Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Wtorek, 5 lipca 2005 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Korekty do głosowań z poprzednich posiedzeń
 3.Składanie dokumentów
 4.Oświadczenia pisemne (art. 116 Regulaminu)
 5.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 6.Zdolność patentowa wynalazków realizowanych przy pomocy komputera ***II (debata)
 7.Głosowanie
  7.1.Zwalczanie mątwika ziemniaczanego * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  7.2.Protokół do umowy o transporcie morskim z Chinami * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  7.3.Porozumienie o ochronie afrykańsko-euroazjatyckich wędrownych ptaków wodnych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  7.4.Wniosek o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Umberto Bossiego (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  7.5.Wniosek o uchylenie immunitetu Ashleya Mote (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  7.6.Ftalany w zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci ***II (głosowanie)
  7.7.Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych ***I (głosowanie)
  7.8.Wniosek o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Umberto Bossiego (głosowanie)
  7.9.Wniosek o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Jeana Charlesa Marchianiego (głosowanie)
  7.10.Europejski Bank Centralny (2004) (głosowanie)
  7.11.Strategia informacyjna na temat euro i UGW (głosowanie)
  7.12.Plan działań Unii Europejskiej na rzecz ekotechnologii (głosowanie)
  7.13.Wykorzystywanie i praca dzieci w krajach rozwijających się (głosowanie)
 8.Oficjalne powitanie
 9.Uroczyste posiedzenie - Włochy
 10.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 11.Korekty do głosowania
 12.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 13.Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny i Fundusz Spójności *** - Fundusz Spójności *** - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ***I - Utworzenie europejskiego ugrupowania współpracy transgranicznej (EUWT) ***I - Europejski Fundusz Społeczny ***I - Europejski Fundusz Rybołówstwa * (debata)
 14.Termin wnoszenia poprawek
 15.Rola kobiet w Turcji (debata)
 16.Równość szans i równe traktowanie mężczyzn i kobiet przy zatrudnianiu i wykonywaniu zawodu ***I (debata)
 17.Prawo mające zastosowanie do zobowiazań pozaumownych („Rome II”) ***I (debata)
 18."No-fly lists"/rejestr pasażerów objętych zakazem wstępu na pokład samolotów udających się do USA (debata)
 19.Sytuacja polityczna i niezależność mediów na Białorusi (debata)
 20.Reguły pochodzenia w handlowych systemach preferencyjnych (debata)
 21.Porządek dzienny następnego posiedzenia
 22.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (165 kb) Lista obecności (60 kb)    Głosowanie imienne (585 kb) 
 
Protokół (121 kb) Lista obecności (22 kb) Wyniki głosowania (202 kb) Głosowanie imienne (380 kb) 
 
Protokół (199 kb) Lista obecności (67 kb) Wyniki głosowania (134 kb) Głosowanie imienne (175 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności