Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Protokols
Otrdiena, 2005. gada 5. jūlijs - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Labojumi iepriekšējo sēžu balsojumos
 3.Dokumentu iesniegšana
 4.Rakstiskas deklarācijas (Reglamenta 116. pants)
 5.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (paziņošana par iesniegtajiem rezolūcijas priekšlikumiem)
 6.Datorizpildāmu izgudrojumu patentspēja ***II (debates)
 7.Balsošanas laiks
  
7.1.Kartupeļu nematodes kontrole * (Reglamenta 131. pants) (balsojums)
  
7.2.Protokols nolīgumam ar Ķīnu par jūras transportu pēc paplašināšanās * (Reglamenta 131. pants) (balsojums)
  
7.3.Nolīgums par Āfrikas un Eirāzijas migrējošo ūdensputnu saglabāšanu * (Reglamenta 131. pants) (balsojums)
  
7.4.Pieprasījums aizstāvēt Umberto Bossi deputāta neaizskaramību un privilēģijas (Reglamenta 131. pants) (balsojums)
  
7.5.Pieprasījums atcelt Ashley Mote deputāta neaizskaramību (Reglamenta 131. pants) (balsojums)
  
7.6.Bīstamas vielas un preparāti (ftalāti) un bērnu rotaļlietu drošība ***II (balsojums)
  
7.7.Elektroapgādes drošums un ieguldījumi infrastruktūrā ***I (balsojums)
  
7.8.Pieprasījums aizstāvēt Umberto Bossi deputāta neaizskaramību un privilēģijas (balsojums)
  
7.9.Pieprasījums aizstāvēt Jean-Charles Marchiani deputāta neaizskaramību un privilēģijas (balsojums)
  
7.10.Eiropas Centrālā banka (2004) (balsojums)
  
7.11.Informācijas un komunikācijas stratēģija attiecībā uz eiro un EMS (balsojums)
  
7.12.Eiropas Savienības vides tehnoloģiju rīcības plāns (balsojums)
  
7.13.Bērnu izmantošana un bērnu darbs jaunattīstības valstīs (balsojums)
 8.Oficiāla sveikšana
 9.Svinīga sēde - Itālija
 10.Balsojuma skaidrojumi
 11.Balsojuma labojumi
 12.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 13.Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Eiropas Sociālais fonds un Kohēzijas fonds *** - Kohēzijas fonds *** - Eiropas Reģionālās attīstības fonds ***I - Eiropas Pārrobežu sadarbības grupas (GECT) izveide ***I - Eiropas Sociālais fonds ***I - Eiropas Zivsaimniecības fonds * (debates)
 14.Grozījumu iesniegšanas termiņš
 15.Sieviešu loma Turcijā (debates)
 16.Vienlīdzīgas iespējas un vienlīdzīga attieksme pret vīriešiem un sievietēm darba un nodarbinātības jomā ***I (debates)
 17.Likumi, kas piemērojami ārpuslīgumiskām saistībām ("Roma II") ***I (debates)
 18."No-fly" saraksti / pasažieru datu reģistrs (debates)
 19.Politiskā situācija un plašsaziņas līdzekļu neatkarība Baltkrievijā (debates)
 20.Izcelsmes noteikumi atvieglotā tirdzniecības režīmā (debates)
 21.Nākamās sēdes darba kārtība
 22.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
Protokols (167 kb) Apmeklējumu reģistrs (60 kb)    Rezultāti balsošanai pēc saraksta (585 kb) 
 
Protokols (118 kb) Apmeklējumu reģistrs (22 kb) Balsošanas rezultāti (197 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (226 kb) 
 
Protokols (196 kb) Apmeklējumu reģistrs (68 kb) Balsošanas rezultāti (134 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (175 kb) 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika