Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2003/0168(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0211/2005

Ingediende teksten :

A6-0211/2005

Debatten :

PV 05/07/2005 - 17

Stemmingen :

PV 06/07/2005 - 4.12

Aangenomen teksten :

P6_TA(2005)0284

Notulen
Dinsdag 5 juli 2005 - Straatsburg

17. Recht van toepassing op niet-contractuele verbintenissen ("Rome II") ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en van de Raad betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen ("ROME II") (COM(2003)0427 - C5-0338/2003 - 2003/0168(COD)) - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Diana Wallis (A6-0211/2005).

Het woord wordt gevoerd door Franco Frattini (vice-voorzitter van de Commissie).

Diana Wallis leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Barbara Kudrycka (rapporteur voor advies van de Commissie LIBE), Rainer Wieland, namens de PPE-DE-Fractie, Katalin Lévai, namens de PSE-Fractie, Monica Frassoni, namens de Verts/ALE-Fractie, en Franco Frattini.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.12 van de notulen van 06.07.2005.

Juridische mededeling - Privacybeleid