Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2004/0084(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0176/2005

Esitatud tekstid :

A6-0176/2005

Arutelud :

PV 05/07/2005 - 16

Hääletused :

PV 06/07/2005 - 4.11

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2005)0283

Protokoll
Teisipäev, 5. juuli 2005 - Strasbourg

16. Meeste ja naiste võrdsed võimalused ning võrdne kohtlemine tööhõive- ja tööküsimustes ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb meeste ja naiste võrdsete võimaluste ja võrdse kohtlemise põhimõtte ellurakendamist tööhõive- ja tööküsimustes (KOM(2004)0279 - C6-0037/2004 - 2004/0084(COD)) - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Angelika Niebler (A6-0176/2005).

Sõna võttis Vladimír Špidla (komisjoni liige).

Joachim Wuermeling (aseraportöör) tutvustas raportit..

Sõna võtsid: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (EMPL komisjoni arvamuse koostaja), Katalin Lévai (JURI komisjoni arvamuse koostaja), Anna Záborská fraktsiooni PPE-DE nimel, Bernadette Vergnaud fraktsiooni PSE nimel, Anneli Jäätteenmäki fraktsiooni ALDE nimel, Hiltrud Breyer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Eva-Britt Svensson fraktsiooni GUE/NGL nimel, Urszula Krupa fraktsiooni IND/DEM nimel, Lissy Gröner, Věra Flasarová, Christa Prets, Vladimír Špidla ja Hiltrud Breyer, kes esitas küsimuse, millele Vladimír Špidla vastas.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 06.07.2005protokoll punkt 4.11.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika