Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2004/0084(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0176/2005

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0176/2005

Keskustelut :

PV 05/07/2005 - 16

Äänestykset :

PV 06/07/2005 - 4.11

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2005)0283

Pöytäkirja
Tiistai 5. heinäkuuta 2005 - Strasbourg

16. Miesten ja naisten yhdenvertaiset mahdollisuudet ja yhdenvertainen kohtelu työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa ***I (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi miesten ja naisten yhdenvertaisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa (KOM(2004)0279 - C6-0037/2004 - 2004/0084(COD)) - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Angelika Niebler (A6-0176/2005).

Vladimír Špidla (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Joachim Wuermeling (esittelijän sijainen) esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Katalin Lévai (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Anna Záborská PPE-DE-ryhmän puolesta, Bernadette Vergnaud PSE-ryhmän puolesta, Anneli Jäätteenmäki ALDE-ryhmän puolesta, Hiltrud Breyer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Eva-Britt Svensson GUE/NGL-ryhmän puolesta, Urszula Krupa IND/DEM-ryhmän puolesta, Lissy Gröner, Věra Flasarová, Christa Prets, Vladimír Špidla ja Hiltrud Breyer, joka esitti komissiolle kysymyksen, johon Vladimír Špidla vastasi.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.7.2005, kohta 4.11.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö