Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2004/2213(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0183/2005

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0183/2005

Συζήτηση :

PV 06/07/2005 - 14

Ψηφοφορία :

PV 07/07/2005 - 9.9

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2005)0299

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 6 Ιουλίου 2005 - Στρασβούργο

14. Αντίκτυπος των δανειοδοτικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στις αναπτυσσόμενες χώρες (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο των δανειοδοτικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στις αναπτυσσόμενες χώρες (2004/2213(INI)) - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Gabriele Zimmer (A6-0183/2005)

Η Gabriele Zimmer παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Louis Michel (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Nirj Deva, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Alexandra Dobolyi, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Frithjof Schmidt, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Alessandro Battilocchio, μη εγγεγραμμένος, και Louis Michel.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 07.07.2005.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου