Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 5 Ιουλίου 2005 - Στρασβούργο

18. "No-fly lists"/Στοιχεία επιβατών (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: "No-fly lists"/Στοιχεία επιβατών

Ο Franco Frattini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Georg Jarzembowski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Martine Roure, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Σταύρος Λαμπρινίδης και Franco Frattini

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου