Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2004/0084(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0176/2005

Ingediende teksten :

A6-0176/2005

Debatten :

PV 05/07/2005 - 16

Stemmingen :

PV 06/07/2005 - 4.11

Aangenomen teksten :

P6_TA(2005)0283

Notulen
Dinsdag 5 juli 2005 - Straatsburg

16. Gelijke kansen en behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van werkgelegenheid en beroep ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in werkgelegenheid en beroep (COM(2004)0279 - C6-0037/2004 - 2004/0084(COD)) - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Angelika Niebler (A6-0176/2005).

Het woord wordt gevoerd door Vladimír Špidla (lid van de Commissie).

Joachim Wuermeling (ter vervanging van de rapporteur) leidt het verslag in..

Het woord wordt gevoerd door Marie Panayotopoulos-Cassiotou (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Katalin Lévai (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Anna Záborská, namens de PPE-DE-Fractie, Bernadette Vergnaud, namens de PSE-Fractie, Anneli Jäätteenmäki, namens de ALDE-Fractie, Hiltrud Breyer, namens de Verts/ALE-Fractie, Eva-Britt Svensson, namens de GUE/NGL-Fractie, Urszula Krupa, namens de IND/DEM-Fractie, Lissy Gröner, Věra Flasarová, Christa Prets, Vladimír Špidla en Hiltrud Breyer, die de Commissie een vraag stelt, welke Vladimír Špidla beantwoordt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.11 van de notulen van 06.07.2005.

Juridische mededeling - Privacybeleid