Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Dinsdag 5 juli 2005 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Rectificaties stemgedrag voorgaande vergaderingen
 3.Ingekomen stukken
 4.Schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het Reglement)
 5.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 6.Octrooieerbaarheid van in computers geïmplementeerde uitvindingen ***II (debat)
 7.Stemmingen
  7.1.Bestrijding van aardappelcysteaaltjes * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  7.2.Protocol EG/China inzake zeevervoer * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  7.3.Overeenkomst ter instandhouding van de Afrikaanse en Euraziatische trekkende watervogels * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  7.4.Verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Umberto Bossi (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  7.5.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Ashley Mote (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  7.6.Gevaarlijke stoffen en preparaten (ftalaten) en veiligheid van speelgoed ***II (stemming)
  7.7.Continuïteitswaarborg van de elektriciteitsvoorziening en de infrastructuurinvesteringen ***I (stemming)
  7.8.Verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Umberto Bossi (stemming)
  7.9.Verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Jean-Charles Marchiani (stemming)
  7.10.Europese Centrale Bank (2004) (stemming)
  7.11.Voorlichtings- en communicatiestrategie betreffende de euro en de EMU (stemming)
  7.12.Actieplan voor de Europese Unie inzake milieutechnologieën (stemming)
  7.13.Uitbuiting van kinderen in ontwikkelingslanden (stemming)
 8.Welkomstwoord
 9.Plechtige vergadering - Italië
 10.Stemverklaringen
 11.Rectificaties stemgedrag
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 13.EFRO, ESF en Cohesiefonds *** - Cohesiefonds *** - Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling ***I - Europese groepering voor grensoverschrijdende samenwerking (EGGS) ***I - Europees Sociaal Fonds ***I - Europees Visserijfonds * (debat)
 14.Termijn voor de indiening van amendementen
 15.Rol van vrouwen in Turkije (debat)
 16.Gelijke kansen en behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van werkgelegenheid en beroep ***I (debat)
 17.Recht van toepassing op niet-contractuele verbintenissen ("Rome II") ***I (debat)
 18.Vliegverbodlijsten/PNR (debat)
 19.Politieke situatie en onafhankelijkheid van de media in Belarus (debat)
 20.Regels van oorsprong in het kader van preferentiële handelsregelingen (debat)
 21.Agenda van de volgende vergadering
 22.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen (167 kb) Presentielijst (60 kb)    Hoofdelijke stemming (585 kb) 
 
Notulen (124 kb) Presentielijst (22 kb) Uitslag van de stemming (216 kb) Hoofdelijke stemming (242 kb) 
 
Notulen (198 kb) Presentielijst (66 kb) Uitslag van de stemming (125 kb) Hoofdelijke stemming (175 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid