Forrige 
 Næste 
RCVVOTESPVTACRE
Protokol
Tirsdag den 5. juli 2005 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Stemmerettelser fra foregående møder
 3.Modtagne dokumenter
 4.Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 116)
 5.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 6.Computer-implementerede opfindelsers patenterbarhed ***II (forhandling)
 7.Afstemningstid
  
7.1.Bekæmpelse af kartoffelcystenematoder * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
7.2.Protokol til aftale med Kina om søtransport * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
7.3.Beskyttelse af migrerende vandfugle * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
7.4.Beskyttelse af Umberto Bossis immunitet (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
7.5.Anmodning om ophævelse af Ashely Motes immunitet (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
7.6.Phthalater i legetøj og småbørnsartikler ***II (afstemning)
  
7.7.Elforsyningssikkerhed og infrastrukturinvesteringer ***I (afstemning)
  
7.8.Beskyttelse af Umberto Bossis immunitet (afstemning)
  
7.9.Beskyttelse af Jean Charles Marchianis immunitet (afstemning)
  
7.10.Den Europæiske Centralbank (2004) (afstemning)
  
7.11.Kommunikationsstrategi for euroen og ØMU'en (afstemning)
  
7.12.EU-handlingsplan for miljøteknologi (afstemning)
  
7.13.Udnyttelse af børn i udviklingslandene (afstemning)
 8.Velkomstord
 9.Højtideligt møde - Italien
 10.Stemmeforklaringer
 11.Stemmerettelser
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 13.EFRU, ESF og Samhørighedsfonden *** - Samhørighedsfonden *** - Den Europæiske Fond for Regionaludvikling ***I - Europæisk gruppe for grænseoverskridende samarbejde (EGGS) ***I - Den Europæiske Socialfond ***I - Den Europæiske Fiskerifond * (forhandling)
 14.Frist for ændringsforslag
 15.Kvindernes rolle i Tyrkiet (forhandling)
 16.Ligebehandling inden for beskæftigelse og erhverv ***I (forhandling)
 17.Lovvalgsregler ("Rom II") ***I (forhandling)
 18.Flyveforbudsliste/passagerliste (PNR) (forhandling)
 19.Den politiske situation og mediernes uafhængighed i Belarus (forhandling)
 20.Oprindelsesregler (forhandling)
 21.Dagsorden for næste møde
 22.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (167 kb) Tilstedeværelsesliste (60 kb)    Resultat af afstemningerne ved navneopråb (585 kb) 
 
Protokol (118 kb) Tilstedeværelsesliste (22 kb) Afstemningsresultater (214 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (244 kb) 
 
Protokol (195 kb) Tilstedeværelsesliste (66 kb) Afstemningsresultater (126 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (176 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik