Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Utorok, 5. júla 2005 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Opravy výsledkov hlasovaní z predchádzajúcich schôdzí
 3.Predložené dokumenty
 4.Písomné vyhlásenia (čl. 116 rokovacieho poriadku)
 5.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia)
 6.Patentovateľnosť vynálezov realizovaných počítačom ***II (rozprava)
 7.Hlasovanie
  
7.1.Kontrola cystotvorného háďatka zemiakového * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.2.Protokol k dohode o námornej doprave s Čínou po rozšírení * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.3.Dohoda o ochrane africko-euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.4.Žiadosť o ochranu imunity a výsad p. Bossiho (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.5.Žiadosť o zbavenie imunity p. Motea (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.6.Nebezpečné látky a prípravky (ftaláty) a bezpečnosť hračiek ***II (hlasovanie)
  
7.7.Bezpečnosť dodávok elektrickej energie a investícií do infraštruktúry ***I (hlasovanie)
  
7.8.Žiadosť o ochranu imunity a výsad p. Bossiho (hlasovanie)
  
7.9.Žiadosť o ochranu imunity a výsad p. Marchianiho (hlasovanie)
  
7.10.Európska centrálna banka (2004) (hlasovanie)
  
7.11.Informačná a komunikačná stratégia týkajúca sa eura a HMÚ (hlasovanie)
  
7.12.Akčný plán Európskej únie pre ekologické technológie (hlasovanie)
  
7.13.Zneužívanie detí a detská práca v rozvojových krajinách (hlasovanie)
 8.Oficiálne privítanie
 9.Slávnostná schôdza - Taliansko
 10.Vysvetlenia hlasovania
 11.Opravy výsledkov hlasovania
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 13.Európsky fond pre regionálny rozvoj, Európsky sociálny fond a Kohézny fond *** - Kohézny fond *** - Európsky fond pre regionálny rozvoj ***I - Zriadenie európskeho zoskupenia cezhraničnej spolupráce (EZCS) ***I - Európsky sociálny fond ***I - Európsky fond rybného hospodárstva * (rozprava)
 14.Lehota na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov
 15.Úloha žien v Turecku (rozprava)
 16.Rovnaké príležitosti a rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami v otázkach zamestnania a práce ***I (rozprava)
 17.Rozhodné právo pre mimozmluvné záväzky ("RÍM II") ***I (rozprava)
 18."Zoznamy nežiadúcich osôb v leteckej doprave"/záznam údajov o cestujúcich (rozprava)
 19.Politická situácia a nezávislosť médií v Bielorusku (rozprava)
 20.Pravidlá pôvodu v preferenčných obchodných dohodách (rozprava)
 21.Program rokovania na nasledujúci deň
 22.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (167 kb) Prezenčná listina (60 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (585 kb) 
 
Zápisnica (117 kb) Prezenčná listina (22 kb) Výsledky hlasovania (195 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (243 kb) 
 
Zápisnica (197 kb) Prezenčná listina (67 kb) Výsledky hlasovania (144 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (175 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia