A6-0217/2005 kohta, Tadeusz Zwiefka (EMPL komisjoni arvamuse koostaja) raporti A6-0177/2005 kohta, Bogusław Sonik (ENVI komisjoni arvamuse koostaja) raportite A6-0177/2005 ja A6-0184/2005 kohta, Marie Panayotopoulos-Cassiotou (FEMM komisjoni arvamuse koostaja) raportite A6-0177/2005 ja A6-0216/2005 kohta, Josu Ortuondo Larrea (TRAN komisjoni arvamuse koostaja) raporti A6-0178/2005 kohta, Roselyne Bachelot-Narquin (EMPL komisjoni arvamuse koostaja) raporti A6-0184/2005 kohta, Lambert van Nistelrooij (ITRE komisjoni arvamuse koostaja) raporti A6-0184/2005 kohta, Gábor Harangozó (AGRI komisjoni arvamuse koostaja) raporti A6-0184/2005 kohta, Marta Vincenzi (FEMM komisjoni arvamuse koostaja) raporti A6-0184/2005 kohta, Elisabeth Schroedter (REGI komisjoni arvamuse koostaja) raporti A6-0216/2005 kohta, Jim Higgins (REGI komisjoni arvamuse koostaja) raporti A6-0217/2005 kohta, Gerardo Galeote Quecedo fraktsiooni PPE-DE nimel, Constanze Angela Krehl fraktsiooni PSE nimel, Jean Marie Beaupuy fraktsiooni ALDE nimel, Gisela Kallenbach fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ilda Figueiredo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Vladimír Železný fraktsiooni IND/DEM nimel, Adam Jerzy Bielan fraktsiooni UEN nimel, Jana Bobošíková (fraktsioonilise kuuluvuseta), Rolf Berend, Iratxe García Pérez, Paavo Väyrynen, Alyn Smith, Bairbre de Brún, Graham Booth, Seán Ó Neachtain, Peter Baco, István Pálfi, Zita Gurmai, Mojca Drčar Murko, Marie-Hélène Aubert, Kyriacos Triantaphyllides, Bastiaan Belder ja Salvatore Tatarella.

ISTUNGI JUHATAJA: Manuel António dos SANTOS
asepresident

Sõna võtsid: James Hugh Allister, Miroslav Mikolášik, Udo Bullmann, Elspeth Attwooll, Ian Hudghton, Giusto Catania, Mieczysław Edmund Janowski, Carmen Fraga Estévez, Catherine Stihler, Alfonso Andria, Georgios Karatzaferis, Alun Michael, Guntars Krasts, Francesco Musotto, Jan Andersson, Grażyna Staniszewska, Ioannis Gklavakis, Richard Falbr, Markus Pieper, Inés Ayala Sender, Jan Březina, Stavros Arnaoutakis, László Surján, Jamila Madeira, Sérgio Marques, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Margie Sudre, Bernadette Bourzai, Ria Oomen-Ruijten, Eluned Morgan, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Ewa Hedkvist Petersen, Etelka Barsi-Pataky, Duarte Freitas, Rosa Miguélez Ramos, Ivo Belet, Paulo Casaca, Thomas Mann, Richard Seeber, James Nicholson, Danuta Hübner, Vladimír Špidla ja Joe Borg.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 06.07.2005protokoll punkt 4.506.07.2005protokoll punkt 4.606.07.2005protokoll punkt 4.706.07.2005protokoll punkt 4.806.07.2005protokoll punkt 4.9 ja 06.07.2005protokoll punkt 4.10.

(Istung katkestati kell 19.15 ja jätkus kell 21.00.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika