Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2003/0168(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0211/2005

Predkladané texty :

A6-0211/2005

Rozpravy :

PV 05/07/2005 - 17

Hlasovanie :

PV 06/07/2005 - 4.12

Prijaté texty :

P6_TA(2005)0284

Zápisnica
Utorok, 5. júla 2005 - Štrasburg

17. Rozhodné právo pre mimozmluvné záväzky ("RÍM II") ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky ("RÍM II") (COM(2003)0427 - C5-0338/2003 - 2003/0168(COD)) - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa Diana Wallis (A6-0211/2005).

V rozprave vystúpil Franco Frattini (podpredseda Komisie).

Diana Wallis uviedla správu.

Vystúpili títo poslanci: Barbara Kudrycka (spravodajkyňa výboru LIBE požiadaného o stanovisko), Rainer Wieland za skupinu PPE-DE, Katalin Lévai za skupinu PSE, Monica Frassoni za skupinu Verts/ALE a Franco Frattini.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.12 zápisnice zo dňa 06.07.2005.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia