Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2005/2571(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0398/2005

Rozpravy :

PV 06/07/2005 - 3

Hlasovanie :

PV 06/07/2005 - 4.17

Prijaté texty :

P6_TA(2005)0289

Zápisnica
Streda, 6. júla 2005 - Štrasburg

4.17. Celosvetová akcia proti chudobe: urobiť chudobu vecou minulosti (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B6-0398/2005, B6-0402/2005, B6-0403/2005, B6-0406/2005, B6-0407/2005 a B6-0410/2005

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Výsledok hlasovania: príloha 1, bod 17)

NÁVRH UZNESENIA RC-B6-0398/2005

(nahrádzajúci B6-0398/2005, B6-0402/2005, B6-0403/2005, B6-0406/2005, B6-0407/2005 a B6-0410/2005):

podaný týmito poslancami:

Maria Martens, John Bowis a Fernando Fernández Martín za skupinu PPE-DE,
Margrietus van den Berg, Marie-Arlette Carlotti, Glenys Kinnock a Miguel Angel Martínez Martínez za skupinu PSE,
Thierry Cornillet a Fiona Hall za skupinu ALDE,
Frithjof Schmidt, Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken a Carl Schlyter za skupinu Verts/ALE,
Luisa Morgantini, Gabriele Zimmer a Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL,
Brian Crowley, Ģirts Valdis Kristovskis a Eoin Ryan za skupinu UEN.

Prijatý (P6_TA(2005)0289)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

Miguel Angel Martínez Martínez za skupinu PSE navrhol ústne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 2 a k odôvodneniu A, ktoré boli prijaté.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Bernd Posselt, ktorý vyjadril nespokojnosť s dĺžkou hlasovania a požiadal o dodržiavanie stanoveného harmonogramu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia