Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2003/0168(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0211/2005

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0211/2005

Keskustelut :

PV 05/07/2005 - 17

Äänestykset :

PV 06/07/2005 - 4.12

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2005)0284

Pöytäkirja
Tiistai 5. heinäkuuta 2005 - Strasbourg

17. Sopimuksenulkoisia velvoitteita koskeva lainsäädäntö (Rooma II) ***I (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sopimuksenulkoisiin velvoitteisiin sovellettavasta laista ("Rooma II") (KOM(2003)0427 - C5-0338/2003 - 2003/0168(COD)) - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Diana Wallis (A6-0211/2005).

Franco Frattini (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Diana Wallis esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Barbara Kudrycka (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Rainer Wieland PPE-DE-ryhmän puolesta, Katalin Lévai PSE-ryhmän puolesta, Monica Frassoni Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Franco Frattini.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.7.2005, kohta 4.12.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö