Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2004/0084(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0176/2005

Predkladané texty :

A6-0176/2005

Rozpravy :

PV 05/07/2005 - 16

Hlasovanie :

PV 06/07/2005 - 4.11

Prijaté texty :

P6_TA(2005)0283

Zápisnica
Utorok, 5. júla 2005 - Štrasburg

16. Rovnaké príležitosti a rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami v otázkach zamestnania a práce ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o uplatňovaní zásady rovnakých príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami v otázkach zamestnania a práce (COM(2004)0279 - C6-0037/2004 - 2004/0084(COD)) - Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví. Spravodajkyňa Angelika Niebler (A6-0176/2005).

V rozprave vystúpil Vladimír Špidla (člen Komisie).

Joachim Wuermeling (v zastúpení spravodajcu) uviedol správu.

Vystúpili títo poslanci: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Katalin Lévai (spravodajkyňa výboru JURI požiadaného o stanovisko), Anna Záborská za skupinu PPE-DE, Bernadette Vergnaud za skupinu PSE, Anneli Jäätteenmäki za skupinu ALDE, Hiltrud Breyer za skupinu Verts/ALE, Eva-Britt Svensson za skupinu GUE/NGL, Urszula Krupa za skupinu IND/DEM, Lissy Gröner, Věra Flasarová, Christa Prets, Vladimír Špidla. Hiltrud Breyer položila otázku Komisii, na ktorú odpovedal Vladimír Špidla.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.11 zápisnice zo dňa 06.07.2005.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia