Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2002/0047(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0207/2005

Ingivna texter :

A6-0207/2005

Debatter :

PV 05/07/2005 - 6

Omröstningar :

PV 06/07/2005 - 4.3

Antagna texter :

P6_TA(2005)0275

Protokoll
Onsdagen den 6 juli 2005 - Strasbourg

4.3. Patenterbarhet för datorrelaterade uppfinningar ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt antagen av rådet inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om patenterbarhet för datorrelaterade uppfinningar (11979/1/2004 - C6-0058/2005 - 2002/0047(COD)) - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Michel Rocard (A6-0207/2005)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 3)

RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

Talare: Michel Rocard (föredragande).

Förkastades

Rättsakten antogs inte.

(Lagstiftningsresolution om förkastande av den gemensamma ståndpunkten: (P6_TA(2005)0275)

Inlägg om omröstningen:

Hans-Gert Poettering för PPE-DE-gruppen, och Monica Frassoni för Verts/ALE-gruppen, yttrade sig om förkastandet av den gemensamma ståndpunkten samt Benita Ferrero-Waldner (ledamot av kommissionen) åtog sig att tillsammans med parlamentet undersöka vilket förfarande som skulle inledas.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy