Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Středa, 6. července 2005 - Štrasburk
 1.Zahájení zasedání
 2.Evropská unie a Irák - Rámec pro angažovanost (rozprava)
 3.Afrika a globální výzva – Globální výzva k boji proti chudobě: vymýtit chudobu (rozprava)
 4.Hlasování
  
4.1.Ochrana cestujících ve vozidle v případě nárazu *** (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
4.2.Nebezpečné látky v elektrických a elektronických zařízeních (hlasování)
  
4.3.Patentovatelnost vynálezů realizovaných počítačem ***II (hlasování)
  
4.4.Vytvoření Evropského registru úniků a přenosů znečišťujících látek ***I (hlasování)
  
4.5.Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond a Fond soudržnosti (hlasování)
  
4.6.Fond soudržnosti (hlasování)
  
4.7.Evropský fond pro regionální rozvoj ***I (hlasování)
  
4.8.Zřízení Evropského sdružení pro přeshraniční spolupráci (ESPS) ***I (hlasování)
  
4.9.Evropský sociální fond ***I (hlasování)
  
4.10.Evropský rybářský fond * (hlasování)
  
4.11.Rovné příležitosti a rovné zacházení pro muže a ženy v oblasti práce a zaměstnání ***I (hlasování)
  
4.12.Právo použitelné na mimosmluvní závazky ("ŘÍM II") ***I (hlasování)
  
4.13.Protokol EHK OSN o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek * (hlasování)
  
4.14.Dohodovací řízení (rozpočet 2006) (hlasování)
  
4.15.Úloha žen v Turecku (hlasování)
  
4.16.Evropská unie a Irák - Rámec pro angažovanost (hlasování)
  
4.17.Celosvětová akce boje proti chudobě: učinit chudobu minulostí (hlasování)
 5.Vysvětlení hlasování
 6.Opravy hlasování
 7.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 8.Budoucnost Balkánu deset let po Srebrenici (rozprava)
 9.Vztahy mezi Evropskou unií, Čínou a Tajwanem a bezpečnost na Dálném východě (rozprava)
 10.Svět bez min (rozprava)
 11.Doba vyhrazená pro otázky (Rada)
 12.Žádost o ochranu parlamentní imunity
 13.Dohoda o přidružení EU/ Švýcarsko: 1. Určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl, 2. Schengenské acquis * (rozprava)
 14.Důsledky činností v oblasti poskytování půjček v rozvojových zemích (rozprava)
 15.Uskutečnění akčního plánu Společenství týkajícího se nařízení o lesích, řízení a obchodních výměnách (FLEGT) (rozprava)
 16.Zúčtování a vypořádání v Evropské unii (rozprava)
 17.Proces přistoupení Bulharska a Rumunska (rozprava)
 18.Pořad jednání příštího zasedání
 19.Konec zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (201 kb) Prezenční listina (61 kb)    Výsledek jmenovitých hlasování (4011 kb) 
 
Zápis (140 kb) Prezenční listina (23 kb) Výsledky hlasování (798 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (1355 kb) 
 
Zápis (218 kb) Prezenční listina (68 kb) Výsledky hlasování (242 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (810 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí