Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Tisdagen den 5 juli 2005 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Rättelser till avgivna röster vid föregående sammanträden
 3.Inkomna dokument
 4.Skriftliga förklaringar (artikel 116 i arbetsordningen)
 5.Debatt om kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 6.Patenterbarhet för datorrelaterade uppfinningar ***II (debatt)
 7.Omröstning
  
7.1.Bekämpning av potatiscystnematod * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.2.Protokoll till avtalet om sjötransporter med Kina, till följd av utvidgningen * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.3.Avtal om bevarande av flyttande sjöfåglar i Afrika och Eurasien * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.4.Begäran om fastställelse av Umberto Bossis immunitet (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.5.Begäran om att upphäva Ashley Motes parlamentariska immunitet (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.6.Ftalater i leksaker och barnavårdsartiklar ***II (omröstning)
  
7.7.Trygg elektricitetsförsörjning och investeringar i infrastruktur ***I (omröstning)
  
7.8.Begäran om fastställelse av Umberto Bossis parlamentariska immunitet (omröstning)
  
7.9.Begäran om fastställelse av Jean Charles Marchianis parlamentariska immunitet (omröstning)
  
7.10.Europeiska centralbanken (2004) (omröstning)
  
7.11.Informations- och kommunikationsstrategi för euron och EMU (omröstning)
  
7.12.Europeiska unionens handlingsplan för miljöteknik (omröstning)
  
7.13.Exploatering av barn och barnarbete i utvecklingsländer (omröstning)
 8.Välkomsthälsning
 9.Högtidligt möte - Italien
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser till avgivna röster
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 13.Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden *** - Sammanhållningsfonden *** - Europeiska regionala utvecklingsfonden ***I - Inrättande av en europeisk sammanslutning för gränsöverskridande samarbete (EGGS) ***I - Europeiska socialfonden ***I - Europeiska fiskerifonden * (debatt)
 14.Tidsfrist för inlämnande av ändringsförslag
 15.Kvinnors roll i Turkiet (debatt)
 16.Lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet ***I (debatt)
 17.Tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II) ***I (debatt)
 18."No-fly lists" / Passageraruppgifter (debatt)
 19.Mediernas politiska ställning och oberoende i Vitryssland (debatt)
 20.Ursprungsbestämmelser i samband med handelsmässiga preferensavtal (debatt)
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde
 22.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (169 kb) Närvarolista (60 kb)    Omröstningar med namnupprop (585 kb) 
 
Protokoll (122 kb) Närvarolista (22 kb) Omröstningsresultat (202 kb) Omröstningar med namnupprop (380 kb) 
 
Protokoll (197 kb) Närvarolista (67 kb) Omröstningsresultat (132 kb) Omröstningar med namnupprop (175 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy