Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Środa, 6 lipca 2005 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.UE / Irak - podstawy zaangażowania (debata)
 3.Afryka i wyzwania globalizacji - Światowe działania na rzecz zwalczania ubóstwa: położyć kres ubóstwu (debata)
 4.Głosowanie
  4.1.Ochrona osób przebywających w pojeździe w przypadku kolizji *** (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  4.2.Substancje niebezpieczne w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych (głosowanie)
  4.3.Zdolność patentowa wynalazków realizowanych przy pomocy komputera ***II (głosowanie)
  4.4.Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń ***I (głosowanie)
  4.5.Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny i Fundusz Spójności (głosowanie)
  4.6.Fundusz Spójności (głosowanie)
  4.7.Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ***I (głosowanie)
  4.8.Utworzenie europejskiego ugrupowania współpracy transgranicznej (EUWT) ***I (głosowanie)
  4.9.Europejski Fundusz Społeczny ***I (głosowanie)
  4.10.Europejski Fundusz Rybołówstwa * (głosowanie)
  4.11.Równość szans i równe traktowanie mężczyzn i kobiet przy zatrudnianiu i wykonywaniu zawodu ***I (głosowanie)
  4.12.Prawo mające zastosowanie do zobowiązań pozaumownych („Rome II”) ***I (głosowanie)
  4.13.Protokół EKG-ONZ w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń * (głosowanie)
  4.14.Procedura pojednawcza (budżet na rok 2006) (głosowanie)
  4.15.Rola kobiet w Turcji (głosowanie)
  4.16.UE / Irak - podstawy zaangażowania (głosowanie)
  4.17.Światowe działania na rzecz zwalczania ubóstwa: położyć kres ubóstwu (głosowanie)
 5.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 6.Korekty do głosowania
 7.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 8.Przyszłość Bałkanów dziesięć lat po Srebrenicy (debata)
 9.Stosunki pomiędzy Unią Europejską, Chinami i Tajwanem, a także bezpieczeństwo na Dalekim Wschodzie (debata)
 10.Świat bez min (debata)
 11.Tura pytań (pytania do Rady)
 12.Wniosek o skorzystanie z immunitetu poselskiego
 13.Umowy o stowarzyszeniu UE/Szwajcaria: 1. Określanie państwa odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o azyl 2. Dorobek Schengen * (debata)
 14.Wpływ działalności kredytowej Wspólnoty Europejskiej na kraje rozwijające się (debata)
 15.Wprowadzenie w życie wspólnotowego planu działania dotyczącego prawa leśnego, zarządzania i handlu (FLEGT) (debata)
 16.Rozliczenia i rozrachunki w Unii Europejskiej (debata)
 17.Sytuacja w Bułgarii po wyborach - Postępy poczynione przez Bułgarię i Rumunię na drodze do przystąpienia do UE w celu przygotowania sprawozdania z postępów (debata)
 18.Porządek dzienny następnego posiedzenia
 19.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (194 kb) Lista obecności (61 kb)    Głosowanie imienne (4011 kb) 
 
Protokół (146 kb) Lista obecności (23 kb) Wyniki głosowania (807 kb) Głosowanie imienne (2328 kb) 
 
Protokół (225 kb) Lista obecności (68 kb) Wyniki głosowania (235 kb) Głosowanie imienne (815 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności