Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Protokolas
Trečiadienis, 2005 m. liepos 6 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.Europos Sąjunga ir Irakas – aktyvesnio dalyvavimo programa (diskusijos)
 3.Afrika ir globalizacijos iššūkiai - Visuotiniai veiksmai prieš skurdą: kad skurdas taptų praeitimi (diskusijos)
 4.Balsavimui skirtas laikas
  
4.1.Transporto priemonių keleivių apsauga susidūrimo atveju *** (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
4.2.Pavojingos medžiagos elektros ir elektroninėje įrangoje (balsavimas)
  
4.3.Kompiuterinių išradimų patentabilumas ***II (balsavimas)
  
4.4.Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registro sukūrimas ***I (balsavimas)
  
4.5.Europos regioninės plėtros fondas, Europos socialinis fondas ir Sanglaudos fondas (balsavimas)
  
4.6.Sanglaudos fondas (balsavimas)
  
4.7.Europos regioninės plėtros fondas ***I (balsavimas)
  
4.8.Europos pasienio bendradarbiavimo grupės (EPBG) įkūrimas ***I (balsavimas)
  
4.9.Europos socialinis fondas ***I (balsavimas)
  
4.10.Europos žuvininkystės fondas * (balsavimas)
  
4.11.Lygių galimybių ir vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo taikymas užimtumo ir profesinės veiklos srityje ***I (balsavimas)
  
4.12.Nesutartinėms prievolėms taikytina teisė („Roma II“) ***I (balsavimas)
  
4.13.JTO EEK protokolas dėl išleidžiamų ir perduodamų teršalų registrų * (balsavimas)
  
4.14.Derinimo procedūra (2006 m. biudžetas) (balsavimas)
  
4.15.Moterų vaidmuo Turkijoje (balsavimas)
  
4.16.Europos Sąjunga ir Irakas – aktyvesnio dalyvavimo programa (balsavimas)
  
4.17.Visuotiniai veiksmai prieš skurdą: kad skurdas taptų praeitimi (balsavimas)
 5.Paaiškinimai dėl balsavimo
 6.Balsavimo pataisymai
 7.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 8.Balkanų ateitis praėjus 10-čiai metų po Zrebrenicos (diskusijos)
 9.Europos Sąjungos, Kinijos ir Taivano santykiai saugumo Tolimuosiuose Rytuose srityje (diskusijos)
 10.Pasaulis be minų (diskusijos)
 11.Klausimų valanda (klausimai Tarybai)
 12.Prašymas ginti Parlamento nario imunitetą
 13.ES ir Šveicarijos asociacijos susitarimai: 1. Valstybės, atsakingos už pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymas, 2. Šengeno acquis * (diskusijos)
 14.Europos bendrijos paskolų įtaka besivystančioms šalims (diskusijos)
 15.Bendrijos veiksmų planas dėl miškų reglamentavimo, valdymo ir komercinės apyvartos (FLEGT) (diskusijos)
 16.Kliringas ir atsiskaitymai Europos Sąjungoje (diskusijos)
 17.Bulgarijos ir Rumunijos pažanga stojimo procese (diskusijos)
 18.Kito posėdžio darbotvarkė
 19.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
Protokolas (191 kb) Dalyvių sąrašas (61 kb)    Vardinio balsavimo rezultatai (4011 kb) 
 
Protokolas (145 kb) Dalyvių sąrašas (23 kb) Balsavimo rezultatai (792 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (1398 kb) 
 
Protokolas (213 kb) Dalyvių sąrašas (68 kb) Balsavimo rezultatai (232 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (814 kb) 
Teisinė informacija - Privatumo politika